Hyundai i30: Zalecany płyn chłodzący

Hyundai i30 –> Obsługa –> Płyn chłodzący silnik –> Zalecany płyn chłodzący
 • Do sporządzania roztworu płynu chłodzącego używać wyłącznie miękkiej (zdemineralizowanej) wody.
 • Silnik ma części aluminiowe, dlatego przed zamarznięciem i korozją musi być zabezpieczany płynem chłodzącym na bazie glikolu etylenowego.
 • NIE WOLNO STOSOWAĆ płynu chłodzącego na bazie etanolu lub metanolu ani mieszać tych roztworów z zalecanym płynem chłodzącym.
 • Nie wolno używać roztworu zawierającego więcej niż 60% lub mniej niż 35% środka przeciw zamarzaniu, w przeciwnym razie spadnie skuteczność działania roztworu.

Skład procentowy roztworu podany jest w poniższej tabeli.


Zalecany płyn chłodzący


OSTRZEŻENIE Korek chłodnicy

Nie należy odkręcać korka chłodnicy, gdy silnik i chłodnica są jeszcze gorące.

Gorący płyn chłodzący lub para mogą nadal wytrysnąć pod ciśnieniem, powodując poważne obrażenia.

  Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

  OSTRZEŻENIE Odkręcanie korka chłodnicy Nigdy nie należy podejmować próby odkręcenia korka chłodnicy, gdy silnik pracuje lub jest ...

  Wymiana płynu chłodzącego

  Płyn chłodzący należy wymieniać w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI zgodnie z harmonogramem przeglądów zamieszczonym na początku ...

  Zobacz tez:

  Przednie poduszki powietrzne
  Zadaniem przednich poduszek powietrznych jest ochrona głowy i klatki piersiowej kierowcy i pasażera przed obrażeniami. Poduszka powietrzna kierowcy rozwija się przed kierownicą, a poduszka powietrzna pasażera przed i powyżej schowka w tablicy rozdzi ...

  Otwieranie
  Klapę bagażnika można automatycznie otworzyć za pomocą kluczyka lub uchwytu w klapie Wersja kombi z klapą tylną EASY-PACK: Po zatrzymaniu klapy tylnej w położeniu pośrednim można ją następnie otworzyć lub zamknąć ...

  Opony M+S
  OSTRZEŻENIEOpony M+S z bieżnikiem płytszym niż 4 mm nie zapewniają w warunkach zimowych wystarczającej przyczepności. Istnieje ryzyko wypadku! Opony M+S z bieżnikiem płytszym niż 4 mm należy bezwzględnie wymienić. ...

  Categorie