Renault Megane: Na miejscu przednim

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Bezpieczeństwo dzieci –> Na miejscu przednim

Przewożenie dziecka na przednim miejscu pasażera podlega odrębnym uregulowaniom w różnych krajach. Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w schemacie na następnej stronie.

Przed montażem fotelika dla dziecka na tym miejscu (jeśli jest dozwolony):

 •  maksymalnie opuścić pas bezpieczeństwa;
 •  przesunąć fotel maksymalnie do tyłu;
 •  przechylić lekko oparcie względem osi pionowej (o około 25);
 •  w pojazdach posiadających wyposażenie, które to umożliwia, maksymalnie podnieść siedzenie fotela.

W takich przypadkach, zagłówek fotela podnieść maksymalnie, aż nie będzie się stykał z fotelikiem (patrz paragraf "Zagłówki przednie" w rozdziale 1).

Po instalacji fotelika, w razie konieczności fotel można wysunąć (aby pozostawić wystarczającą ilość miejsca z tyłu dla pasażerów lub na inne foteliki). Fotelik dla dziecka montowany tyłem do kierunku jazdy nie powinien stykać się z deską rozdzielczą ani być w maksymalnie wysuniętej pozycji.

Nie zmieniać już ustawień po zainstalowaniu fotelika dla dziecka.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zainstalowaniem fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na tym miejscu, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna jest prawidłowo odłączona (patrz paragraf "Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie- włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu" w rozdziale 1).

  Montaż fotelika dla dziecka informacje ogólne

  Na niektórych miejscach montaż fotelika dla dziecka nie jest dozwolony. Schemat na następnej stronie pokazuje, gdzie można zamocować fotelik dla dziec ...

  Na miejscu tylnym

  Łóżeczko jest instalowane poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Głowę dziecka należy umieścić po ...

  Zobacz tez:

  Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
  OSTRZEŻENIEW przypadku włączenia wycieraczek przy otwartej pokrywie komory silnika może dojść do zakleszczenia przy mechanizmie wycieraczek. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Przed otworzeniem pokrywy komory silnika należy zawsze ...

  Ręczne zwalnianie blokady parkingowej
  W przypadku usterki elektrycznej można ręcznie usunąć blokadę dźwigni wybierania biegów w położeniu P. Ma to miejsce np. jeśli pojazd ma być holowany. Do podważania osłony dźwigni wybierania biegów z kons ...

  Wskazania standardowe
  Nacisnąć przycisk na kierownicy i przytrzymać, aż pojawią się wskazania standardowe z przebiegiem dziennym i przebiegiem całkowitym . Zerowanie przebiegu dziennego: Nacisnąć przycisk i przytrzymać, aż ...

  Categorie