Renault Megane: Na miejscu przednim

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Bezpieczeństwo dzieci –> Na miejscu przednim

Przewożenie dziecka na przednim miejscu pasażera podlega odrębnym uregulowaniom w różnych krajach. Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w schemacie na następnej stronie.

Przed montażem fotelika dla dziecka na tym miejscu (jeśli jest dozwolony):

 •  maksymalnie opuścić pas bezpieczeństwa;
 •  przesunąć fotel maksymalnie do tyłu;
 •  przechylić lekko oparcie względem osi pionowej (o około 25);
 •  w pojazdach posiadających wyposażenie, które to umożliwia, maksymalnie podnieść siedzenie fotela.

W takich przypadkach, zagłówek fotela podnieść maksymalnie, aż nie będzie się stykał z fotelikiem (patrz paragraf "Zagłówki przednie" w rozdziale 1).

Po instalacji fotelika, w razie konieczności fotel można wysunąć (aby pozostawić wystarczającą ilość miejsca z tyłu dla pasażerów lub na inne foteliki). Fotelik dla dziecka montowany tyłem do kierunku jazdy nie powinien stykać się z deską rozdzielczą ani być w maksymalnie wysuniętej pozycji.

Nie zmieniać już ustawień po zainstalowaniu fotelika dla dziecka.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zainstalowaniem fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na tym miejscu, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna jest prawidłowo odłączona (patrz paragraf "Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie- włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu" w rozdziale 1).

  Montaż fotelika dla dziecka informacje ogólne

  Na niektórych miejscach montaż fotelika dla dziecka nie jest dozwolony. Schemat na następnej stronie pokazuje, gdzie można zamocować fotelik dla dziec ...

  Na miejscu tylnym

  Łóżeczko jest instalowane poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Głowę dziecka należy umieścić po ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEJeśli kierowca opuści pojazd, chociaż pojazd jest hamowany tylko za pomocą funkcji HOLD, może dojść do jego stoczenia się, gdy wystąpi usterka w układzie lub w zasilaniu napięciem funkcja HOLD zostani ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  Podczas holowania należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, obowiązujących w danym kraju. OSTRZEŻENIEGdy blokada kierownicy jest aktywna, nie można kierować pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku! Podczas holowania za pomocą linki hol ...

  Tablica wskaźników A
  Zapala się w momencie otwarcia drzwi kierowcy. Zaświeceniu się niektórych lampek kontrolnych towarzyszy komunikat. W pojeździe wyposażonym w wyświetlacz wielofunkcyjny istnieje możliwość konfiguracji zawartości i kolorystyki tabli ...

  Categorie