Renault Megane: Brak paliwa - wersje diesel

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Zbiornik paliwa –> Brak paliwa - wersje diesel

Pojazdy z kluczykiem/nadajnikiem zdalnego sterowania

 • Umieścić klucz w położeniu "Bieg" M (patrz paragraf "Stacyjka" w rozdziale 2) i odczekać kilka minut przed uruchomieniem pojazdu, aby umożliwić odpowietrzenie układu zasilania paliwem;
 •  obrócić klucz do położenia D. Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.
 •  Jeśli po kilku próbach sinik się nie uruchomi, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Pojazdy z kartą RENAULT

Pojazdy z kartą RENAULT


Kiedy karta RENAULT znajduje się w kabinie, nacisnąć przycisk rozruchu 3, nie wciskając pedałów. Należy poczekać kilka minut przed uruchomieniem. Umożliwi to odpowietrzanie układu zasilania paliwem. Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.

Jeśli po kilku próbach sinik się nie uruchomi, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Jakakolwiek naprawa lub modyfikacja elementów układu zasilania paliwem (moduły elektroniczne, przewody, układ paliwowy, wtryskiwacze, osłony ochronne, itp.) jest surowo wzbroniona ze względów bezpieczeństwa (za wyjątkiem wykonywania jej przez Autoryzowanego Partnera marki).

 

Utrzymujący się zapach paliwa W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, należy:
 •  zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na to warunki ruchu drogowego i wyłączyć zapłon;
 •  włączyć światła awaryjne i poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej odległości od strefy ruchu;
 •  skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

  Tankowanie paliwa

  Po wyłączeniu zapłonu, wprowadzić pistolet, aby popchnąć zawór 2 i wsunąć go do oporu przed rozpoczęciem napełniania zbi ...

  Prowadzenie pojazdu

  ...

  Zobacz tez:

  Skrzynka bezpieczników w przestrzeni bagażowej (wersja kombi)
  Zwracać uwagę, aby po zdjęciu osłony do wnętrza skrzynki bezpieczników nie dostała się woda lub wilgoć.   Podczas zamykania osłony należy zwrócić uwagę, aby przylegała ona prawidłow ...

  Przegląd elementów oświetlenia wewnętrznego
  Przedni panel obsługi w dachu Włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego z tyłu Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego sterowania Włączanie i wyłączanie prawej przed ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEW przypadku nieprawidłowego umieszczenia przedmiotów we wnętrzu pojazdu, może dojść do ich spadnięcia lub przemieszczania się, co może spowodować obrażenia pasażerów. Istnieje ryzyko obraże&# ...

  Categorie