Renault Megane: Brak paliwa - wersje diesel

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Zbiornik paliwa –> Brak paliwa - wersje diesel

Pojazdy z kluczykiem/nadajnikiem zdalnego sterowania

 • Umieścić klucz w położeniu "Bieg" M (patrz paragraf "Stacyjka" w rozdziale 2) i odczekać kilka minut przed uruchomieniem pojazdu, aby umożliwić odpowietrzenie układu zasilania paliwem;
 •  obrócić klucz do położenia D. Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.
 •  Jeśli po kilku próbach sinik się nie uruchomi, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Pojazdy z kartą RENAULT

Pojazdy z kartą RENAULT


Kiedy karta RENAULT znajduje się w kabinie, nacisnąć przycisk rozruchu 3, nie wciskając pedałów. Należy poczekać kilka minut przed uruchomieniem. Umożliwi to odpowietrzanie układu zasilania paliwem. Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.

Jeśli po kilku próbach sinik się nie uruchomi, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Jakakolwiek naprawa lub modyfikacja elementów układu zasilania paliwem (moduły elektroniczne, przewody, układ paliwowy, wtryskiwacze, osłony ochronne, itp.) jest surowo wzbroniona ze względów bezpieczeństwa (za wyjątkiem wykonywania jej przez Autoryzowanego Partnera marki).

 

Utrzymujący się zapach paliwa W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, należy:
 •  zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na to warunki ruchu drogowego i wyłączyć zapłon;
 •  włączyć światła awaryjne i poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej odległości od strefy ruchu;
 •  skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

  Tankowanie paliwa

  Po wyłączeniu zapłonu, wprowadzić pistolet, aby popchnąć zawór 2 i wsunąć go do oporu przed rozpoczęciem napełniania zbi ...

  Prowadzenie pojazdu

  ...

  Zobacz tez:

  Bezpieczeństwo dzieci
  Chcąc uniemożliwić otwarcie tylnych drzwi od wewnątrz należy przesunąć dźwignię 5 w drzwiach i sprawdzić od środka, czy drzwi są prawidłowo zablokowane. Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po za ...

  Ustawianie dysz bocznych
  Dysza odszraniania szyby bocznej Dysza boczna Regulator dyszy bocznej Otwieranie/ zamykanie: Przekręcić regulator  w prawo lub lewo. ...

  Ciśnienie powietrza w oponach
  Należy przestrzegać ciśnienia w ogumieniu (również w kole zapasowym), należy je sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu i przed każdą dłuższą podróżą (patrz naklejka przyklejona na drzwiach kierowcy). Zbyt ...

  Categorie