Renault Megane: Brak paliwa - wersje diesel

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Zbiornik paliwa –> Brak paliwa - wersje diesel

Pojazdy z kluczykiem/nadajnikiem zdalnego sterowania

 • Umieścić klucz w położeniu "Bieg" M (patrz paragraf "Stacyjka" w rozdziale 2) i odczekać kilka minut przed uruchomieniem pojazdu, aby umożliwić odpowietrzenie układu zasilania paliwem;
 •  obrócić klucz do położenia D. Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.
 •  Jeśli po kilku próbach sinik się nie uruchomi, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Pojazdy z kartą RENAULT

Pojazdy z kartą RENAULT


Kiedy karta RENAULT znajduje się w kabinie, nacisnąć przycisk rozruchu 3, nie wciskając pedałów. Należy poczekać kilka minut przed uruchomieniem. Umożliwi to odpowietrzanie układu zasilania paliwem. Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.

Jeśli po kilku próbach sinik się nie uruchomi, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Jakakolwiek naprawa lub modyfikacja elementów układu zasilania paliwem (moduły elektroniczne, przewody, układ paliwowy, wtryskiwacze, osłony ochronne, itp.) jest surowo wzbroniona ze względów bezpieczeństwa (za wyjątkiem wykonywania jej przez Autoryzowanego Partnera marki).

 

Utrzymujący się zapach paliwa W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, należy:
 •  zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na to warunki ruchu drogowego i wyłączyć zapłon;
 •  włączyć światła awaryjne i poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej odległości od strefy ruchu;
 •  skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

  Tankowanie paliwa

  Po wyłączeniu zapłonu, wprowadzić pistolet, aby popchnąć zawór 2 i wsunąć go do oporu przed rozpoczęciem napełniania zbi ...

  Prowadzenie pojazdu

  ...

  Zobacz tez:

  Włączanie lub wyłączanie ESP
  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa" w opisie ESP więcej.   OSTRZEŻENIEGdy układ ESP jest wyłączony, ESP nie stabilizuje pojazdu. Istnieje zwiększone ryzyko poślizg ...

  Siatka zabezpieczająca bez powiększania bagażnika
  Pociągnąć siatkę za uchwyt w górę i założyć na zaczepy . ...

  Wskazania DISTRONIC PLUS na wyświetlaczu wielofunkcyjnym
  Wskazówki ogólne W menu Asysta więcej komputera pokładowego można wybrać grafikę systemów. Wskazania przy wyłączonym układzie DISTRONIC PLUS Ustawić w komputerze pokładowym funkcję Grafika systemów&n ...

  Categorie