Renault Megane: Brak paliwa - wersje diesel

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Zbiornik paliwa –> Brak paliwa - wersje diesel

Pojazdy z kluczykiem/nadajnikiem zdalnego sterowania

 • Umieścić klucz w położeniu "Bieg" M (patrz paragraf "Stacyjka" w rozdziale 2) i odczekać kilka minut przed uruchomieniem pojazdu, aby umożliwić odpowietrzenie układu zasilania paliwem;
 •  obrócić klucz do położenia D. Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.
 •  Jeśli po kilku próbach sinik się nie uruchomi, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Pojazdy z kartą RENAULT

Pojazdy z kartą RENAULT


Kiedy karta RENAULT znajduje się w kabinie, nacisnąć przycisk rozruchu 3, nie wciskając pedałów. Należy poczekać kilka minut przed uruchomieniem. Umożliwi to odpowietrzanie układu zasilania paliwem. Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.

Jeśli po kilku próbach sinik się nie uruchomi, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Jakakolwiek naprawa lub modyfikacja elementów układu zasilania paliwem (moduły elektroniczne, przewody, układ paliwowy, wtryskiwacze, osłony ochronne, itp.) jest surowo wzbroniona ze względów bezpieczeństwa (za wyjątkiem wykonywania jej przez Autoryzowanego Partnera marki).

 

Utrzymujący się zapach paliwa W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, należy:
 •  zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na to warunki ruchu drogowego i wyłączyć zapłon;
 •  włączyć światła awaryjne i poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej odległości od strefy ruchu;
 •  skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

  Tankowanie paliwa

  Po wyłączeniu zapłonu, wprowadzić pistolet, aby popchnąć zawór 2 i wsunąć go do oporu przed rozpoczęciem napełniania zbi ...

  Prowadzenie pojazdu

  ...

  Zobacz tez:

  Czyszczenie taśm pasów bezpieczeństwa
  Wyczyścić taśmę pasa bezpieczeństwa roztworem delikatnego mydła, przeznaczonym do tapicerki lub dywanów. Należy przestrzegać instrukcji dołączonych do mydła. Nie wolno odbarwiać ani zabarwiać taśm, ponieważ moż ...

  Mocowanie bezpiecznego fotelika dziecięcego z systemem ISOFIX i systemem mocowania zaczepów (opcja)
  ISOFIX jest znormalizowanym systemem montażu fotelików dziecięcych, który eliminuje stosowanie standardowych pasów bezpieczeństwa dla dorosłych do mocowania fotelika w pojeździe. Umożliwia lepsze i bezpieczniejsze położenie fotelik ...

  Numer identy fikacyjny pojazdu (VIN)
  Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest to numer wykorzystywany w dokumentach rejestracyjnych oraz wszystkich innych czynnościach prawnych dotyczących własności itd. Umieszczony jest na podłodze pod fotelem pasażera. Aby sprawdzić numer, należy o ...

  Categorie