Renault Megane: Aktywne hamowanie awaryjne

Aktywne hamowanie awaryjne


Przy pomocy radaru 1 system określa odległość, która dzieli go od pojazdu poprzedzającego i ostrzega kierowcę, jeśli istnieje zagrożenie zderzenia czołowego. Może celowo wyhamować, aby ograniczyć szkody wynikające ze zderzenia.

Uwaga: należy zadbać, aby radar 1 nie był niczym zakryty (brud, błoto, śnieg itp.).

Zasada działania

Zasada działania


Jeżeli w czasie jazdy (w zakresie prędkości od 30 do 150 km/h) wystąpi ryzyko kolizji z pojazdem znajdującym się z przodu, w zależności od pojazdu:

 •  na tablicy wskaźników zapala się czerwona lampka ostrzegawcza i rozlega
  się sygnał dźwiękowy; lub
 •  na tablicy wskaźników i, zależnie od pojazdu, na wyświetlaczu na przedniej szybie zapala się czerwona lampka kontrolna 2 i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Jeśli kierowca wciśnie pedał hamulca, a system wykryje ryzyko zderzenia, siła hamowania jest zwiększona.

Jeśli kierowca nie reaguje natychmiast po ostrzeżeniu, a zderzenie staje się nieuchronne, system uruchamia hamowanie.

System wykrywa tylko pojazdy poruszające się w tym samym kierunku. System może w szczególności nie wykryć motocykla, ponieważ trudno jest przewidzieć jego tor jazdy.

Włączanie/wyłączanie systemu

Włączanie/wyłączanie systemu


W przypadku pojazdów wyposażonych w system nawigacji

Z ekranu wielofunkcyjnego 3 wybrać menu "Pojazd", "Wspomaganie kierowcy", "Ham.

Aktywne", następnie wybrać "ON" lub "OFF".


Do menu Wspomaganie kierowcy można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 4 .

W przypadku pojazdów niewyposażonych w system nawigacji


W przypadku pojazdów niewyposażonych w system nawigacji

 •  przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 5 OK, aby wejść do menu ustawień;
 •  naciskaj krótko element sterujący 6 w górę lub w dół aż do przejścia do menu "Wspomaganie kierowcy". Naciśnij przełącznik 5 OK;
 •  naciskaj krótko element sterujący 6 w górę lub w dół aż do przejścia do menu "Ham. Aktywne", po czym naciśnij przełącznik 5 OK.

Naciśnij ponownie przełącznik 5 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

funkcja włączona
funkcja wyłączona


Przy wyłączeniu systemu na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna .


System ponownie się uruchamia po każdym włączeniu zapłonu w pojeździe.

Warunki zablokowania systemu

System nie może być aktywny:

 •  dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej lub na biegu jałowym;
 •  włączony jest hamulec parkingowy;
 •  pojazd jest na zakręcie.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje usterkę, na tablicy wskaźników wyświetla się lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat
"Hamowanie aktyw. Wyłączone".

Istnieją dwie możliwości:

 •  Wystąpiły czasowe ograniczenia działania systemu (na przykład: zanieczyszczenie czujnika błotem, śniegiem itd.); w takim przypadku należy zaparkować samochód i wyłączyć silnik. Oczyścić aktywną powierzchnię radaru. Po następnym uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza i komunikat znikną;
 •  W przeciwnym razie przyczyną może być inny problem; należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem.
Aktywne hamowanie awaryjne Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Jednak ta funkcja nie zastępuje w żadnym razie uwagi i odpowiedzialności kierowcy, który musi stale mieć pojazd pod kontrolą.

Czynności/naprawy systemu

 •  W przypadku zderzenia zgodność radaru może ulec zmianie i jego działanie może być zakłócone. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.
 •  Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, poprawki lakiernicze) w obrębie radaru muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

  Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

 •  złożona struktura otoczenia (metalowy most itp.);
 •  złe warunki pogodowe (śnieg, grad, gołoledź itp).

Ryzyko hamowania w niespodziewanych momentach.

 

Aktywne hamowanie awaryjne

Ograniczenia działania systemu

 •  System reaguje wyłącznie na pojazdy w ruchu lub takie, które widział w ruchu.
 •  Pojazd poruszający się w odwrotnym kierunku nie powoduje uruchomienia żadnego ostrzeżenia ani nie wpływa na funkcjonowanie systemu.
 •  Okolice radaru muszą być czyste i niezmieniane, aby zagwarantować poprawne działanie systemu.
 •  System może nie działać tak skutecznie w przypadku pojazdów o niewielkich rozmiarach, takich jak motocykle, rowery.

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

 •  nie działają światła stopu;
 •  przód pojazdu został uderzony lub uszkodzony;
 •  pojazd jest holowany (awaria).

Przerwanie funkcji

W każdej chwili można wyłączyć funkcję aktywnego hamowania. W tym celu należy szybko wcisnąć pedał przyspieszenia lub obrócić kierownicę tak, jak w trakcie wykonywania manewru omijania przeszkody.

Jeśli kierowca zauważy odchylenia od normy w działaniu systemu, powinien skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

  Wspomaganie nagłego hamowania

  System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania. Zasada działania System umożliwia wykrycie ...

  System pomocy przy ruszaniu pod górę

  System wspomaga kierowcę podczas ruszania na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia). Uniemożliwia on przemieszczenie się pojazdu w tył, powodu ...

  Zobacz tez:

  Jak działa system audio w samochodzie
  Sygnały radiowe AM i FM wysyłane są z nadajników umieszczonych na terenie miasta i odbierane przez antenę radiową samochodu. Sygnał przekazywany jest następnie do radioodbiornika i wysyłany do głośników samochodu. Gdy do poja ...

  Parkowanie
  Zatrzymać pojazd, dopóki znalezione miejsce jest sygnalizowane symbolem parkingu ze strzałką. Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: włączyć bieg wsteczny. Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: przełą ...

  Wskazówki dotyczące rozmieszczania bagażu
  OSTRZEŻENIEW przypadku niezabezpieczenia lub niewystarczającego zabezpieczenia przedmiotów, bagażu lub ładunku może dojść do ich przesuwania się, przewrócenia lub rozrzucenia, co może być przyczyną obraże ...

  Categorie