Mercedes-Benz Klasa C: Stolik zabezpieczający do zintegrowanego fotelika dziecięcego

Mercedes-Benz Klasa C –> Bezpieczeństwo –> Dziecko w pojeździe –> Urządzenia zabezpieczające dzieci przed skutkami wypadków –> Stolik zabezpieczający do zintegrowanego fotelika dziecięcego

Ważne zasady bezpieczeństwa

Stolik zabezpieczający należy stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tabeli więcej.

Zintegrowanego fotelika dziecięcego ze stolikiem zabezpieczającym nie wolno wykorzystywać do bezpośredniego mocowania fotelika dla niemowląt, dopuszczonego do stosowania w przypadku dzieci o masie ciała poniżej 10 kg.

OSTRZEŻENIE

Jeśli stolik zintegrowanego fotelika dziecięcego jest zamontowany nieprawidłowo, może nie zapewniać przewidzianej ochrony. W razie wypadku, hamowania lub nagłej zmiany kierunku jazdy dziecko nie będzie prawidłowo zabezpieczone. Poza tym stolik może się poluzować i przemieszczając się po pojeździe, może stanowić zagrożenie dla pasażerów. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub zagrożenie życia!

Stolik zintegrowanego fotelika dziecięcego należy montować zgodnie z opisem. Po zamontowaniu stolika zabezpieczającego należy sprawdzić, czy został on poprawnie zamocowany.

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli doszło do modyfikacji, uszkodzenia lub nadwyrężenia podczas wypadku zintegrowanego fotelika dziecięcego lub stolika zabezpieczającego, mogą one nie zapewniać przewidzianej ochrony. W razie wypadku, hamowania lub nagłej zmiany kierunku jazdy dziecko nie będzie prawidłowo zabezpieczone. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Uszkodzony lub poddany silnemu obciążeniu podczas wypadku zintegrowany fotelik dziecięcy lub stolik zabezpieczający należy niezwłocznie wymienić. Stolika zabezpieczającego należy używać tylko z oryginalnym obicie lub z obiciem dopuszczonym przez producenta. Nie należy używać pokrowców.

 

OSTRZEŻENIE

W przypadku narażania stolika zabezpieczającego na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego może dojść do silnego nagrzania się jego elementów. Dzieci mogą doznać oparzeń dotykając tych elementów, w szczególności metalowych. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

W przypadku opuszczania pojazdu wraz z dzieckiem należy zawsze zabezpieczyć stolik zabezpieczający przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i obciążeniem cieplnym. Jeśli stolik znajdował się w obszarze bezpośredniego promieniowania słonecznego, należy go pozostawić do ostygnięcia, zanim zostanie nim zabezpieczone dziecko. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe.

Stolik zabezpieczający spełnia swe funkcje ochronne tylko w połączeniu z rozłożonym fotelikiem dziecięcym. Na fotelach tylnych ze zintegrowanym fotelikiem dziecięcym należy stosować stolik zabezpieczający zalecany do pojazdów marki Mercedes-Benz. Stolika zabezpieczającego należy używać tylko z oryginalnym obiciem. W przypadku braku oryginalnego obicia wygasa urzędowa homologacja.

Montaż stolika zabezpieczającego

Montaż stolika zabezpieczającego


Limuzyna (przykład)

 1. Zagłówek

 2. Stolik zabezpieczający

 3. Prowadnice pasa bezpieczeństwa

 4. Lewa podstawa

 5. Zintegrowany fotelik dziecięcy

 6. Prawa podstawa

 • Rozłożyć zintegrowany fotelik dziecięcy mbsymb6_inv_0041.png więcej.

 • Posadzić dziecko w foteliku mbsymb6_inv_0041.png.

 • Rozłożyć obie podstawy mbsymb6_inv_003f.png
  i mbsymb6_inv_0042.png
  do dołu.

 • Ustawić stolik zabezpieczający mbsymb6_inv_003b.png
  nad fotelikiem mbsymb6_inv_0041.png.

 • Wyciągnąć delikatnie pas bezpieczeństwa ze zwijacza.

 • Założyć dolną i górną część pasa na lewą prowadnicę mbsymb6_inv_003d.png.

 • Przeciągnąć obie części pasa do prawej prowadnicy mbsymb6_inv_003d.png
  i zaczepić je w prowadnicy.

 • Zablokować klamrę w zaczepie pasa.

 • Dosunąć stolik zabezpieczający mbsymb6_inv_003b.png,
  aby ściśle przylegał do ciała dziecka.

 • Naprężyć obie części pasa. Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa nie jest przekręcony.

 • W razie potrzeby wyregulować zagłówek więcej.

  Zintegrowany fotelik dziecięcy (IKS)

  Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEJeśli stolik zintegrowanego fotelika dziecięcego jest zamontowany nieprawidłowo, może nie zap ...

  Zagłówek do zintegrowanego fotelika dziecięcego

  Zagłówek należy stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tabeli więcej. W razie wykorzystywania obu zintegrowanych fotelików dz ...

  Zobacz tez:

  Tylne koła kierownicze
  W przypadku pojazdów posiadających takie wyposażenie, system ten pozwala, w czasie jazdy, na skręcenie tylnych kół w zależności od warunków jazdy: przy małej prędkości system ułatwia wykonywanie manewrów, a przy w ...

  Automatyczne składanie oparć (położenie na równo z podłogą) (wersja kombi)
  Od strony bagażnika, pociągając za element sterujący 3, możesz automatycznie odblokować oparcia tylnej kanapy, aby uzyskać płaską podłogę. Warunki eksploatacji  Pojazd na postoju;  otwarta pokrywa bagażnika;   ...

  Panel obsługi z prawej strony
  Odrzucenie lub zakończenie połączenia Opuszczanie książki telefonicznej/ pamięci powtórnego wybierania Wykonywanie lub przyjmowanie połączenia Przejście do pamięci powt&o ...

  Categorie