Mercedes-Benz Klasa C: Zintegrowany fotelik dziecięcy (IKS)

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli stolik zintegrowanego fotelika dziecięcego jest zamontowany nieprawidłowo, może nie zapewniać przewidzianej ochrony. W razie wypadku, hamowania lub nagłej zmiany kierunku jazdy dziecko nie będzie prawidłowo zabezpieczone. Poza tym stolik może się poluzować i przemieszczając się po pojeździe, może stanowić zagrożenie dla pasażerów. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub zagrożenie życia!

Stolik zintegrowanego fotelika dziecięcego należy montować zgodnie z opisem. Po zamontowaniu stolika zabezpieczającego należy sprawdzić, czy został on poprawnie zamocowany.

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli doszło do modyfikacji, uszkodzenia lub nadwyrężenia podczas wypadku zintegrowanego fotelika dziecięcego lub stolika zabezpieczającego, mogą one nie zapewniać przewidzianej ochrony. W razie wypadku, hamowania lub nagłej zmiany kierunku jazdy dziecko nie będzie prawidłowo zabezpieczone. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Uszkodzony lub poddany silnemu obciążeniu podczas wypadku zintegrowany fotelik dziecięcy lub stolik zabezpieczający należy niezwłocznie wymienić. Stolika zabezpieczającego należy używać tylko z oryginalnym obicie lub z obiciem dopuszczonym przez producenta. Nie należy używać pokrowców.

 

OSTRZEŻENIE

W przypadku narażania stolika zabezpieczającego na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego może dojść do silnego nagrzania się jego elementów. Dzieci mogą doznać oparzeń dotykając tych elementów, w szczególności metalowych. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

W przypadku opuszczania pojazdu wraz z dzieckiem należy zawsze zabezpieczyć stolik zabezpieczający przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i obciążeniem cieplnym. Jeśli stolik znajdował się w obszarze bezpośredniego promieniowania słonecznego, należy go pozostawić do ostygnięcia, zanim zostanie nim zabezpieczone dziecko. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe.

Stolik zabezpieczający spełnia swe funkcje ochronne tylko w połączeniu z rozłożonym fotelikiem dziecięcym. Na fotelach tylnych ze zintegrowanym fotelikiem dziecięcym należy stosować stolik zabezpieczający zalecany do pojazdów marki Mercedes-Benz. Stolika zabezpieczającego należy używać tylko z oryginalnym obiciem. W przypadku braku oryginalnego obicia wygasa urzędowa homologacja.

Zintegrowane foteliki dziecięce są zintegrowane z prawej i lewej strony w siedzeniach foteli tylnych. W połączeniu z komponentami wymienionymi w poniższej tabeli są zgodne z przepisami ECE R 44.04.

Grupy wagowe Zintegrowany fotelik dziecięcy Stolik zabezpieczający Zagłówek
Grupa I: 9 do 18 kg rozłożony zalecany zalecany
Grupa II: 15 do 25 kg rozłożony niedopuszczalny zalecany
Grupa III: 22 do 36 kg rozłożony niedopuszczalny zalecany

Firma Daimler AG zaleca stosowanie zintegrowanego fotelika dziecięcego w przypadku dzieci w wieku powyżej 24 miesięcy o wadze do 36 kg.

Dzieci od wieku 24 miesiące o wadze do ok. 18 kg: obligatoryjnie zalecane jest stosowanie dodatkowego stolika zabezpieczającego i zagłówka bocznego, które są dopuszczone do zintegrowanego fotelika dziecięcego.

Należy zwracać uwagę, że dzieci w wieku poniżej 24 miesięcy potrzebują innego fotelika dziecięcego.

Jeśli w foteliku dziecięcym znajduje się dziecko należy ustawić zagłówek w taki sposób, aby środkowa część zagłówka podpierała tył głowy na wysokości oczu

Ważne zasady bezpieczeństwa


Limuzyna (przykład)

 1. Zagłówek

 2. Prowadnica pasa

 3. Zintegrowany fotelik dziecięcy

 4. Uchwyt blokady

Rozkładanie fotelika dziecięcego

 • Pociągnąć uchwyt blokady mbsymb6_inv_003f.png
  do przodu.

 • Unieść zintegrowany fotelik dziecięcy mbsymb6_inv_003d.png
  do tyłu, aż do zablokowania.

Zapinanie dziecka pasem bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

W celu zmniejszenia ryzyka poważnych obrażeń, a nawet śmierci dziecka na skutek wypadku, gwałtownego hamowania lub raptownej zmiany kierunku jazdy:

 • Część barkowa pasa bezpieczeństwa musi przebiegać przez środek barku - w żadnym przypadku nie może przebiegać przez szyję - dziecka i ściśle przylegać do ciała. Część biodrowa pasa bezpieczeństwa musi przebiegać przez biodra - nie przez brzuch - i ściśle przylegać do ciała. W razie potrzeby naciągnąć pasa.
 • Dzieci należy zawsze przewozić w fotelikach dziecięcych.
 • Taśma pasa nie może być zakleszczona ani przekręcona i nie może ocierać się o ostre krawędzie.
 • Jeśli zagłówek boczny nie jest zamontowany: w przypadku zajętego fotelika dziecięcego zagłówek musi być zawsze prawidłowo ustawiony. Zagłówek powinien być tak ustawiony, aby jego środkowa część podpierała tył głowy na wysokości oczu.

Należy przestrzegać instrukcji montażu stolika zabezpieczającego z dodatkowymi wskazówkami ostrzegawczymi i informacji o zagrożeniach.

 • Wyciągnąć delikatnie pas bezpieczeństwa ze zwijacza.

 • Zablokować klamrę w zaczepie pasa

 • Jeśli zintegrowany fotelik dziecięcy mbsymb6_inv_003d.png
  jest wykorzystywany bez stolika zabezpieczającego, zwrócić uwagę, aby pas zabezpieczający

 • w obszarze biodrowym przebiegał jak najniżej przed kością biodrową

 • był naprężony w obszarze biodrowym, poprzez naciągnięcie pasa przed klatką piersiową do góry

 • przylegał naprężony i przebiegał przez środek barku

 • nie był skręcony oraz nie przebiegał przez szyję lub pod ramieniem

 • W razie potrzeby wyregulować zagłówek więcej.

Składanie fotelika dziecięcego

Składanie fotelika dziecięcego


 • Pociągnąć uchwyt blokady mbsymb6_inv_003a.png
  do przodu.

 • Zintegrowany fotelik dziecięcy w środkowym obszarze wcisnąć do przodu mbsymb6_inv_003b.png,
  aż do zablokowania.

  Top Tether

  Top Tether jest dodatkowym połączeniem między fotelikiem dziecięcym, zamocowanym z wykorzystaniem zaczepów ISOFIX, a tylnym fotelem. Umożliwia t ...

  Stolik zabezpieczający do zintegrowanego fotelika dziecięcego

  Ważne zasady bezpieczeństwa Stolik zabezpieczający należy stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tabeli więcej. Zintegrowanego fotelik ...

  Zobacz tez:

  Wymiana żarówki lampki wewnętrznej
  1. Za pomocą śrubokręta z końcówką płaską delikatnie podważyć soczewkę z obudowy lampki wewnętrznej. 2. Wyjąć żarówkę przez pociągnięcie. OSTRZEŻENIE Przed podjęciem prac związany ...

  Funkcja rewersowania rolet przeciwsłonecznych
  Rolety przeciwsłoneczne są wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś obiekt utrudnia lub ogranicza zamykanie rolety przeciwsłonecznej, jest ona ponownie otwierana automatycznie. Automatyczna funkcja rewersowania pełni jedynie funkc ...

  Mokra nawierzchnia
  Jeżeli podczas jazdy w intensywnym deszczu hamulec nie był używany przez dłuższy czas, przy pierwszym naciśnięciu pedału hamulca reakcja może być opóźniona. Do takiego zjawiska może dochodzić również bezpoś ...

  Categorie