Mercedes-Benz Klasa C: Ponowne uruchamianie układu kontroli ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz Klasa C –> Obręcze kół i opony –> Ciśnienie w oponach –> Kontrola ciśnienia w oponach –> Ponowne uruchamianie układu kontroli ciśnienia w oponach

Po ponownym uruchomieniu układu kontroli ciśnienia w oponach lampka ostrzegawcza wyłącza się i wszystkie dotychczasowe ostrzeżenia zostają skasowane. Aktualnie ustawione wartości ciśnienia w oponach zostają przejęte jako nowe wartości zadane, które układ będzie monitorować. Na ogół układ kontroli ciśnienia w oponach automatycznie rozpoznaje nowe wartości, np. po skorygowaniu ciśnienia. Wartości odniesienia można również określić ręcznie, zgodnie z powyższym opisem. Układ kontroli ciśnienia w oponach monitoruje następnie nowe wartości ciśnienia w oponach.

Przegląd menu znajduje się na więcej.
 • Upewnić się, że ciśnienie w oponach wszystkich czterech kół jest ustawione zgodnie z przewidywanymi warunkami eksploatacji, sprawdzając wartości w tabeli na pokrywie wlewu paliwa. Należy przy tym uwzględnić wskazówki dotyczące ciśnienia w oponach więcej.

 • Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Service.

 • Za pomocą lub
  wybrać Reifendruck (ciśnienie w
  oponach).

 • Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać aktualne wartości ciśnienia w oponach poszczególnych kół lub komunikat Reifendruckanzeige erscheint nach einigen Minuten Fahrt (wartości ciśnienia w oponach pojawią się po kilku minutach jazdy).

 • Nacisnąć .
  Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Aktuelle Drücke als neue Richtwerte übernehmen (przejęcie aktualnych wartości ciśnienia jako nowych wartości odniesienia).

W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Reifendruckkontrolle neu gestartet (kontrola ciśnienia w oponach ponownie uruchomiona).

  W trakcie kilku minut jazdy układ sprawdza, czy aktualne wartości ciśnienia w oponach mieszczą się w wymaganym zakresie. Następnie nowe wartości ciśnienia w oponach zostają przejęte jako wartości zadane i układ zaczyna je monitorować.

W celu przerwania ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć nfz_ba2_inv_0025.png.
  Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

Atest dla układu kontroli ciśnienia w oponach

Atest dla układu kontroli ciśnienia w oponach


  Ostrzeżenia układu kontroli ciśnienia w oponach

  Gdy układ kontroli ciśnienia w oponach rozpozna znaczną stratę ciśnienia w jednej lub kilku oponach, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia si ...

  Zmiana koła

  ...

  Zobacz tez:

  Wersja 4-drzwiowa
  W zależności od wersji pojazdu istnieją różne sposoby obsługi pokrywy bagażnika:  za pomocą zewnętrznego elementu sterującego pokrywy bagażnika;  przez funkcję "wolne ręce". Przy otwieraniu lub zamyk ...

  Czyszczenie końcówek rur wydechowych
  Nie czyścić końcówek rur wydechowych środkami kwaśnymi, np. preparatami sanitarnymi, preparatami do czyszczenia obręczy kół. Na skutek środków do posypywania nawierzchni oraz innych niekorzystnych wpływów ot ...

  Odszranianie zewnętrznej powierzchni przedniej szyby
  1. Ustawić najwyższą prędkość obrotową wentylatora. 2. Ustawić najwyższą temperaturę (HI). 3. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ). 4. Układ klimatyzacji włączy się zgodnie ze zmierzoną temperatur ...

  Categorie