Hyundai i30: Zakresy skrzyni przekładniowej

Gdy włącznik zapłonu jest w położeniu ON, lampki kontrolne na zestawie wskaźników deski rozdzielczej pokazują położenie drążka selektora.

P (parkowanie)

Przed ustawień em drążka selektora w położenie P (parkowanie) należy zawsze całkowicie zatrzymać samochód. W tym położeniu skrzynia biegów jest zablokowana i unieruchomione są przednie koła.

OSTRZEŻENIE

 • Zmiana zakresu na P (parkowanie), gdy pojazd jest w ruchu, spowoduje zablokowanie napędzanych kół, co doprowadzi do utraty panowania nad pojazdem.
 • Nie używać położenia P (parkowanie) zamiast hamulca postojowego. Należy zawsze upewnić się, że drążek selektora jest zablokowany w położeniu P (parkowanie), i całkowicie zaciągnąć hamulec postojowy.
 • Przed opuszczeniem pojazdu zawsze upewnić się, czy drążek selektora jest w położeniu P (parkowanie). Całkowicie zaciągnąć hamulec postojowy, wyłączyć silnik i zabrać ze sobą kluczyk zapłonu.

  W przypadku nieprzestrzegania kolejności czynności opisanych powyżej może dojść do niespodziewanego i nagłego ruszenia pojazdu.

 • Nigdy nie pozostawiać w pojeździe dzieci bez opieki.

OSTROŻNIE

Ustawienie selektora w położeniu P (parkowanie) w trakcie jazdy może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

R (wsteczny)

To położenie umożliwia jazdę do tyłu.

OSTROŻNIE

Przed ustawieniem dźwigni selektora w położeniu R (bieg wsteczny) i przed wysunięciem dźwigni z tego położenia, należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia skrzyni biegów. Wyjątek stanowią okoliczności opisane w części "Rozkołysanie pojazdu" niniejszej instrukcji.

N (neutralny)

Koła i skrzynia biegów nie są zablokowane. Pojazd może się swobodnie stoczyć, nawet na nieznacznie nachylonej nawierzchni, dopóki nie zostanie włączony hamulec pomocniczy lub hamulec serwisowy.

D (jazda do przodu)

Normalne położenie selektora zmiany biegów przy jeździe do przodu. Skrzynia biegów będzie automatycznie przełączać biegi w kolejności od pierwszego do czwartego, zapewniając optymalną moc i zużycie paliwa.

Przed ustawieniem drążka selektora w położenie D należy całkowicie zatrzymać samochód.

Aby uzyskać dodatkową moc przy wyprzedzaniu lub podczas pokonywania wzniesienia, nacisnąć do oporu pedał przyspieszenia, co spowoduje automatyczną redukcję biegu.

3 (Bieg trzeci)

Używany przy ciągnięciu przyczepy podczas pokonywania wzniesień lub do hamowania silnikiem przy zjeździe ze wzniesienia.

W tym zakresie skrzynia automatycznie zmienia biegi z pierwszego na drugi i trzeci oraz odwrotnie.

Oznacza to, że nie jest włączany 4. bieg.

Jednakże 4. bieg włącza się w przypadku, gdy samochód osiągnie określoną prędkość, aby nie dopuścić do przekroczenia dozwolonej obrotów silnika. Aby powrócić do normalnego trybu jazdy, przesunąć dźwignię selektora w położenie D.

2 (Bieg drugi)

Używany do jazdy na śliskiej nawierzchni, pokonywania wzniesień lub hamowania silnikiem przy zjeździe ze wzniesienia. W tym zakresie skrzynia automatycznie zmienia biegi z pierwszego na drugi i odwrotnie.

Oznacza to, że nie jest włączany 3. bieg. Jednakże trzeci bieg włącza się w przypadku, gdy samochód osiągnie określoną prędkość, aby nie dopuścić do przekroczenia dozwolonej obrotów silnika.

Aby powrócić do normalnego trybu jazdy, przesunąć dźwignię selektora w położenie D.

1 (Bieg pierwszy)

Używany do pokonywania bardzo stromych wzniesień lub do hamowania silnikiem przy zjeździe ze stromych wzniesień. Po ustawieniu dźwigni selektora w położeniu "1", skrzynia biegów włączy drugi bieg i utrzyma włączony, aż samochód zwolni na tyle, aby można było włączyć niższy bieg. Na niskim biegu nie wolno przekraczać prędkości 50 km/h.

W zakresie "1" włączany jest jedynie bieg 1. Jednakże zmiana biegu na 2. jest możliwa, gdy samochód przekroczy określoną prędkość; jeżeli prędkość wzrośnie, aby zapobiec przekroczeniu dozwolonej prędkości obrotowej silnika, włączony zostanie 3. bieg.

UWAGA

 • Aby płynnie i bezpiecznie przełączyć zakres z położenia N (neutralny) lub P (parkowanie) na jazdę do przodu lub do tyłu (R), należ) nacisnąć pedał hamulca.
 • Aby przesunąć dźwignię z położenia P (parkowanie) w dowolne inne położenie, należy całkowicie wcisnąć pedał hamulca.
 • Zawsze możliwe jest przesunięcie dźwigni selektora z położenia R, N, D, " 3 " , " 2 " , " 1 " w położenie P. Pojazd musi być całkowicie zatrzymany, aby uniknąć uszkodzenia skrzyni biegów.

OSTROŻNIE

 • Należy przełączać dźwignią selektora w położenie R, D lub P tylko, gdy samochód jest całkowicie zatrzymany.
 • Nie wolno zwiększać obrotów silnika, gdy włączony jest bieg wsteczny lub do jazdy do przodu i włączony jest hamulec.
 • Zawsze naciskać pedał hamulca przy przesuwaniu dźwigni selektora z położenia P lub N w położenie R, D, "3" "2" lub "1".
 • Należy regularnie sprawdzać poziom płynu ATF w skrzyni biegów i w razie potrzeby uzupełnić.

  W celu uzyskania zaleceń dotyczących płynu ATF zapoznać się z harmonogramem przeglądów.

  Działanie automatycznej skrzyni biegów

  Wysokosprawna automatyczna skrzynia biegów posiada cztery biegi do przodu i jeden wsteczny. Poszczególne biegi wybierane są automatycznie, stosownie do po&# ...

  Blokada drążka selektora (opcja)

  Ze względów bezpieczeństwa automatyczna skrzynia biegów wyposażona jest w blokadę drążka selektora, uniemożliwiającą wy ...

  Zobacz tez:

  Zmiana kóła
  Włączyć światła awaryjne. Zaparkować samochód z dala od ruchu drogowego, na płaskim, przyczepnym i twardym podłożu. Zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć bieg (pierwszy lub wsteczny; a w pr ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEKoncentrat środka do mycia szyb jest łatwopalny. Jeśli rozleje się na gorące elementy silnika lub układu wydechowego, może się zapalić. Istnieje ryzyko pożaru i obrażeń! Upewnić się, że konc ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  Tempomat utrzymuje stałą prędkość pojazdu. Hamuje samoczynnie, jeśli grozi przekroczenie ustawionej prędkości. Przed długimi i stromymi zjazdami należy odpowiednio wcześniej włączyć niższy bieg, zwłaszcza jeśl ...

  Categorie