Hyundai i30: Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji harmonogramu przeglądów

Hyundai i30 –> Obsługa –> Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji harmonogramu przeglądów

Olej silnikowy i filtr oleju

Olej silnikowy i filtr powinny być wymieniane zgodnie z harmonogramem przeglądów. W przypadku eksploatacji pojazdu w ciężkich warunkach konieczna jest częstsza wymiana oleju i filtra.

Paski klinowe

Należy dokonać oględzin wszystkich pasków klinowych pod kątem występowania przecięć, pęknięć, nadmiernego zużycia lub zaolejenia i w razie potrzeby wymienić. Okresowo należy sprawdzać napięcie pasków klinowych i w razie potrzeby wyregulować.

Filtr paliwa (wkład)

Niedrożny filtr może ograniczyć prędkość pojazdu, doprowadzić do uszkodzenia układu kontroli emisji spalin i być przyczyną wielu problemów, np. trudnego rozruchu silnika. Jeżeli w zbiorniku paliwa nagromadzi się nadmierna ilość zanieczyszczeń, może być konieczna częstsza wymiana filtra.

Po zamontowaniu nowego filtra należy uruchomić silnik na kilka minut i sprawdzić szczelność wszystkich złączy. Filtry paliwa należy montować w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Przewody paliwowe sztywne i elastyczne oraz złącza

Sprawdzić, czy sztywne przewody paliwowe, przewody elastyczne i złącza są szczelne i nieuszkodzone.

Uszkodzone i nieszczelne części powinny być niezwłocznie wymienione w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE Wyłącznie silniki wysokoprężne

Nie wolno wykonywać żadnych prac związanych z układem wtryskowym przy pracującym silniku ani w ciągu 30 sekund po wyłączeniu silnika. Pompa wysokiego ciśnienia, szyna paliwowa, wtryskiwacze i przewody znajdują się pod ciśnieniem nawet po wyłączeniu silnika. Paliwo wytryskujące przez nieszczelne elementy może wywołać poważne obrażenia w przypadku zetknięcia się z ciałem. Osoby używające rozruszników serca nie powinny zbliżać się na odległość mniejszą niż 30 cm do modułu sterującego ECU i wiązek przewodów w przedziale pracującego silnika, ponieważ w zasobnikowych systemach zasilania (common raił) prąd o wysokim natężeniu wytwarza silne pola magnetyczne.

Pasek rozrządu (opcja)

Sprawdzić wszystkie elementy związane z paskiem rozrządu pod kątem uszkodzeń i odkształceń.

Niezwłocznie wymienić wszystkie uszkodzone części.

Przewód odpowietrzający i korek wlewu paliwa

Przewód odpowietrzający i korek wlewu paliwa powinny być sprawdzane w terminach podanych w harmonogramie przeglądów. Upewnić się, że nowy przewód odpowietrzający lub korek wlewu paliwa zostały wymienione prawidłowo.

Przewody odpowietrzające skrzyni korbowej (opcja)

Sprawdzić, czy na powierzchni przewodów nie są widoczne uszkodzenia termiczne ani mechaniczne.

Twarda i krucha guma, pęknięcia, rozwarstwienia, przecięcia, wytarcia i nadmierne spęcznienia wskazują na uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zachować przy oględzinach przewodów znajdujących się w sąsiedztwie źródeł ciepła, np. kolektora wylotowego.

Sprawdzić przebieg przewodów, aby upewnić się, że nie stykają się z gorącymi powierzchniami, ostrymi krawędziami ani elementami ruchomymi, które mogłyby spowodować uszkodzenia cieplne i mechaniczne. Sprawdzić wszystkie złącza przewodów elastycznych, takie jak zaciski i złączki, aby upewnić się, że są prawidłowo zamocowane i szczelne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia przewodów elastycznych należy je niezwłocznie wymienić.

Filtr powietrza

Przy wymianie filtra powietrza zaleca się stosowanie oryginalnych filtrów HYUNDAI.

Świece zapłonowe (dla silników benzynowych)

Upewnić się, że do wymiany zastosowano świece zapłonowe o waściwej wartości cieplnej.

Luz zaworowy (opcja)

W przypadku głośnej pracy zaworów i/lub drgań silnika należy sprawdzić i w razie potrzeby ustawić luzy zaworów. Czynność tę powinna wykonać autoryzowana stacja obsługi HYUNDAI.

Układ chłodzenia

Sprawdzić elementy układu chłodzenia - takie jak chłodnica, zbiornik płynu chłodzącego, przewody i złącza - pod kątem uszkodzeń i szczelności.

Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Płyn chłodzący

Płyn chłodzący powinien być wymieniany zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Olej w manualnej skrzyni biegów (opcja)

Sprawdzić olej w manualnej skrzyni biegów zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Płyn do automatycznej skrzyni biegów (opcja)

Poziom płynu powinien mieścić się w zakresie HOT oznaczonym na wskaźniku, jeżeli silnik i skrzynia biegów są w normalnej temperaturze pracy. Poziom płynu w automatycznej skrzyni biegów należy sprawdzić przy pracującym silniku, drążku selektora w położeniu neutralnym i zaciągniętym hamulcu postojowym.

Przewody hamulcowe sztywne i elastyczne

Sprawdzić wzrokowo prawidłowość montażu i dokonać oględzin pod kątem występowania wytarć, pęknięć, oznak zużycia lub nieszczelności.

Zużyte lub uszkodzone elementy należy natychmiast wymienić.

Płyn hamulcowy

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.

Powinien mieścić się między oznaczeniami MIN i MAX na boku zbiorniczka. Należy stosować wyłącznie hydrauliczny płyn hamulcowy spełniający normy DOT 3 lub DOT 4.

Hamulec postojowy

Sprawdzić układ hamulca postojowego łącznie z dźwignią i cięgnami.

Okładziny hamulcowe, zaciski i tarcze

Sprawdzić stopień zużycia okładzin hamulcowych, stopień zużycia i bicie tarcz oraz szczelność zacisków.

Śruby mocujące zawieszenie

Sprawdzić, czy w elementach mocujących zawieszenie nie występują luzy ani uszkodzenia.

Dokręcić śruby właściwym momentem.

Przekładnia kierownicza, drążki i osłony przeciwpyłowe/przeguby kulowe wahaczy

Przy unieruchomionym samochodzie i wyłączonym silniku sprawdzić, czy w kole kierownicy nie występuje nadmierny luz.

Sprawdzić, czy drążki kierownicze nie są zgięte ani uszkodzone. Sprawdzić stopień zużycia i występowanie pęknięć lub uszkodzeń osłon gumowych i przegubów kulowych wahaczy.

Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Półosie napędowe i osłony gumowe

Sprawdzić, czy półosie napędowe, osłony gumowe i obejmy n e są pęknięte, zużyte ani uszkodzone.

Wymienić wszystkie uszkodzone części i, w razie potrzeby, nałożyć smar.

Czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji (opcja)

Sprawdzić, czy w układzie klimatyzacji przewody i złącza są szczelne i nieuszkodzone.

  Harmonogram przeglądów

  Przestrzegać zwykłego harmonogramu przeglądów w przypadku normalnego użytkowania pojazdu, gdy nie występuje żaden z poniższych warunk&o ...

  Olej silnikowy

  ...

  Zobacz tez:

  Składanie zewnętrznych lusterek wstecznych
  Ustawianie ręczne Aby złożyć zewnętrzne lusterko wsteczne, chwycić obudowę lusterka i złożyć je w kierunku tyłu samochodu. Ustawianie elektryczne (opcja) Aby złożyć zewnętrzne lusterko wsteczne, należy naci ...

  Wskazówki ogólne
  Po wyłączeniu funkcji chłodzenia z osuszaniem powietrza wnętrze pojazdu nie jest chłodzone przy ciepłej pogodzie. Poza tym powietrze we wnętrzu nie jest osuszane. W efekcie szyby mogą zaparować. Dlatego funkcję chłodzenia z osuszaniem powi ...

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego
  1. Upewnić się, że pojazd znajduje się na równym podłożu. 2. Uruchomić silnik i rozgrzać do normalnej temperatury pracy. 3. Wyłączyć silnik i odczekać kilka minut (około 5 minut), aby olej spłynął do ...

  Categorie