Hyundai i30: Harmonogram przeglądów

Hyundai i30 –> Obsługa –> Harmonogram przeglądów

Przestrzegać zwykłego harmonogramu przeglądów w przypadku normalnego użytkowania pojazdu, gdy nie występuje żaden z poniższych warunków. Jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków, należy korzystać z harmonogramu przeglądów dla pojazdów eksploatowanych w ciężkich warunkach.

 • Powtarzająca się jazda na krótkich dystansach.
 • Jazda po zapylonych drogach lub w terenie piaszczystym.
 • Częste używanie hamulców.
 • Jazda po drogach posypywanych solą lub inną substancją korozyjną.
 • Jazda po nierównych lub błotnistych drogach.
 • Jazda w terenie górzystym
 • Przedłużona praca silnika na biegu jałowym lub wolna jazda na długich dystansach.
 • Przedłużona jazda w niskich temperaturach i/lub przy bardzo dużej wilgotności powietrza.
 • Jazda głównie (powyżej 50%) po drogach o dużym natężeniu ruchu lub w temperaturze otoczenia powyżej 32C.

Jeżeli pojazd eksploatowany jest w wyżej wymienionych warunkach, czynności obsługowe (przegląd, wymiana, uzupełnienie) należy wykonywać częściej, niż jest to wyszczególnione w normalnym harmonogramie konserwacji i przeglądów.

Po upływie 96 miesięcy lub przebiegu 160 000 km należy nadal przestrzegać zalecanych terminów przeglądów.

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

*' : Wyregulować pasek alternatora, układu wspomagania kierownicy (pasek napędzający pompę płynu chłodzącego) i pasek sprężarki układu klimatyzacji (opcja). Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić lub wymienić.

*2 : Sprawdzić poziom oleju silnikowego i szczelność układu co 500 km lub przed rozpoczęciem dłuższej podróży.

*3 : Dla wygody można wymienić przed przypadającym terminem, podczas obsługi innych podzespołów.

*4 : Sprawdzić w przypadku nadmiernych odgłosów pracy zaworów i/lub drgań silnika i w razie potrzeby wyregulować. Czynności te powinien wykonać wykwalifikowany mechanik.

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

*7 : W przypadku problemów z uruchamianiem lub nieprawidłowego ciśnienia paliwa, należy bezzwłocznie wymienić filtr paliwa, niezależnie od harmonogramu przeglądów.

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY (CIĄG DALSZY)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY (CIĄG DALSZY)


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

Uzupełniając płyn chłodzący, należy użyć wyłącznie zatwierdzonego środka przeciw zamarzaniu i nigdy nie mieszać twardej wody z fabrycznym płynem chłodzącym. Niewłaściwy roztwór płynu chłodzącego może spowodować poważną awarię lub uszkodzenie silnika.

Dla wygody można wymienić przed przypadającym terminem, podczas obsługi innych podzespołów.

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIĘŻKICH WARUNKACH - SILNIK BENZYNOWY

W samochodach eksploatowanych w ciężkich warunkach poniższe podzespoły muszą być obsługiwane częściej niż normalnie.

Należy skorzystać z terminów przeglądów podanych w poniższej tabeli.

R: Wymienić I: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIĘŻKICH WARUNKACH - SILNIK BENZYNOWY


OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIĘŻKICH WARUNKACH - SILNIK BENZYNOWY


Ciężkie warunki jazdy

A : Powtarzająca się jazda na krótkich dystansach

B : Przedłużona praca silnika na biegu jałowym

C : Jazda po zapylonych, nierównych drogach

D : Jazda po drogach posypywanych solą lub inną substancją korozyjną albo jazda w bardzo niskich temperaturach

E : Jazda w terenie piaszczystym

F : Jazda głównie (powyżej 50%) po drogach o dużym natężeniu ruchu lub w temperaturze otoczenia powyżej 32C

G : Jazda w terenie górzystym

H : Holowanie przyczepy

I : Wykorzystywanie pojazdu jako samochodu patrolowego, taksówki lub innego samochodu komercyjnego albo holowanie pojazdów

J : Jazda z prędkością powyżej 170 km/h

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

41 : Sprawdzić poziom oleju silnikowego i szczelność układu co 500 km lub przed rozpoczęciem dłuższej podróży.

*2 : W przypadku pojazdu wyposażonego w czujnik poziomu oleju i używania oleju silnikowego zalecanego przez firmę HYUNDAI, (zobacz strony 9-4 i 9-5)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

*3 : Ten harmonogram czynności obsługowych zależy od jakości paliwa. Ma on zastosowanie tylko wtedy, gdy używane jest paliwo odpowiadające normie EN590. Jeśli olej napędowy nie spełnia wymagań normy europejskiej EN590, wkład należy wymieniać częściej.

Jeśli występują problemy zagrażające bezpieczeństwu, takie jak ograniczenie przepływu paliwa, zrywy, utrata mocy, trudności z uruchomieniem itp., należy skontaktować się z autoryzowaną stacją HYUNDAI i bezzwłocznie wymienić filtr paliwa niezależnie od harmonDgramu czynności obsługowych.

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

*5 : Uzupełniając płyn chłodzący, należy użyć wyłącznie zatwierdzonego środka przeciw zamarzaniu i nigdy nie mieszać twardej wody z fabrycznym płynem chłodzącym. Niewłaściwy roztwór płynu chłodzącego może spowodować poważną awarię lub uszkodzenie silnika.

*6 : Dla wygody można wymienić przed przypadającym terminem, podczas obsługi innych podzespołów.

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIĘŻKICH WARUNKACH - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L

W samochodach eksploatowanych w ciężkich warunkach poniższe podzespoły muszą być obsługiwane częściej niż normalnie.

Należy skorzystać z terminów przeglądów podanych w poniższej tabeli.

R: Wymienić I: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIĘŻKICH WARUNKACH - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L


OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIĘŻKICH WARUNKACH - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L


Ciężkie warunki jazdy

A : Powtarzająca się jazda na krótkich dystansach

B : Przedłużona praca silnika na biegu jałowym

C : Jazda po zapylonych, nierównych drogach

D : Jazda po drogach posypywanych solą lub inną substancją korozyjną albo jazda w bardzo niskich temperaturach

E : Jazda w terenie piaszczystym

F : Jazda głównie (powyżej 50%) po drogach o dużym natężeniu ruchu lub w temperaturze otoczenia powyżej 32C

G : Jazda w terenie górzystym

H : Holowanie przyczepy

I : Wykorzystywanie pojazdu jako samochodu patrolowego, taksówki lub innego samochodu komercyjnego albo holowanie pojazdów

J : Jazda w bardzo niskich temperaturach

K : Jazda z prędkością powyżej 170 km/h

L : Jazda z częstym zatrzymywaniem się (ruch uliczny)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,0 L

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,0 L


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

M : Tylko w przypadku silnika wysokoprężnego 2,OL

- Wyregulować pasek alternatora, układu wspomagania kierownicy (pasek napędzający pompę płynu chłodzącego) i pasek sprężarki układu klimatyzacji (opcja).

- Sprawdzić i w razie potrzeby dokonać korekt lub wymienić.

'2 : Sprawdzić poziom oleju silnikowego i szczelność układu co 500 km lub przed rozpoczęciem dłuższej podróży.

"3 : Dla wygody można wymienić przed przypadającym terminem, podczas obsługi innych podzespołów.

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1,6 L (CIĄG DALSZY)


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

'4 : Ten harmonogram czynności obsługowych zależy od jakości paliwa. Ma on zastosowanie tylko wtedy, gdy używane jest paliwo odpowiadające normie EN590. Jeśli olej napędowy nie spełnia wymagań normy europejskiej EN590, wkład należy wymieniać częściej.

Jeśli występują problemy zagrażające bezpieczeństwu, takie jak ograniczenie przepływu paliwa, zrywy, utrata mocy, trudności z uruchomieniem itp., należy skontaktować się z autoryzowaną stacją HYUNDAI i bezzwłocznie wymienić filtr paliwa niezależnie od harmonogramu czynności obsługowych.

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,0 L (CIĄG DALSZY)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,0 L (CIĄG DALSZY)


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

*6 : Uzupełniając płyn chłodzący, należy użyć wyłącznie zatwierdzonego środka przeciw zamarzaniu i nigdy nie mieszać twardej wody z fabrycznym płynem chłodzącym. Niewłaściwy roztwór płynu chłodzącego może spowodować poważną awarię lub uszkodzenie silnika.

*7 : Dla wygody można wymienić przed przypadającym terminem, podczas obsługi innych podzespołów.

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,0 L (CIĄG DALSZY)

ZWYKŁY HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,0 L (CIĄG DALSZY)


I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIĘŻKICH WARUNKACH - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,0 L

W samochodach eksploatowanych w ciężkich warunkach poniższe podzespoły muszą być obsługiwane częściej niż normalnie.

Należy skorzystać z terminów przeglądów podanych w poniższej tabeli.

R : Wymienić I : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIĘŻKICH WARUNKACH - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,0 L


OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIĘŻKICH WARUNKACH - SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2,0 L


Ciężkie warunki jazdy

A : Powtarzająca się jazda na krótkich dystansach

B : Przedłużona praca silnika na biegu jałowym

C : Jazda po zapylonych, nierównych drogach

D : Jazda po drogach posypywanych solą lub inną substancją korozyjną albo jazda w bardzo niskich temperaturach

E : Jazda w terenie piaszczystym

F : Jazda głównie (powyżej 50%) po drogach o dużym natężeniu ruchu lub w temperaturze otoczenia powyżej 32C

G : Jazda w terenie górzystym

H : Holowanie przyczepy

I : Wykorzystywanie pojazdu jako samochodu patrolowego, taksówki lub innego samochodu komercyjnego albo holowanie pojazdów

J : Jazda w bardzo niskich temperaturach

K : Jazda z prędkością powyżej 170 km/h

L : Jazda z częstym zatrzymywaniem się (ruch uliczny)

  Obsługa we własnym zakresie

  Poniżej zestawiono czynności przeglądowe, które powinien wykonać użytkownik lub autoryzowana stacja obsługi HYUNDAI zgodnie z podanym harmono ...

  Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji harmonogramu przeglądów

  Olej silnikowy i filtr oleju Olej silnikowy i filtr powinny być wymieniane zgodnie z harmonogramem przeglądów. W przypadku eksploatacji pojazdu w cięż ...

  Zobacz tez:

  Przedział silnikowy
  1. Zbiorniczek płynu chłodzącego silnik 2. Korek wlewu oleju silnikowego 3. Zbiorniczek płynu hamulcowego 4. Filtr powietrza 5. Skrzynka bezpieczników 6. Ujemny biegun akumulatora 7. Dodatni biegun akumulatora 8. Wskaźn k poziomu płynu w automatycznej ...

  Montaż bezpiecznego fotelika dziecięcego za pomocą biodrowo-ramieniowego pasa bezpieczeństwa
  Aby zamocować bezpieczny fotelik dziecięcy na bocznym lub środkowym tylnym siedzeniu, należy: 1. Umieścić bezpieczny fotelik dziecięcy na siedzeniu. Poprowadzić biodrowo-ramieniowy pas bezpieczeństwa wokół lub przez fotelik, zgodnie ...

  Jazda samochodem
  W przypadku, gdy do pamięci jest wprowadzona prędkość ograniczona, dopóki prędkość ta nie zostanie osiągnięta prowadzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pojazdu nie posiadającego funkcji ogranicznika pręd ...

  Categorie