Hyundai i30: Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS) (opcja)

Hyundai i30 –> Jazda samochodem Hyundai –> Układ hamulcowy –> Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS) (opcja)

OSTRZEŻENIE

Układ ABS (lub ESP) nie zapobiega wypadkom spowodowanym nieprawidłowymi i niebezpiecznymi manewrami. Mimo że przy nagłym hamowaniu sterowność samochodu jest większa, należy zawsze utrzymywać bezpieczną odległość od obiektów znajdujących się z przodu pojazdu. Przy panujących trudnych warunkach drogowych należy zawsze zmniejszyć prędkość pojazdu.

W warunkach drogowych wyszczególnionych poniżej droga hamowania samochodów wyposażonych w przeciwblokujący układ hamulcowy (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy) może być dłuższa od drogi hamowania samochodów bez tego układu.

Zawsze zmniejszyć prędkość:

 • Podczas jazdy po drogach nierównych, pokrytych żwirem lub śniegiem
 • Podczas jazdy z łańcuchami śniegowymi.
 • Podczas jazdy po drogach o nawierzchni dziurawej lub o różnej wysokości.

Nie wolno sprawdzać możliwości układu ABS (lub ESP) podczas jazdy lub skrętów z dużą prędkością. Może to zagrozić bezpieczeństwu kierowcy i innych użytkowników drogi.

Układ ABS w sposób ciągły monitoruje prędkość obrotową kół. Gdy wystąpią okoliczności prowadzące do blokcwania kół, układ ABS wielokrotnie zmienia hydrauliczne ciśnienie hamowania kół.

Przy uruchamianiu hamulców w warunkach mogących doprowadzić do blokady kół można usłyszeć stuk dochodzące z hamulców lub wyczuć pulsowanie pedału hamulca. Jest to zjawisko normalne, wskazujące na aktywność układu ABS.

W celu maksymalnego wykorzystania układu ABS w sytuacjach k-ytycznych nie wolno podejmować prób zmiany ciśnienia hamowania ani wielokrotnie wciskać pedałi hamulca. Należy nacisnąć pedał hamulca tak mocno, jak to jest możliwe, lub tak mocno, jak wymaga tego sytuacja, i pozwolić, aby układ ABS regulował siłę hamowania.

UWAGA

Po uruchomieniu silnika przy ruszaniu pojazdu może być słyszane szczęknięcie w przedziale silnikowym. Jest to normalne i wskazuje na prawidłowe działanie układu ABS.

 • Nawet pojazd wyposażony w przeciwblokujący układ hamulcowy wymaga znacznej odległości do całkowitego zatrzymania. Zawsze utrzymywać bezpieczną odległość od pojazdu znajdującego się z przodu.
 • Zawsze zmniejszać prędkość przy pokonywaniu zakrętów. Przeciwblokujący układ hamulcowy nie może zapobiec wypadkom spowodowanym nadmierną prędkością.
 • Na drogach o nieutwardzonej lub nierównej nawierzchni działanie przeciwblokującego układu hamulcowego może wydłużyć drogę hamowania w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w konwencjonalny układ hamulcowy.

Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS) (opcja)


OSTROŻNIE

 • Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS zapali się i pozostanie zapalona, prawdopodobnie występuje usterka układu. W takim przypadku konwencjonalny układ hamulcowy działa normalnie.
 • Lampka ostrzegawcza układu ABS pali się przez ok. 3spo ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON. W tym czasie układ ABS przeprowadza samodiagnozę.

  Jeżeli układ działa normalnie, lampka zgaśnie. Jeżeli lampka pali się nadal, może to oznaczać usterkę układu ABS.

  Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

 • Podczas jazdy po nawierzchni o słabej przyczepności, takiej jak oblodzona droga, i przy ciągłym uruchamianiu hamulców układ ABS będzie stale włączony i może się palić lampka ostrzegawcza układu ABS. Należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik.
 • Ponownie uruchomić silnik. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS nie pali się, układ jest sprawny. W przeciwnym razie prawdopodobnie występuje usterka układu ABS. Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

UWAGA

W przypadku awaryjnego uruchamiania pojazdu z powodu rozładowania akumulatora silnik może nie pracować płynnie i może zapalić się lampka ostrzegawcza układu ABS. Powodem tego jest niskie napięcie akumulatora.

Nic oznacza to wadliwego działania układu ABS.

 • Nie wolno wielokrotnie wciskać pedału hamulca!
 • Przed podjęciem jazdy naładować akumulator.

  Zwalnianie hamulca postojowego

  Aby zwolnić hamulec postojowy, najpierw wcisnąć pedał hamulca zasadniczego i lekko pociągnąć do góry dźwignię hamulca post ...

  Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP) (opcja)

  Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP) przeznaczony jest do stabilizacji toru jazdy podczas skręcania. Układ ESP sprawdza ustawienie kierownicy i bie& ...

  Zobacz tez:

  Jazda w nocy
  Jazda w nocy jest bardziej niebezpieczna niż w dzień. W związku z tym przedstawiamy kilka wartych zapamiętania wskazówek: Należy zwolnić i utrzymywać większą odległość od innych pojazdów, ponieważ widoczno" ...

  Ustawianie i zapisywanie położenia do parkowania
  Poprzez bieg wsteczny W celu ułatwienia parkowania lusterko zewnętrzne po stronie pasażera można tak ustawić, że po włączeniu biegu wstecznego będzie w nim widoczne prawe tylne koło. Ustawienie można zapisać w pamięci. ...

  Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera z przodu
  Wskazówka ostrzegawcza na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera (przykład) Symbol ostrzegawczy dotyczący skierowanego tyłem do kierunku jazdy fotelika dziecięcego OSTRZEŻENIEJeżeli działanie przedniej poduszki po ...

  Categorie