Mercedes-Benz Klasa C: Zmiana biegu na niższy

 • Nacisnąć dźwignię wybierania biegów w lewo, w kierunku D- . Lub

 • Pociągnąć za lewą manetkę zmiany biegów więcej. Automatyczna skrzynia biegów przełączy się na następny, niższy bieg.

Gdy prędkość maleje i biegi nie są redukowane, skrzynia biegów automatycznie zmienia przełożenia na niższe.

 

W celu uzyskania maksymalnego przyspieszenia nacisnąć dźwignię wybierania biegów w lewo i przytrzymać lub pociągnąć lewą manetkę zmiany biegów i przytrzymać, aż skrzynia biegów zostanie przełączona na optymalny dla danej prędkości bieg.

Kickdown

Pojazd AMG: W programie manualnej zmiany biegów M funkcja kickdown jest niedostępna.

W celu uzyskania maksymalnego przyspieszenia można skorzystać z funkcji kickdown również, gdy ustawiony jest program manualnej zmiany biegów M:

 • Wcisnąć pedał gazu poza punkt oporu.

  Automatyczna skrzynia biegów przełączy bieg na niższy, uwzględniając aktualną prędkość obrotową silnika.

  Zalecenie zmiany biegu

  Zmiana biegów zgodnie z zaleceniami umożliwia ograniczenie zużycia paliwa. Zalecany bieg jest przedstawiany na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Zalecen ...

  Wyłączanie programu manualnej zmiany biegów

  Pojazd bez "pakietu dynamiki jazdy z trybem sportowym": Naciskać przycisk wybierania programu więcej, aż na wyświetlaczu pojawi się litera E lu ...

  Zobacz tez:

  Pas bezpieczeństwa
  Problem Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Tylko w niektórych krajach: czerwona lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa świeci się przez 6 sekund. Lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa przypomi ...

  Warto wiedzieć
  Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. W wersjach produkowanych na rynki poszczególnych kraj& ...

  Ogrzewanie i klimatyzacja sterowane ręcznie
  Układ ogrzewania i chłodzenia może być również regulowany ręcznie za pomocą przycisków innych niż AUTO. W tym trybie system pracuje sekwencyjnie, stosownie do kolejności wciśnięcia przycisków. W trybie automatycznym, p ...

  Categorie