Mercedes-Benz Klasa C: Zmiana biegu na niższy

 • Nacisnąć dźwignię wybierania biegów w lewo, w kierunku D- . Lub

 • Pociągnąć za lewą manetkę zmiany biegów więcej. Automatyczna skrzynia biegów przełączy się na następny, niższy bieg.

Gdy prędkość maleje i biegi nie są redukowane, skrzynia biegów automatycznie zmienia przełożenia na niższe.

 

W celu uzyskania maksymalnego przyspieszenia nacisnąć dźwignię wybierania biegów w lewo i przytrzymać lub pociągnąć lewą manetkę zmiany biegów i przytrzymać, aż skrzynia biegów zostanie przełączona na optymalny dla danej prędkości bieg.

Kickdown

Pojazd AMG: W programie manualnej zmiany biegów M funkcja kickdown jest niedostępna.

W celu uzyskania maksymalnego przyspieszenia można skorzystać z funkcji kickdown również, gdy ustawiony jest program manualnej zmiany biegów M:

 • Wcisnąć pedał gazu poza punkt oporu.

  Automatyczna skrzynia biegów przełączy bieg na niższy, uwzględniając aktualną prędkość obrotową silnika.

  Zalecenie zmiany biegu

  Zmiana biegów zgodnie z zaleceniami umożliwia ograniczenie zużycia paliwa. Zalecany bieg jest przedstawiany na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Zalecen ...

  Wyłączanie programu manualnej zmiany biegów

  Pojazd bez "pakietu dynamiki jazdy z trybem sportowym": Naciskać przycisk wybierania programu więcej, aż na wyświetlaczu pojawi się litera E lu ...

  Zobacz tez:

  Zasięg czujników
  Wskazówki ogólne PARKTRONIC nie uwzględnia przeszkód, które znajdują się poniżej zasięgu wykrywalności, np. osoby, zwierzęta lub przedmioty znajdują się powyżej zasięgu wykrywalności, np. wys ...

  Rejestrowanie danych w pojeździe
  Wiele elektronicznych elementów pojazdu dysponuje pamięcią danych. Te pamięci danych zapisują tymczasowo lub trwale informacje techniczne dotyczące stanu pojazdu wydarzeń usterek Te informacje techniczne dokumentują ogólni ...

  Rejestracja pojazdu
  Firma Daimler praktykuje zlecanie ASO Mercedes-Benz przeprowadzanie w niektórych pojazdach przeglądów technicznych. Kontrole te służą poprawie jakości lub bezpieczeństwa pojazdów. Tylko wtedy, gdy Daimler AG będzie dysponować niezb ...

  Categorie