Mercedes-Benz Klasa C: Zmiana biegu na niższy

 • Nacisnąć dźwignię wybierania biegów w lewo, w kierunku D- . Lub

 • Pociągnąć za lewą manetkę zmiany biegów więcej. Automatyczna skrzynia biegów przełączy się na następny, niższy bieg.

Gdy prędkość maleje i biegi nie są redukowane, skrzynia biegów automatycznie zmienia przełożenia na niższe.

 

W celu uzyskania maksymalnego przyspieszenia nacisnąć dźwignię wybierania biegów w lewo i przytrzymać lub pociągnąć lewą manetkę zmiany biegów i przytrzymać, aż skrzynia biegów zostanie przełączona na optymalny dla danej prędkości bieg.

Kickdown

Pojazd AMG: W programie manualnej zmiany biegów M funkcja kickdown jest niedostępna.

W celu uzyskania maksymalnego przyspieszenia można skorzystać z funkcji kickdown również, gdy ustawiony jest program manualnej zmiany biegów M:

 • Wcisnąć pedał gazu poza punkt oporu.

  Automatyczna skrzynia biegów przełączy bieg na niższy, uwzględniając aktualną prędkość obrotową silnika.

  Zalecenie zmiany biegu

  Zmiana biegów zgodnie z zaleceniami umożliwia ograniczenie zużycia paliwa. Zalecany bieg jest przedstawiany na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Zalecen ...

  Wyłączanie programu manualnej zmiany biegów

  Pojazd bez "pakietu dynamiki jazdy z trybem sportowym": Naciskać przycisk wybierania programu więcej, aż na wyświetlaczu pojawi się litera E lu ...

  Zobacz tez:

  Wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych
  W menu Navi na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać zapowiedzi nawigacyjne. Dalsze informacje, patrz oddzielna instrukcja obsługi. Włączyć system Audio z Becker MAP PILOT lub COMAND Online, patrz oddzielna instrukcja obsługi. Za pomocą ...

  Schowek na okulary
  Aby otworzyć schowek na okulary, nacisnąć pokrywę. Schowek powoli otworzy się. Umieścić okulary w pokrywie schowka z soczewkami skierowanymi na zewnątrz. Nacisnąć pokrywę, aby zamknąć schowek. OSTRZEŻENIE W schowku na ...

  Dbałość o płyty kompaktowe (opcja)
  Jeżeli temperatura wewnątrz pojazdu jest zbyt wysoka, przed uruchomieniem systemu audio należy opuścić szyby celem przewietrzenia pojazdu. Kopiowanie i nieautoryzowane odtwarzanie plików MP3/WMA/AAC/WAVE jest niezgodne z prawem. Należy używa ...

  Categorie