Hyundai i30: Ciągnięcie przyczepy

Hyundai i30 –> Jazda samochodem Hyundai –> Ciągnięcie przyczepy

Rozważając możliwość wykorzystania samochodu do holowania, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.

W różnych krajach przepisy dotyczące ciągnięcia przyczep, holowania samochodów lub innego rodzaju pojazdów czy urządzeń mogą być odmienne.

Więcej informacji dotyczących holowania można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE Ciągnięcie przyczepy

W przypadku braku prawidłowego wyposażenia i nieprawidłowej jazdy może dojść do utraty kontroli nad pojazdem ciągnącym przyczepę. Przykładowo, gdy przyczepa jest zbyt ciężka, hamulce mogą nie działać dobrze, lub nawet zupełnie nie działać. W takim przypadku może dojść do poważnych lub śmiertelnych obrażeń kierowcy i pasażerów.

Jazdę z przyczepą należy rozpocząć po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszym rozdziale.

OSTROŻNIE Dopuszczalne masy

Przed podjęciem ciągnięcia przyczepy upewnić się, że: masa całkowita przyczepy, masa całkowita zespołu pojazdów, masa całkowita pojazdu, masa całkowita przypadająca na poszczególne osie i obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

UWAGA

  • Maksymalnie technicznie dopuszczalne obciążenie osi tylnej może być przekroczone o nie więcej niż 15%, maksymalne technicznie dopuszczalna masa załadunkowa pojazdu może być przekroczona o nie więcej niż 10% lub 100 kg (zależnie od tego, która wartość jest mniejsza). W takim przypadku nie wolno przekraczać prędkości 100 km/h dla pojazdu z kategorii Ml lub 80km/h dla pojazdu z kategorii NI.
  • Jeśli pojazd z kategorii Ml holuje przyczepę, dodatkowe obciążenie na zestawie połączeniowym może spowodować przekroczenie wskaźników maksymalnego obciążenia opon, ale o nie więcej niż 15%.

    W takim przypadku nie należy przekraczać prędkości 100 km/h i zwiększyć ciśnienie w oponach o co najmniej 0,2 bara.

OSTROŻNIE

Nieprawidłowe ciągnięcie przyczepy może uszkodzić samochód i spowodować kosztowne naprawy nieobjęte gwarancją. Aby prawidłowo ciągnąć przyczepę, należy przestrzegać wskazówek podanych w niniejszym rozdziale.

Samochód Hyundai jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy. W celu sprawdzenia dopuszczalnego ciężaru holowanej przyczepy należy zapoznać się z informacjami w części "Masa przyczepy" w dalszej części tego rozdziału.

Należy pamiętać, że kierowanie pojazdem ciągnącym przyczepę różni się znacznie od zwykłego kierowania samochodem. Ciągnięcie przyczepy oznaczs zmiany w zachowaniu pojazdu, odporności i zużyciu paliwa. Właściwe, bezpieczne ciągnięcie przyczepy wymaga prawidłowego wyposażenia i właściwego jego użycia.

W tej części instrukcji zamieszczono wiele ważnych i sprawdzonych wskazówek dotyczących ciągnięcia przyczepy i zasad bezpieczeństwa.

Są one istotne dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą prosimy o dokładne przeczytanie tej części instrukcji.

Elementy takie jak: silnik, skrzynia biegów, koła i ogumienie peddane są większym obciążeniom z powodu dodatkowego ciężaru przyczepy. Silnik musi pracować z odpowiednio wyższą prędkością obrotową i pod większymi obciążeniami. Te dodatkowe obciążenia powodują wytwarzanie zwiększonych ilości ciepła. Przyczepa zwiększa również opór powietrza, zwiększając moc, potrzebną do jej ciągnięcia.

Nie wolno dopuścić do zamarznięcia hamulca postojowego

W pewnych warunkach zaciągnięty hamulec postojowy może zamarznąć. Jest to możliwe, zwłaszcza gdy w pobliżu hamulców tylnych nagroma ...

Haki holownicze

Bardzo ważne jest wyposażenie pojazdu w prawidłowy hak holowniczy. Wiatr boczny, przejeżdżające ciężarówki i drogi o nierówn ...

Zobacz tez:

Sprawdzanie ilości czynnika chłodniczego i oleju do obiegów chłodniczych
Jeżeli ilość czyinika chłodniczego w układzie jest niska, zmniejszeniu ulega sprawność układu klimatyzacji. Nadmierna ilość czynnika chłodniczego ma również negatywny wpływ na działanie układu klimatyzacji. W ...

Tabliczka ze specyfikacją opon i zalecanym ciśnieniem w ogumieniu
Opony w nowym samochodzie Hyundai zostały dobrane tak, aby zapewniać najlepsze osiągi w normalnych warunkach eksploatacji. Zalecane ciśnienie w oponach podane jest na tabliczce przymocowanej do środkowego słupka od strony kierowcy. Numer silnika Numer s ...

Otwieranie
Wyłączyć silnik Wyjąć kluczyk ze stacyjki. KEYLESS-GO: otworzyć drzwi kierowcy. Odpowiada to położeniu kluczyka 0, "kluczyk wyjęty". Drzwi kierowcy można ponownie zamknąć. W kierunku strzałki nacisn&# ...

Categorie