Hyundai i30: Działanie poduszek powietrznych

 • Poduszki powietrzne są uaktywniane (zdolne do wypełnienia się gazem w razie potrzeby) jedynie wtedy, gdy kluczyk zapłonu ustawiony jest w położeniu ON lub START.
 • Poduszki powietrzne wypełniają się natychmiast w przypadku poważnego zderzenia czołowego lub bocznego (jeżeli pojazd wyposażony jest w boczne lub kurtynowe poduszki powietrzne), aby chronić jadących samochodem przed obrażeniami ciała.
 • Nie jest określona dokładna prędkość pojazdu, przy której zadziałają poduszki powietrzne.

  Zasadniczo poduszki powietrzne uruchamiają się w zależności od siły i kierunku zderzenia. Te dwa czynniki decydują o wysłaniu przez czujniki elektronicznego sygnału uruchomienia (wypełnienia) poduszki powietrznej

 • Uruchomienie poduszki powietrznej zależy od wielu czynników, takich jak: prędkość pojazdu, kąt zderzenia lub gęstość i sztywność pojazdu lub obiektów, w które uderza samochód.

  Jednak czynniki mające wpływ na uruchomienie poduszek powietrznych nie ograniczają się do wymienionych powyżej.

 • Przednie poduszki powietrzne wypełniają się i opróżniają natychmiast.

Zaobserwowanie wypełniania się poduszki powietrznej jest praktycznie niemożliwe.

Najprawdopodobniej po kolizji zobaczą Państwo opróżnione poduszki powietrzne zwisające ze schowków.

 • W celu zapewnienia ochrony w przypadku poważnej kolizji poduszki powietrzne muszą się wypełniać natychmiast. Prędkość napełniania poduszek powietrznych gazem jest konsekwencją bardzo krótkiego czasu kolizji i potrzeby umieszczenia poduszki powietrznej pomiędzy pasażerem a konstrukcją pojazdu przed uderzeniem pasażera w konstrukcję. Zmniejsza to niebezpieczeństwo odniesienia poważnych lub zagrażających życiu obrażeń w wyniku poważnej kolizji i stanowi niezbędny wymóg przy projektowaniu poduszki powietrznej.

  Uruchomienie poduszki powietrznej może być jednak przyczyną obrażeń obejmujących zwykle otarcia twarzy, siniaki, złamania kości i, sporadycznie, poważniejsze zranienia, ponieważ prędkość napełniania poduszek powietrznych powoduje ich dużą siłę oddziaływania.

 • Istnieją również okoliczności, w których kontakt z poduszką powietrzną umieszczoną w kierownicy może spowodować obrażenia śmiertelne, zwłaszcza gdy kierowca znajduje się bardzo blisko kierownicy.

OSTRZEŻENIE

 • Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci w wyniku uruchomienia poduszki powietrznej podczas kolizji, kierowca powinien siedzieć jak najdalej od poduszki powietrznej zamontowanej w kierownicy (w odległości co najmniej 250 mm). Pasażer siedzący z przodu powinien zawsze odsuwać fotel maksymalnie do tyłu i zajmować wyprostowaną pozycję.
 • W razie kolizji poduszka powietrzna natychmiast wypełnia się gazem i może zranić pasażerów, którzy znajdują się w niewłaściwej pozycji.
 • Uruchomienie poduszki powietrznej może być przyczyną obrażeń obejmujących zwykle otarcia twarzy lub innych części ciała, zranienia odłamkami szkła lub oparzenia gazem z poduszki powietrznej.

Warunki, w których nie następuje uruchomienie poduszek powietrznych

W niektórych kolizjach przy niskiej prędkości samochodu poduszki powietrzne mogą nie zadziałać. Poduszki powietrzne nie uruchamiają ...

Hałas i dym

Podczas napełniania poduszki powietrzne są źródłem hałasu oraz wydzielają dym i pył do wnętrza pojazdu. Jest to zjawisko normalne, ...

Zobacz tez:

Zaczepy do mocowania (do prze wożenia pojazdu na platformie) (opcja)
OSTRZEŻENIE Nie używać do holowania zaczepów znajdujących się pod przednią częścią pojazdu. Zaczepy te przeznaczone są WYŁĄCZNIE do mocowania pojazdu na czas transportu. Jeżeli te zaczepy użyte zostaną do ...

Myjnia samochodowa
OSTRZEŻENIEPo myciu pojazdu zmniejsza się skuteczność hamowania. Istnieje ryzyko wypadku! Po myciu pojazdu hamować ostrożnie, uwzględniając sytuację na drodze, aż pojazd odzyska pełną skuteczność hamowania. ...

Antena
Antena dachowa Do odbioru sygnałów stacji w zakresach AM i FM samochód wyposażony jest w antenę dachową. Antena ta jest demontowalna. Aby wymontować antenę, należy odkręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zeg ...

Categorie