Renault Megane: Sterowanie ręczne

Renault Megane –> Komfort jazdy –> Bagażnik –> Wersja 4-drzwiowa –> Sterowanie ręczne

Sterowanie ręczne


Otwieranie

Nacisnąć przycisk 1 i podnieść pokrywę bagażnika.

Uwaga: przed otwarciem pokrywy bagażnika należy sprawdzić, czy wokół pojazdu jest wystarczająco dużo miejsca.

Zamykanie

Opuścić pokrywę bagażnika, ciągnąc uchwyt umieszczony po wewnętrznej stronie pokrywy.

Przez funkcję "wolne ręce".

Przez funkcję wolne ręce


Funkcja "wolne ręce" pozwala uzyskać dostęp do bagażnika lub zamknąć go, kiedy zajęte są ręce.

Mając przy sobie kartę RENAULT (zapłon pojazdu musi być wyłączony) stanąć około 45 cm od tylnego zderzaka, następnie wsunąć i wysunąć stopę ze strefy A.

Czujnik wykrywa zbliżenie i oddalenie stopy, co powoduje otwarcie lub zamknięcie pokrywy bagażnika.

Nie zatrzymywać nogi w powietrzu. Ruch należy wykonać w sposób płynny i nie należy dotykać tylnego zderzaka.

Uwaga: jeżeli pokrywa bagażnika znajduje się w położeniu otwartym i wysłane zostanie polecenie zamknięcia, pokrywa bagażnika zaczyna się zamykać po upływie około 3 sekund (co sekundę słychać sygnał dźwiękowy).

Wyłączyć funkcję "wolne ręce" przed przystąpieniem do ręcznego mycia pojazdu, skorzystaniem z koła zapasowego lub haka holowniczego.

Nieoczekiwane otwarcie lub zamknięcie pokrywy bagażnika może spowodować obrażenia.

Włączanie/wyłączanie funkcji "wolne ręce"

Na ekranie wielofunkcyjnym wybrać menu "Pojazd", "Ustawienia użytkownika", a następnie "Otwórz / Zamknij tryb wolne ręce".

wybrać ON"" lub "OFF", aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Cechy szczególne użycia funkcji "wolne ręce"

 •  Funkcja "wolne ręce" przestaje być dostępna po kilku dniach nieużywania samochodu lub po około 15 minutach od momentu jego odblokowania. Aby ją ponownie uruchomić, należy nacisnąć przycisk odblokowujący na karcie RENAULT.
 •  Funkcja "wolne ręce" jest dostępna tylko w przypadku, gdy pojazd stoi z wyłączonym silnikiem (nie dotyczy trybu czuwania funkcji Stop&Start).
 •  Funkcja "wolne ręce" może nie działać, jeżeli pojazd jest wyposażony w hak holowniczy lub znajduje się w strefie działania silnego pola elektromagnetycznego.

Środki ostrożności

 •  Zanim tylna klapa zostanie otwarta, należy się upewnić, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby mogła ona się poruszać.

  W przeciwnym razie zatrzymać ruch pokrywy bagażnika przed zetknięciem.

 •  System może okresowo nie działać, jeżeli któryś z czujników wbudowanych w tylny zderzak jest zasłonięty (brud, błoto, śnieg, sól drogowa itp.). Wyczyść czujniki. Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Uwaga: w bardzo niskich temperaturach automatyczne otwieranie może nie działać z powodu przymarznięcia uszczelek tylnej klapy.

  Wersja 4-drzwiowa

  W zależności od wersji pojazdu istnieją różne sposoby obsługi pokrywy bagażnika:  za pomocą zewnętrznego elementu steruj ...

  Otwieranie ręczne od wewnątrz

  W przypadku braku możliwości odblokowania zamka bagażnika, można go otworzyć ręcznie od wewnątrz.  dostęp do bagażnika m ...

  Zobacz tez:

  Funkcje jakości powietrza zewnętrznego i dezodoryzacji
  Przy włączonej klimatyzacji, na ekranie A wybierz "Menu", "Pojazd", "System ostrzegawczy". Jakość powietrza zewnętrznego Jakość powietrza wskazuje schemat graficzny na ekranie wielofunkcyjnym. Trzy kolory wskazują poziom jakości ...

  W kierunku wzdłużnym
  Unieść dźwignię i przesunąć fotel do przodu lub do tyłu Puścić dźwignię . Fotel musi się słyszalnie zablokować. Nachylenie poduszki fotela Przekręcać pokrętło w odpowied ...

  Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
  Demontaż pióra wycieraczki Wyjąć kluczyk ze stacyjki. Odchylić ramię wycieraczki od szyby tylnej, aż do wyczuwalnego zablokowania się Ustawić pióro wycieraczki  pod kątem prostym w stosunku do ramienia wyc ...

  Categorie