Renault Megane: Wersja 4-drzwiowa

Renault Megane –> Komfort jazdy –> Bagażnik –> Wersja 4-drzwiowa

W zależności od wersji pojazdu istnieją różne sposoby obsługi pokrywy bagażnika:

  •  za pomocą zewnętrznego elementu sterującego pokrywy bagażnika;
  •  przez funkcję "wolne ręce".
Przy otwieraniu lub zamykaniu pokrywy bagażnika należy sprawdzić, czy nic nie blokuje działania ruchomych części.

 

Ze względów bezpieczeństwa, czynności otwierania/zamykania należy wykonywać wyłącznie na postoju.

Ryzyko obrażeń

 

Podczas otwierania i zamyka- nie pokrywy.

nia pokrywy bagażnika należy sprawdzić, czy żadna osoba nie znajduje się w pobliżu ruchomych części.

Ryzyko obrażeń

Bagażnik

...

Sterowanie ręczne

Otwieranie Nacisnąć przycisk 1 i podnieść pokrywę bagażnika. Uwaga: przed otwarciem pokrywy bagażnika należy sprawdzić, czy wo ...

Zobacz tez:

Automatyczna klimatyzacja THERMOTRONIC
Strefy działania automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC Temperaturę można ustawiać osobno po stronie kierowcy i pasażera oraz dla obszaru tylnego. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 więcej. większani ...

Zasilanie napięciem przyczepy
Pojazd jest fabrycznie wyposażony w gniazdo przyczepy, zasilane napięciem przez dwa obwody: stały i włączany poprzez stacyjkę. Stałe zasilanie następuje poprzez styk 9 gniazda przyczepy. Zasilanie włączane poprzez stacyjkę następu ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIEPodczas zamykania klapy bagażnika/ klapy tylnej może dojść do zakleszczenia kończyn. Poza tym w obszarze zamykania mogą się znajdować osoby lub przejść tam w trakcie zamykania, np. dzieci. Istnieje niebezpieczeń ...

Categorie