Renault Megane: Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Pasy bezpieczeństwa –> Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa


Posłużyć się przyciskiem 7 w celu wyregulowania takiej wysokości, która zapewni położenie pasa obojczykowego zgodne z wyżej podanymi zaleceniami. Nacisnąć na przycisk 7 i podnieść lub obniżyć pas. Po przeprowadzeniu regulacji należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Tylne pasy bezpieczeństwa 8

Tylne pasy bezpieczeństwa


Zapinanie, odpinanie i regulacje wykonuje się w taki sam sposób jak przy pasach bezpieczeństwa z przodu.

Za każdym razem, gdy przy tylnej kanapie są wykonywane jakiekolwiek czynności, należy sprawdzić prawidłowe położenie i działanie tylnych pasów bezpieczeństwa.

Tylne pasy bezpieczeństwa


Niżej wymienione zalecenia dotyczą przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa.

 • Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczeń: dotyczy to zarówno pasów, foteli, jak również ich mocowań. W szczególnych przypadkach (np. montaż fotelika dla dziecka), należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
 •  Nie można stosować dodatkowych elementów, mogących spowodować poluzowanie pasów (np. klamerek do bielizny, klipsów itp.), ponieważ w razie wypadku zbyt luźny pas może być przyczyną powstania obrażeń.
 •  Nigdy nie przekładać pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.
 •  Pas może być stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby na danym miejscu. W żadnym wypadku nie można przypinać pasem dziecka siedzącego na kolanach osoby dorosłej.
 •  Pas nie może być skręcony.
 •  Po wypadku, należy skontrolować działanie pasów i w razie potrzeby je wymienić. Podobnie należy postąpić z pasem nieprawidłowo działającym.
 •  Przy przestawianiu tylnej kanapy należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie pasów bezpieczeństwa oraz sprzączek pasów bezpieczeństwa, aby mogły spełniać swoją funkcję.
 •  Trzeba uważać, by wprowadzić klamrę do odpowiedniej obudowy.
 •  Należy pamiętać, aby nie umieszczać przedmiotów w strefie obudowy zamka pasa, gdyż może to utrudnić jego prawidłowe działanie.
 •  Sprawdzić prawidłowe ustawienie zamka (nie może być ukryty, przygnieciony, przyciśnięty, itp. ani przez żadną osobę, ani przedmiot).

  Blokowanie

  Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 do zamka 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie (należy s ...

  Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa

  Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:  napinacze zwijacza pasa bezpieczeństwa;  napinacze biodrowego pasa bezpieczeństwa ...

  Zobacz tez:

  Układy ułatwiające jazdę
  Problem Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Czerwona lampka ostrzegawcza odległości świeci się podczas jazdy OSTRZEŻENIEOdległość od poprzedzającego pojazdu jest zbyt mała w ...

  Działanie
  Włączanie lub wyłączanie: Włączyć lub wyłączyć hamulec PRE-SAFE za pomocą komputera pokładowego więcej. Jeśli hamulec PRE-SAFE jest wyłączony, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol . ...

  Płyn w układzie chłodzenia silnika
  W pojeździe ustawionym na płaskim podłożu, po wyłączeniu silnika, poziom płynu przy zimnym silniku powinien znajdować się między oznaczeniami "MINI" i "MAXI" umieszczonymi na zbiorniku płynu chłodzącego 1. Uzupe&# ...

  Categorie