Renault Megane: Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Pasy bezpieczeństwa –> Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa


Posłużyć się przyciskiem 7 w celu wyregulowania takiej wysokości, która zapewni położenie pasa obojczykowego zgodne z wyżej podanymi zaleceniami. Nacisnąć na przycisk 7 i podnieść lub obniżyć pas. Po przeprowadzeniu regulacji należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Tylne pasy bezpieczeństwa 8

Tylne pasy bezpieczeństwa


Zapinanie, odpinanie i regulacje wykonuje się w taki sam sposób jak przy pasach bezpieczeństwa z przodu.

Za każdym razem, gdy przy tylnej kanapie są wykonywane jakiekolwiek czynności, należy sprawdzić prawidłowe położenie i działanie tylnych pasów bezpieczeństwa.

Tylne pasy bezpieczeństwa


Niżej wymienione zalecenia dotyczą przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa.

 • Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczeń: dotyczy to zarówno pasów, foteli, jak również ich mocowań. W szczególnych przypadkach (np. montaż fotelika dla dziecka), należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
 •  Nie można stosować dodatkowych elementów, mogących spowodować poluzowanie pasów (np. klamerek do bielizny, klipsów itp.), ponieważ w razie wypadku zbyt luźny pas może być przyczyną powstania obrażeń.
 •  Nigdy nie przekładać pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.
 •  Pas może być stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby na danym miejscu. W żadnym wypadku nie można przypinać pasem dziecka siedzącego na kolanach osoby dorosłej.
 •  Pas nie może być skręcony.
 •  Po wypadku, należy skontrolować działanie pasów i w razie potrzeby je wymienić. Podobnie należy postąpić z pasem nieprawidłowo działającym.
 •  Przy przestawianiu tylnej kanapy należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie pasów bezpieczeństwa oraz sprzączek pasów bezpieczeństwa, aby mogły spełniać swoją funkcję.
 •  Trzeba uważać, by wprowadzić klamrę do odpowiedniej obudowy.
 •  Należy pamiętać, aby nie umieszczać przedmiotów w strefie obudowy zamka pasa, gdyż może to utrudnić jego prawidłowe działanie.
 •  Sprawdzić prawidłowe ustawienie zamka (nie może być ukryty, przygnieciony, przyciśnięty, itp. ani przez żadną osobę, ani przedmiot).

  Blokowanie

  Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 do zamka 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie (należy s ...

  Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa

  Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:  napinacze zwijacza pasa bezpieczeństwa;  napinacze biodrowego pasa bezpieczeństwa ...

  Zobacz tez:

  Obsługa we własnym zakresie
  Poniżej zestawiono czynności przeglądowe, które powinien wykonać użytkownik lub autoryzowana stacja obsługi HYUNDAI zgodnie z podanym harmonogramem, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie pojazdu. Wszelkie objawy odbiegające od normy ...

  Automatyczne działanie
  Automatyczny hamulec parkingowy unieruchamia pojazd w momencie wyłączania silnika poprzez naciśnięcie przycisku rozruchu silnika 1 lub obrócenie wyłącznika zapłonu (kluczyk w położeniu " ON" 2). We wszystkich innych okoliczno&# ...

  Usługi holownicze
  Jeżeli samochód wymaga holowania, powinno być ono wykonane przez autoryzowaną stację obsługi HYUNDAI lub profesjonalną firmę zajmującą się holowaniem pojazdów. Aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu, wymagane jest stosowanie wła ...

  Categorie