Renault Megane: Blokowanie

Blokowanie


Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 do zamka 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie (należy sprawdzić prawidłowość zablokowania pasa, w tym celu pociągnąć za klamrę 3).

W przypadku zablokowania taśmy pasa, puścić pas i jeszcze raz go rozwinąć.

W przypadku całkowitego zablokowania pasa, wolno, lecz zdecydowanie pociągnąć za pas, aby wyciągnąć około 3 cm taśmy.

Puścić pas, umożliwiając samoczynne nawinięcie się taśmy na rolkę, a następnie rozwinąć go ponownie.

Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Lampka ostrzegająca o
niezapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i, zależnie od wersji pojazdu, pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu Zapala się na centralnym wyświetlaczu po uruchomieniu silnika. Jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera (jeżeli fotel jest zajęty) nie został zapięty, a pojazd osiągnął prędkość około 20 km/h, lampka miga i rozlega się sygnał dźwiękowy przez około 120 sekund.

Uwaga: przedmiot położony na miejscu pasażera może w niektórych przypadkach spowodować włączenie lampki ostrzegawczej.

Sygnał dźwiękowy ostrzegający o niezapiętym pasie bezpieczeństwa z tyłu Na środkowym wyświetlaczu zapala się lampka ostrzegawcza , której
towarzyszy (zależnie od pojazdu) komunikat informujący o liczbie zapiętych pasów bezpieczeństwa (wyświetlany przez około 30 sekund) lub prezentacja graficzna 6.

We wszystkich przypadkach komunikaty pojawiają się:

 •  w momencie uruchamiania pojazdu;
 •  w momencie otwarcia drzwi;
 •  w momencie zapięcia lub odpięcia tylnego pasa bezpieczeństwa (w takim przypadku informacji towarzyszy sygnał dźwiękowy emitowany przez około 30 sekund).

Blokowanie


Należy upewnić się, że pasażerowie z tyłu mają prawidłowo zapięte pasy i że wskazywana liczba zapiętych pasów odpowiada liczbie zajętych miejsc na tylnych fotelach.

Na schemacie 6:

 •  znacznik zielony: pas zapięty;
 •  znacznik czerwony: pas nie jest zapięty;

Odblokowanie

Nacisnąć na przycisk 4, pas zostanie zwinięty automatycznie. Należy przytrzymać pas podczas zwijania.

  Regulacja pasów bezpieczeństwa

  Oprzeć się wygodnie. Pas obojczykowy 1 musi przebiegać jak najbliżej szyi, jednak nie zachodzić na nią. Pas biodrowy 2 musi płasko prz ...

  Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

  Posłużyć się przyciskiem 7 w celu wyregulowania takiej wysokości, która zapewni położenie pasa obojczykowego zgodne z wyżej po ...

  Zobacz tez:

  Lepkość oleju silnikowego
  Lepkość jest wyznacznikiem płynności cieczy. W przypadku oleju silnikowego duża lepkość jest równoznaczna z większą gęstością, a mała - z mniejszą. W zależności od temperatur zewnętrznych należ ...

  Funkcja rewersowania rolet przeciwsłonecznych
  Rolety przeciwsłoneczne są wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś obiekt utrudnia lub ogranicza zamykanie rolety przeciwsłonecznej, jest ona ponownie otwierana automatycznie. Automatyczna funkcja rewersowania pełni jedynie funkc ...

  Ostrzeżenia na drodze
  Światła awaryjne Światła awaryjne służą jako ostrzeżenie dla innych kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do pojazdu z włączonymi światłami awaryjnymi, wyprzedz ...

  Categorie