Renault Megane: Blokowanie

Blokowanie


Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 do zamka 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie (należy sprawdzić prawidłowość zablokowania pasa, w tym celu pociągnąć za klamrę 3).

W przypadku zablokowania taśmy pasa, puścić pas i jeszcze raz go rozwinąć.

W przypadku całkowitego zablokowania pasa, wolno, lecz zdecydowanie pociągnąć za pas, aby wyciągnąć około 3 cm taśmy.

Puścić pas, umożliwiając samoczynne nawinięcie się taśmy na rolkę, a następnie rozwinąć go ponownie.

Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Lampka ostrzegająca o
niezapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i, zależnie od wersji pojazdu, pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu Zapala się na centralnym wyświetlaczu po uruchomieniu silnika. Jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera (jeżeli fotel jest zajęty) nie został zapięty, a pojazd osiągnął prędkość około 20 km/h, lampka miga i rozlega się sygnał dźwiękowy przez około 120 sekund.

Uwaga: przedmiot położony na miejscu pasażera może w niektórych przypadkach spowodować włączenie lampki ostrzegawczej.

Sygnał dźwiękowy ostrzegający o niezapiętym pasie bezpieczeństwa z tyłu Na środkowym wyświetlaczu zapala się lampka ostrzegawcza , której
towarzyszy (zależnie od pojazdu) komunikat informujący o liczbie zapiętych pasów bezpieczeństwa (wyświetlany przez około 30 sekund) lub prezentacja graficzna 6.

We wszystkich przypadkach komunikaty pojawiają się:

 •  w momencie uruchamiania pojazdu;
 •  w momencie otwarcia drzwi;
 •  w momencie zapięcia lub odpięcia tylnego pasa bezpieczeństwa (w takim przypadku informacji towarzyszy sygnał dźwiękowy emitowany przez około 30 sekund).

Blokowanie


Należy upewnić się, że pasażerowie z tyłu mają prawidłowo zapięte pasy i że wskazywana liczba zapiętych pasów odpowiada liczbie zajętych miejsc na tylnych fotelach.

Na schemacie 6:

 •  znacznik zielony: pas zapięty;
 •  znacznik czerwony: pas nie jest zapięty;

Odblokowanie

Nacisnąć na przycisk 4, pas zostanie zwinięty automatycznie. Należy przytrzymać pas podczas zwijania.

  Regulacja pasów bezpieczeństwa

  Oprzeć się wygodnie. Pas obojczykowy 1 musi przebiegać jak najbliżej szyi, jednak nie zachodzić na nią. Pas biodrowy 2 musi płasko prz ...

  Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

  Posłużyć się przyciskiem 7 w celu wyregulowania takiej wysokości, która zapewni położenie pasa obojczykowego zgodne z wyżej po ...

  Zobacz tez:

  Regulacja temperatury
  Istnieją dwa rodzaje ustawień:  regulacja jednolita kabiny;  Funkcja DUAL umożliwia niezależne ustawianie parametrów dla lewej i prawej strony kabiny. Regulacja jednolita kabiny Naciskać na element sterujący 11 DUAL ustawienia funkcji ...

  Schowek
  Schowek może być zamykany i otwierany za pomocą kluczyka podstawowego. Aby otworzyć schowek, pociągnąć uchwyt i schowek otworzy się automatycznie. Po wykorzystaniu zamknąć schowek. OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko obraże ...

  Montaż i demontaż zaczepu holowniczego
  Montaż zaczepu holowniczego OSTRZEŻENIEKońcówka rury wydechowej może być bardzo gorąca. Podczas usuwania osłony istnieje ryzyko oparzeń! Nie dotykać końcówki rury wydechowej. Podczas usuwania tylnej osłony nale ...

  Categorie