Renault Megane: Rady związane z przeglądem i ochroną środowiska

Renault Megane –> Prowadzenie pojazdu –> Rady związane z przeglądem i ochroną środowiska

Państwa samochód jest zgodny z normami recyklingu i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zaczną obowiązywać w roku 2015.

Niektóre jego części zostały opracowane pod kątem ich późniejszego przetworzenia do ponownego użycia.

Części te łatwo jest wymontować w celu wyjęcia i odesłania do punktów recyklingu.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, odpowiedniej, fabrycznej regulacji silnika, a także dzięki niewielkiemu zużyciu paliwa, Państwa samochód spełnia warunki obowiązujących norm ochrony środowiska.

Nasza firma aktywnie uczestniczy w programie mającym na celu ograniczenie zanieczyszczania środowiska gazami spalinowymi i zmniejszenie zużycia energii.

Jednak zanieczyszczenie środowiska na skutek emisji gazów spalinowych, a także poziom zużycia paliwa zależą w znacznej mierze od sposobu eksploatowania pojazdu.

Użytkownik powinien zadbać o prawidłową obsługę i eksploatację pojazdu.

Obsługa

Warto wiedzieć, że nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska może spowodować pociągnięcie właściciela do odpowiedzialności karnej.

Ponadto, wymiana części w silniku, w układzie zasilania paliwem i układzie wydechowym na części inne niż oryginalne, zalecane przez producenta powoduje, że pojazd przestaje spełniać warunki określone przez przepisy związane z ochroną środowiska.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w książce przeglądów należy dokonywać regularnych przeglądów i regulacji samochodu w sieci Autoryzowanych Partnerów marki: dysponują oni odpowiednimi urządzeniami technicznymi, co gwarantuje prawidłową regulację zgodną z ustawieniami fabrycznymi.

Regulacje silnika

 •  Świece zapłonowe: chcąc utrzymywać zużycie paliwa, moc i sprawność silnika na optymalnym poziomie, należy ściśle przestrzegać zasad obsługi opracowanych przez Biuro Konstrukcyjne naszej firmy.

  W przypadku konieczności wymiany świec, zaleca się stosowanie marki, typu świecy oraz odstępów pomiędzy elektrodami odpowiednich dla danej wersji silnika.

  W tym celu należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

 •  Filtr powietrza, filtr paliwa: zapchany wkład filtra zmniejsza jego wydajność.

  Należy go wymienić.

 •  Zapłon i praca na biegu jałowym: nie wymagają żadnych regulacji.

Kontrola układu oczyszczania spalin

System kontroli układu oczyszczania spalin umożliwia wykrycie nieprawidłowości w działaniu urządzenia do oczyszczania spalin.

Nieprawidłowości te mogą spowodować wydzielanie szkodliwych substancji lub uszkodzenia mechaniczne.

Ta lampka na tablicy wskaźników
wskazuje ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu: Zapala się przy włączeniu zapłonu i gaśnie po uruchomieniu silnika.

 •  Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;
 •  jeśli lampka miga, należy zmniejszać prędkość obrotową silnika, aż przestanie.

  Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

  Rady dotyczące jazdy, ECO jazda

  Zachowanie na drodze  Zamiast rozgrzewać silnik na postoju lepiej jechać samochodem, nie obciążając go zbytnio do momentu, aż silnik ...

  Środowisko naturalne

  Państwa samochód został wykonany z myślą o poszanowaniu środowiska w czasie całego okresu eksploatacji, czyli zarówno podczas produkc ...

  Zobacz tez:

  Warunki niezbędne do wyłączenia silnika
  Pojazd musi znajdować się na postoju, a dźwignia powinna być ustawiona w położeniu N lub P, w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów. Gdy karta RENAULT znajduje się w pojeździe, wciśnij przycisk 2: silnik zost ...

  Wymiary i masy
  ...

  Na miejscu tylnym
  Łóżeczko jest instalowane poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Głowę dziecka należy umieścić po stronie przeciwległej do drzwi. Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstal ...

  Categorie