Renault Megane: Informacje ogólne

Informacje ogólne


 1. Zablokowanie wszystkich zamków.
 2. Odblokowanie wszystkich zamków.
 3. Kluczyk przełącznika-rozrusznika i drzwi przednich lewych.
 4. Blokowanie/odblokowywanie samej pokrywy bagażnika.

  Nadajnik zdalnego sterowania ze składanym grotem:

 5. Zablokowanie/odblokowanie grota kluczyka.

  W celu zwolnienia grota, wcisnąć przycisk 4, grot wysunie się samoczynnie.

  Nacisnąć przycisk 4 i przytrzymać grot do momentu jego wprowadzenia.

Rada Nie należy zbliżać nadajnika do źródła ciepła, zimna lub wilgoci.

 

Kluczyk nie powinien być używany do celów innych niż opisane w instrukcji (otwieranie butelki, itd.).

 

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi...

Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku upalnych i/lub bardzo słonecznych dni, temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Zasięg działania nadajnika zdalnego sterowania na fale radiowe

Zakres ten zmienia się zależnie od otoczenia: należy uważać, aby nieoczekiwanie nie zablokować lub nie odblokować zamków drzwi poprzez przypadkowe naciśnięcie na przyciski.

Uwaga: jeżeli jeden z elementów otwieranych nadwozia (drzwi lub bagażnik) jest otwarty lub niedomknięty, następuje szybkie zablokowanie, a następnie odblokowanie zamków.

Zakłócenia Zależnie od warunków panujących w najbliższym otoczeniu (urządzenia zewnętrzne lub inne działające na tej samej częstotliwości co nadajnik), w działaniu nadajnika mogą wystąpić zakłócenia.

Wymiana, dodatkowy kluczyk lub nadajnik zdalnego sterowania.

Należy kontaktować się wyłącznie z Autoryzowanym Partnerem marki:

 •  w przypadku wymiany kluczyka, w celu uruchomienia centralnego zamka, zachodzi konieczność odprowadzenia pojazdu ze wszystkimi kluczykami do Autoryzowanego Partnera marki;
 •  zależnie od wersji pojazdu, istnieje możliwość używania maksymalnie czterech nadajników zdalnego sterowania.

Gdy nadajnik nie działa

Należy upewnić się, czy bateria jest w dobrym stanie, odpowiada danemu modelowi oraz jest prawidłowo włożona.

Okres trwałości baterii wynosi około dwóch lat.

Aby zapoznać się z procedurą wymiany baterii, patrz paragraf "Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: bateria" w rozdziale 5.

  Kluczyk, pilot zdalnego sterowania

  ...

  Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: sposób użycia

  Nadajnik zdalnego sterowania A umożliwia blokowanie i odblokowanie elementów otwieranych. Jest on zasilany przez baterię, którą należy wymie ...

  Zobacz tez:

  Zestaw narzędzi
  Zestaw narzędzi znajduje się w schowku pod podłogą w bagażniku/ przestrzeni bagażowej Z wyjątkiem kilku wersji krajowych pojazdy nie są wyposażone w zestaw narzędzi do zmiany koła. Niektóre narzędzia do wymiany kó ...

  Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego
  OSTRZEŻENIE Odkręcanie korka chłodnicy Nigdy nie należy podejmować próby odkręcenia korka chłodnicy, gdy silnik pracuje lub jest gorący. Niestosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować uszkodzenie układu c ...

  Układy ułatwiające jazdę
  Problem Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Czerwona lampka ostrzegawcza odległości świeci się podczas jazdy OSTRZEŻENIEOdległość od poprzedzającego pojazdu jest zbyt mała w ...

  Categorie