Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

W celu zmniejszenia ryzyka poważnych obrażeń, a nawet śmierci dziecka na skutek wypadku, gwałtownego hamowania lub raptownej zmiany kierunku jazdy:

 • Dzieci o wzroście poniżej 1,50 m w wieku poniżej dwunastu lat należy zawsze przewozić w specjalnych fotelikach dziecięcych, zamontowanych na zalecanych miejscach. Jest to konieczne, ponieważ w ich przypadku prawidłowe założenie pasa bezpieczeństwa nie jest możliwe.
 • Dzieci zabezpieczonych w fotelikach dziecięcych nie należy przewozić na fotelu pasażera. Wyjątek: pojazd jest wyposażony w funkcję automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera i dziecko jest zabezpieczone w foteliku dziecięcym wyposażonym w transpondery do automatycznego rozpoznawania fotelika.
 • W przypadku montowania na przednim fotelu pasażera fotelika dziecięcego zwróconego przodem do kierunku jazdy należy koniecznie przesunąć fotel pasażera jak najdalej do tyłu. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby taśma pasa barkowego przebiegała od wylotu pasa do przodu, do prowadnicy pasa w foteliku dziecięcym. Ustawić wysokość pasa bezpieczeństwa w taki sposób, aby taśma pasa przebiegała do przodu u dołu.
 • W żadnym razie nie wolno przewozić dziecka na kolanach. W razie wypadku w wyniku działających sił, podczas hamowania lub gwałtownej zmiany kierunku jazdy dzieci nie są wystarczająco zabezpieczone. Mogłyby one uderzyć o elementy wnętrza i doznać ciężkich lub nawet śmiertelnych obrażeń.

 

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowo zamontowany fotelik dziecięcy nie chroni dziecka przed skutkami wypadków również, gdy jest umocowany na przewidzianym miejscu. Dziecko nie jest dostatecznie zabezpieczone przed siłami oddziałującymi przy raptownym hamowaniu, podczas nagłej zmiany kierunku jazdy lub w razie wypadku. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń a nawet utraty życia!

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego oraz podanego zakresu stosowania. Cała podstawa fotelika dziecięcego musi zawsze ściśle przylegać do siedziska fotela. Nigdy nie podkładać przedmiotów, np. poduszki, pod i za fotelik dziecięcy. Nie wolno stosować fotelików dziecięcych bez oryginalnych obić. Uszkodzone obicia należy zawsze wymieniać na oryginalne.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas raptownej zmiany kierunku jazdy, gwałtownego hamowania lub w razie wypadku nieprawidłowo zamontowany lub niewłaściwie zabezpieczony fotelik dziecięcy może obluzować się lub zostać wyrwany z mocowania. Fotelik dziecięcy może zostać wyrzucony przez siłę odśrodkową i uderzyć pasażerów. Istnieje zwiększone ryzyko doznania obrażeń lub nawet utraty życia!

Również niewykorzystywany fotelik dziecięcy powinien być zawsze prawidłowo zamontowany. Podczas montażu należy koniecznie przestrzegać instrukcji dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.

 

OSTRZEŻENIE

Uszkodzony, względnie poddany silnemu obciążeniu podczas wypadku fotelik dziecięcy lub system jego mocowania może nie spełniać przewidzianych funkcji ochronnych. Dziecko nie jest dostatecznie zabezpieczone przed siłami oddziałującymi przy raptownym hamowaniu, podczas nagłej zmiany kierunku jazdy lub w razie wypadku. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń a nawet utraty życia!

Uszkodzony lub nadwyrężony fotelik dziecięcy należy niezwłocznie wymienić. Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego zlecić kontrolę systemu mocowania fotelika w fachowym serwisie

 

OSTRZEŻENIE

W przypadku pozostawienia dzieci bez opieki w pojeździe mogą one

 • otworzyć drzwi i wskutek tego spowodować zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego
 • wysiąść i wpaść pod koła przejeżdżających pojazdów
 • bawić się elementami wyposażenia pojazdu i np. zakleszczyć się.

Ponadto dzieci mogą uruchomić pojazd, np

 • zwalniając hamulec postojowy
 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia P
 • przełączając mechaniczną skrzynię biegów w położenie neutralne
 • włączając silnik.

Istnieje ryzyko obrażeń i wypadku!

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Nie należy pozostawiać dzieci i zwierząt bez opieki w pojeździe. Kluczyk należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

 

OSTRZEŻENIE

Długie oddziaływanie wysokiej lub niskiej temperatury na człowieka - zwłaszcza dziecko - może doprowadzić do grożącego utratą życia szoku termicznego! Nigdy nie zostawiać dziecka bez opieki we wnętrzu pojazdu.

 

OSTRZEŻENIE

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne może doprowadzić do silnego rozgrzania się elementów fotelika dziecięcego. Dziecko może doznać oparzeń, szczególnie o metalowe części fotelika. Istnieje ryzyko obrażeń!

Pozostawiając fotelik dziecięcy we wnętrzu należy zapewnić, aby nie oddziaływało na niego bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Fotelik można przykryć np. kocem. Jeśli fotelik dziecięcy był narażony na promieniowanie słoneczne i uległ rozgrzaniu, przed posadzeniem na nim dziecka należy odczekać, aż ostygnie. Nigdy nie zostawiać dziecka bez opieki we wnętrzu pojazdu.

W przypadku przewożenia dziecka w pojeździe należy je zabezpieczyć w foteliku dziecięcym odpowiednim do wieku, wagi i wzrostu dziecka. W celu prawidłowego zabezpieczenia dziecka należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego. Fotelik dziecięcy należy montować na odpowiednim fotelu tylnym. Podczas jazdy dziecko powinno być zawsze zapięte pasem bezpieczeństwa.

Firma Daimler AG zaleca stosowanie fotelików i urządzeń zabezpieczających dla dzieci podanych na więcej. Szczegółowych informacji na temat odpowiednich urządzeń zabezpieczających dla dzieci udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.

Do czyszczenia fotelików dziecięcych należy stosować najlepiej środki czyszczące Mercedes-Benz. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.

  Urządzenia zabezpieczające dzieci przed skutkami wypadków

  ...

  Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera z przodu

  Wskazówka ostrzegawcza na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera (przykład) Symbol ostrzegawczy dotyczący skierowanego tyłem ...

  Zobacz tez:

  Mocowanie bezpiecznego fotelika dziecięcego z systemem ISOFIX i systemem mocowania zaczepów (opcja)
  ISOFIX jest znormalizowanym systemem montażu fotelików dziecięcych, który eliminuje stosowanie standardowych pasów bezpieczeństwa dla dorosłych do mocowania fotelika w pojeździe. Umożliwia lepsze i bezpieczniejsze położenie fotelik ...

  Ustawianie 4-zakresowego podparcia kręgosłupa
  W celu uzyskania lepszego podparcia kręgosłupa można indywidualnie ustawić wypukłość oparć foteli przednich Przesuwanie wypukłości oparcia w górę Zmniejszanie wypukłości oparcia Przesuwanie wypukło ...

  Zamykanie drzwi bagażnika
  W celu zamknięcia drzwi bagażnika należy je opuścić i mocno docisnąć. Upewnić się, że drzwi bagażnika są bezpiecznie zatrzaśnięte. OSTRZEŻENIE Spaliny W przypadku jazdy samochodem z otwartymi drzwiami bagażnika nie ...

  Categorie