Mercedes-Benz Klasa C: Otwieranie pokrywy komory silnika

Mercedes-Benz Klasa C –> Czszczenie i konserwacja –> Komora silnika –> Pokrywa komory silnika –> Otwieranie pokrywy komory silnika
OSTRZEŻENIE

Niektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Wykonywanie czynności w komorze silnika wiąże się z niebezpieczeństwem obrażeń!

W miarę możliwości odczekać, aż silnik ostygnie i dotykać tylko części opisanych poniżej.

 

OSTRZEŻENIE

W przypadku włączenia wycieraczek przy otwartej pokrywie komory silnika może dojść do zakleszczenia przy mechanizmie wycieraczek. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed otworzeniem pokrywy komory silnika należy zawsze wyłączyć wycieraczki i zapłon.

 

Należy upewnić się, czy wycieraczki nie są odchylone od szyby. W przeciwnym razie wycieraczki lub pokrywa komory silnika mogą zostać uszkodzone.
 • Upewnić się, że wycieraczki są wyłączone.

Otwieranie pokrywy komory silnika


 • Pociągnąć za uchwyt odblokowania mbsymb6_inv_003a.png
  pokrywy komory silnika. Pokrywa komory silnika jest odblokowana

Otwieranie pokrywy komory silnika


 • Sięgnąć w szczelinę, wcisnąć uchwyt mbsymb6_inv_003b.png
  zabezpieczenia pokrywy komory silnika do góry i unieść pokrywę komory silnika. Po podniesieniu pokrywy komory silnika o około 40 cm następuje jej automatyczne otwarcie i przytrzymanie poprzez amortyzatory gazowe.

Zamykanie pokrywy komory silnika

 • Puścić pokrywę komory silnika z wysokości ok. 20 cm

 • Sprawdzić, czy pokrywa komory silnika zatrzasnęła się prawidłowo. Jeśli pokrywę komory silnika można nieco unieść, oznacza to, że nie została prawidłowo zatrzaśnięta. Należy ją wtedy ponownie otworzyć i nieco energiczniej zamknąć.

Chłodnica

Pojazd z silnikiem wysokoprężnym: Nie osłaniać chłodnicy. Nie stosować mat termicznych, pokrowców chroniących przed zabrudzeniami ani innych osłon tego rodzaju. Osłonięcie chłodnicy powoduje przekazywanie błędnych danych do systemu diagnostyki on-board. Stałe rejestrowanie niektórych z tych wartości jest ustawowo wymagane, toteż pomiary muszą być zawsze dokładne.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIEOdblokowana komora silnika może się otworzyć podczas jazdy, co grozi m.in. utratą widoczności przez szybę przednią. ...

  Olej silnikowy

  ...

  Zobacz tez:

  Uruchomienie silnika
  Ustawić dźwignię 1 w położeniu P, włączyć zapłon. W celu przestawienia dźwigni z położenia P, należy koniecznie wcisnąć pedał hamulca przed naciśnięciem przycisku odblokowującego 2. Wciskaj&# ...

  Zapisywanie ustawień w pamięci
  OSTRZEŻENIEW przypadku korzystania podczas jazdy z funkcji pamięci położeń po stronie kierowcy można utracić kontrolę nad pojazdem w wyniku ruchów regulacyjnych. Istnieje ryzyko wypadku! Z funkcji pamięci położeń p ...

  Osłona przeciwsłoneczna, story
  Osłona przeciwsłoneczna przednia Opuścić osłonę przeciwsłoneczną 1 na przednią szybę lub odpiąć ją i opuścić na boczną szybę. Lusterko wewnętrzne Podnieść pokrywę 3. Oświetlenie ...

  Categorie