Mercedes-Benz Klasa C: Włączanie i wyłączanie wycieraczki szyby tylnej

Mercedes-Benz Klasa C –> Światła i wycieraczki –> Wycieraczki –> Włączanie i wyłączanie wycieraczki szyby tylnej

Włączanie i wyłączanie wycieraczki szyby tylnej


Przełącznik zespolony

 1. mbsymb2_inv_00e8.png
  Przełącznik

 2. mbsymb2_inv_00f4.png
  Wycieranie ze spryskiwaniem

 3. I Włączanie pracy przerywanej

 4. 0 Wyłączanie pracy przerywanej

 5. mbsymb2_inv_00f4.png
  Wycieranie ze spryskiwaniem

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2.

 • Przekręcić przełącznik mbsymb6_inv_003a.png
  na przełączniku zespolonym w odpowiednie położenie.

  Gdy wycieraczka szyby tylnej jest włączona, w zestawie wskaźników pojawia się symbol.

  Włączanie i wyłączanie wycieraczek

  Nie należy włączać wycieraczek, gdy szyba przednia jest sucha, ponieważ pióra wycieraczek mogą zostać uszkodzone. Ponadto przy ...

  Wymiana piór wycieraczek

  ...

  Zobacz tez:

  Włączanie, wyłączanie systemu
  Wcisnąć przełącznik 1 w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat "Stop & Start wyłączony" pojawia się na tablicy wskaźników i zaczyna się świecić lampka kontrolna 2 przełącznika. Ponowne wciśni ...

  Otwieranie ręczne od wewnątrz
  W przypadku braku możliwości odblokowania zamka bagażnika, można go otworzyć ręcznie od wewnątrz.  dostęp do bagażnika można uzyskać poprzez złożenie oparć tylnej kanapy;  należy wsunąć o ...

  Zasada działania
  System wykrywa znaki przy drodze i wyświetla ograniczenia prędkości. Wykorzystuje głównie informacje pochodzące z kamery 1 zamontowanej na przedniej szybie za lusterkiem wstecznym. Uwaga: Należy uważać na to, aby przednia szyba nie była n ...

  Categorie