Hyundai i30: Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (opcja)

Hyundai i30 –> System bezpieczeństwa samochodu –> Dodatkowy system bezpieczeństwa (poduszki powietrzne) –> Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (opcja)

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (opcja)


Samochód Hyundai wyposażony jest w dodatkowy system bezpieczeństwa (SRS) w postaci układu poduszek powietrznych oraz ramieniowo-biodrowych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach. Na wyposażenie samochodu w ten układ wskazują litery SRS AIR BAG wytłoczone na osłonie poduszki powietrznej w kole kierownicy oraz na pokrywie poduszki powietrznej pasażera znajdującej się na desce rozdzielczej nad schowkiem.

Układ SRS samochodu Hyundai składa się z poduszek powietrznych zamontowanych pod osłonami w kole kierownicy i w desce rozdzielczej nad schowkiem.

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (opcja)


Zadaniem układu SRS w przypadku mocnego zderzenia czołowego jest zapewnienie kierowcy i/lub przedniemu pasażerowi dodatkowej ochrony obok tej, którą zapewnia układ pasów bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Zawsze należy używać pasów bezpieczeństwa i bezpiecznych fotelików dziecięcych - dotyczy to każdego! Poduszki powietrzne uruchamiają się ze znaczną siłą i w mgnieniu oka. Pasy bezpieczeństwa pomagają pasażerom w utrzymaniu prawidłowej pozycji, umożliwiającej zapewnienie maksymalnej ochrony przez poduszki powietrzne.

Pasażerowie jadący bez pasów lub z nieprawidłowo zapiętymi pasami bezpieczeństwa mogą doznać poważnych obrażeń nawet przy uruchomieniu poduszek powietrznych.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji dotyczących pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych i bezpieczeństwa pasażerów zawartych w niniejszej instrukcji.

Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń i maksymalnie wykorzystać zalety dodatkowego systemu bezpieczeństwa:

 • Nigdy nie sadzać dziecka w foteliku lub na poduszce na przednim fotelu.
 • Zawsze zapinać pasy dzieciom podróżującym na tylnych siedzeniach. Jest to najbezpieczniejsze miejsce dla dzieci w każdym wieku.
 • Przednie i boczne poduszki powietrzne mogą zranić pasażerów zajmujących nieprawidłową pozycję na przednim siedzeniu.
 • Kierowca powinien odsunąć swój fotel od przedniej poduszki powietrznej tak daleko, jak to możliwe, przy zachowaniu kontroli nad pojazdem.
 • Kierowca i pasażerowie nigdy nie powinni siedzieć ani zbytnio pochylać się w pobliżu poduszek powietrznych. Kierowcy i pasażerowie jadący w nieprawidłowej pozycji mogą być poważnie zranieni przez wypełniające się poduszki powietrzne.
 • Nie wolno opierać się o drzwi ani środkową konsolę - należy zawsze przyjmować wyprostowaną pozycję siedzącą.
 • Kierowca nie powinien wyrażać zgody na zajmowanie przedniego fotela w przypadku, gdy zapalona jest lampka kontrolna poduszki powietrznej przedniego pasażera, ponieważ w przypadku zderzenia czołowego o średniej lub dużej sile poduszka powietrzna nie zadziała.
 • Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów nad modułami poduszek powietrznych w kole kierownicy i panelu deski rozdzielczej powyżej schowka ani w ich sąsiedztwie, ponieważ mogą one spowodować obrażenia w razie zderzenia wystarczająco silnego, aby uruchomić poduszki powietrzne.
 • Nie wolno manipulować przewodami ani innymi podzespołami układu SRS ani ich rozłączać. Grozi to obrażeniami w razie przypadkowego zadziałania poduszek powietrznych lub uszkodzeniem układu SRS.
 • Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych SRS pozostaje zapalona podczas jazdy samochodu, należy niezwłocznie udać się do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI w celu sprawdzenia układu poduszek powietrznych.
 • Poduszki powietrzne są jednorazowego użytku - niezwłocznie po zadziałaniu poduszki powietrznej należy ją wymienić na nową w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.
 • Układ SRS zaprojektowany jest do uruchomienia przednich poduszek powietrznych wyłącznie, gdy zderzenie jest wystarczająco silne i gdy kąt uderzenia w stosunku do osi podłużnej pojazdu jest mniejszy niż 30. Ponadto poduszki powietrzne działają jednorazowo. Pasy bezpieczeństwa muszą być zawsze zapięte.
 • Przednie poduszki powietrzne nie są przeznaczone do uruchamiania w przypadkach zderzeń bocznych, tylnych i koziołkowania bocznego. Ponadto przednie poduszki powietrzne nie zadziałają w zderzeniach czołowych, jeżeli prędkość samochodu jest niższa od wartości granicznej uruchamiania układu SRS
 • Bezpieczny fotelik dziecięcy nigdy nie może być umieszczany na przednim fotelu.

  W razie wypadku uruchomiona poduszka powietrzna może poważnie zranić, a nawet zabić niemowlę lub dziecko.

Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (opcja)


 • Dzieci w wieku 12 lat i młodsze muszą być bezpiecznie przewożone na tylnym siedzeniu. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na jazdę na przednim fotelu.

  Jeżeli dziecko w wieku powyżej 12 lat musi jechać na przednim fotelu, powinno być prawidłowo przypięte pasem bezpieczeństwa, a fotel musi być przesunięty maksymalnie do tyłu.

 • W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w razie wszelkiego rodzaju wypadków wszystkie osoby podróżujące samochodem, łącznie z kierowcą, powinny zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, niezależnie od tego, czy pojazd wyposażony jest w poduszki powietrzne dla ich miejsc siedzenia, czy też nie. Podczas jazdy nie wolno siadać ani pochylać się zbyt blisko poduszki powietrznej.
 • Nieprawidłowa pozycja siedząca może być powodem poważnych lub śmiertelnych obrażeń w przypadku zderzenia.

  Wszyscy użytkownicy pojazdu powinni siedzieć w pozycji wyprostowanej na środku siedziska fotela z oparciem w położeniu pionowym. Powinni mieć zapięty pas bezpieczeństwa, nogi wygodnie wyprostowane ze stopami spoczywającymi na podłodze, aż do chwili zaparkowania pojazdu i wyjęcia kluczyka ze stacyjki zapłonowej.

 • W celu zapewnienia ochrony podczas wypadku układ poduszek powietrznych SRS musi działać szybko. Jeżeli osoba siedząca znajduje się w nieodpowiedniej pozycji, ponieważ nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa, poduszka powietrzna może ją mocno uderzyć, powodując poważne lub śmiertelne obrażenia.

Włącznik/wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera (opcja)

Włącznik/wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera (opcja)


Przednia poduszka powietrzna pasażera może być wyłączona za pomocą wyłącznika ON/OFF w przypadku, gdy na przednim fotelu zainstalowany jest bezpieczny fotelik dziecięcy lub przedni fotel nie jest zajęty przez pasażera.

Jeżeli wyjątkowo zaistnieje potrzeba zamontowania na przednim siedzeniu pasażera bezpiecznego fotelika dzecięcego skierowanego do tyłu, przednia poduszka powietrzna pasażera musi być wyłączona.

Włącznik/wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera (opcja)


Włączanie i wyłączanie przedniej podusz - ki powietrznej pasażera :

Aby wyłączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera, należy włożyć kluczyk w szczelinę wyłącznika ON/OFF i przekręcić w położenie OFF.

Lampka kontrolna przedniej poduszki pasażera zapali się i pozostanie zapalona do chwili ponownego włączenia poduszki powietrznej.

Aby włączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera, należy włożyć kluczyk w szczelinę wyłącznika ON/OFF i przekręcić w położenie ON. Lampka kontrolna przedniej poduszki pasażera zgaśnie.

OSTRZEŻENIE

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej można przekręcić używając małego, sztywnego przedmiotu. Zawsze należy sprawdzać stan wyłącznika przedniej poduszki powietrznej oraz lampki kontrolnej przedniej poduszki powietrznej pasażera.

UWAGA

 • Gdy włącznik/wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera ustawiony jest w położeniu ON, przednia poduszka pasażera jest włączona i na przednim siedzeniu pasażera nie wolno montować bezpiecznego fotelika dziecięcego skierowanego do tyłu.
 • Gdy włącznik/wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera ustawiony j e s t w położeniu OFF, przednia poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.

OSTROŻNIE

 • Jeżeli wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera nie działa prawidłowo, na desce rozdzielczej zapali się lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych.

  Jeśli poduszka powietrzna przedniego pasażera zostanie wyłączona, lampka kontrolna wyłączenia nie zapali się. Moduł sterujący SRS ponownie włączy poduszkę powietrzną przedniego pasażera przy czołowym zderzeniu. Poduszka zadziała i wypełni się gazem, nawet jeżeli jej wyłącznik ustawiony jest w położeniu OFF.

  Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie sprawdzić wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, system napinaczy pasów bezpieczeństwa oraz układ poduszek powietrznych SRS w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

  Jeżeli lampka kontrolna SRS nie zapali się po przekręceniu włącznika zapłonu w położenie ON lub zapali się podczas jazdy, należy niezwłocznie sprawdzić wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, system napinaczy pasów bezpieczeństwa oraz układ poduszek powietrznych SRS w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

 • Kierowca jest odpowiedzialny za prawidłowe położenie wyłącznika poduszki powietrznej przedniego pasażera.
 • Poduszkę powietrzną przedniego pasażera można wyłączyć jedynie wtedy, gdy zapłon jest wyłączony; w przeciwnym razie może wystąpić usterka w module sterującym SRS.

  Może zaistnieć ryzyko, że poduszka powietrzna kierowcy i/lub przedniego pasażera, i/lub boczna i kurtynowa poduszka powietrzna nie zadziałają lub zadziałają nieprawidłowo podczas zderzenia.

 • Bezpiecznego fotelika dziecięcego skierowanego do tyłu nigdy nie należy montować na siedzeniu przedniego pasażera przed wyłączeniem poduszki powietrznej przedniego pasażera. W razie wypadku uruchomiona poduszka powietrzna może poważnie zranić, a nawet zabić niemowlę lub dziecko.
 • Nawet jeśli samochód wyposażony jest w wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, nie wolno montować bezpiecznego fotelika dziecięcego na siedzeniu przedniego pasażera. Bezpieczny fotelik dziecięcy nigdy nie może być umieszczany na przednim siedzeniu. Dzieci, które są za duże na bezpieczny fotelik, powinny być przewożone na tylnym siedzeniu i mieć założone ramieniowo-biodrowe pasy bezpieczeństwa. W razie wypadku dzieci są najbezpieczniejsze, jeżeli są unieruchomione w specjalnym systemie zabezpieczającym na tylnym siedzeniu.
 • Jeżeli nie ma potrzeby mocowania bezpiecznego fotelika na przednim siedzeniu, należy włączyć poduszkę powietrzną przedniego pasażera.

OSTRZEŻENIE

 • Przednia poduszka powietrzna pasażera jest znacznie większa niż poduszka powietrzna umieszczona w kierownicy i działa z większą siłą. Może poważnie zranić lub zabić pasażera, który siedzi w nieprawidłowej pozycji i nieprawidłowo korzysta z pasa bezpieczeństwa.

  Pasażer siedzący z przodu powinien zawsze odsuwać fotel maksymalnie do tyłu i zajmować wyprostowaną pozycję.

 • Jeśli samochód jest w ruchu (nawet na parkingu lub drodze dojazdowej do garażu), pasażer siedzący z przodu musi mieć zawsze zapięty pas.
 • W przypadku nagłego hamowania w wyjątkowych sytuacjach pasażerowie rzucani są do przodu. Jeżeli przedni pasażer nie ma zapiętego pasa bezpieczeństwa, znajdzie się bezpośrednio przed poduszką powietrzną w momencie jej uruchomienia. W takiej sytuacji możliwe jest, że ulegnie poważnym lub śmiertelnym obrażeniom.
 • Kierowca nie powinien pozwalać przedniemu pasażerowi na umieszczanie dłoni lub stóp na desce rozdzielczej ani na zbliżanie twarzy do deski rozdzielczej.

  W momencie napełniania poduszka powietrzna uderzy przedniego pasażera.

 • Kierowca nie powinien pozwalać dzieciom/ osobom starszym i słabym/kobietom ciężarnym na zajmowanie siedzenia przedniego pasażera. Nie wolno również mocować bezpiecznego fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu pasażera.

  Osoby te mogą doznać poważnych obrażeń w wyniku zadziałania poduszki powietrznej.

 • Nie wolno umieszczać przedmiotów i naklejek na desce rozdzielczej. Nie umieszczać żadnych akcesoriów na przedniej szybie ani nie instalować dodatkowych lusterek ani akcesoriów na fabrycznie zamontowanym wewnętrznym lusterku wstecznym. Akcesoria te mogą przeszkodzić w napełnianiu poduszki powietrznej lub uderzyć w kierowcę/pasażera, powodując poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć.

  Podzespoły i funkcje układu SRS

  W skład systemu SRS wchodzą następujące podzespoły: 1. Poduszka powietrzna kierowcy 2. Poduszka powietrzna przedniego pasażera* 3. Boczne poduszki ...

  Boczna poduszka powietrzna (opcja)

  Samochód Hyundai wyposażony jest w boczne poduszki powietrzne znajdujące się w oparciach obu przednich foteli. Zadaniem poduszek powietrznych jest zape ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  PARKTRONIC jest elektronicznym układem wspomagającym parkowanie, wykorzystującym ultradźwięki. Monitoruje on otoczenie wokół pojazdu za pomocą sześciu czujników w przednim i czterech czujników w tylnym zderzaku. PARKTRONIC sygnalizuj ...

  Otwieranie i zamykanie
  Panel obsługi w dachu Otwieranie Otwieranie Zamykanie Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2. Nacisnąć lub pociągnąć przycisk w odpowiednim kierunku. Naciśnięcie lub poci ...

  Podłączanie przyczepy
  OSTRZEŻENIEJeśli odłączana jest przyczepa z hamulcem najazdowym w stanie najazdowym, może dojść do zakleszczenia dłoni pomiędzy pojazdem a dyszlem. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Przyczepy nie wolno odłącza ...

  Categorie