Mercedes-Benz Klasa C: Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

Mercedes-Benz Klasa C –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Ogrzewanie postojowe –> Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

Wskazówki ogólne

Do wyposażenia pojazdu należy jeden pilot. Można jednak używać również dwóch innych pilotów. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do fachowego serwisu.

Maksymalny zasięg pilota wynosi ok. 300 metrów. Zasięg może być mniejszy na skutek:

 • zakłóceń radiowych

 • występowania masywnych przeszkód między pilotem a pojazdem

 • niekorzystnego położenia pilota w stosunku do pojazdu

 • nadawania sygnału z zamkniętego pomieszczenia

Największy zasięg uzyskuje się, trzymając pilota pionowo do góry.

 

Wyczerpanie baterii w pilocie sygnalizuje symbol baterii w prawej części wyświetlacza. Należy wówczas wymienić baterię w pilocie więcej.

Włączanie i wyłączanie ogrzewania postojowego/ wentylacji postojowej

Włączanie i wyłączanie ogrzewania postojowego/ wentylacji postojowej


Pilot zdalnej obsługi

 1. Wyświetlacz

 2. mbsymb5_inv_002e.png
  Sprawdzanie statusu/ ustawianie czasu odjazdu

 3. mbsymb5_inv_005e.png
  Wyłączanie ogrzewania postojowego/ wentylacji

 4. nfz_ba2_inv_0075.png
  Włączanie ogrzewania postojowego/ wentylacji

 5. mbsymb5_inv_002c.png
  Sprawdzanie statusu/ ustawianie czasu odjazdu

 • Włączanie: Nacisnąć przycisk nfz_ba2_inv_0075.png.
  Na wyświetlaczu pilota pojawia się ON.

 • Wyłączanie: Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_005e.png.
  Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF.

Sprawdzanie statusu ogrzewania postojowego/ wentylacji

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_002c.png
  lub mbsymb5_inv_002e.png.

Na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące wskazania:]Wskazania

Znaczenie

images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/img45024d4c5d766dc235477e681aee1aee_1_--_--_JPG72.jpg Ogrzewanie postojowe/ wentylacja wyłączone.
images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/img48f8bf105d89027f35477e686b586b58_1_--_--_JPG72.jpg Wentylacja jest włączona. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania wentylacji postojowej (w minutach).
images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/img1e7dbd685d8a5a7335477e68559e559e_1_--_--_JPG72.jpg Ogrzewanie jest włączone. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania ogrzewania postojowego (w minutach)
images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/img495f12b45d8b89da35477e681e461e46_1_--_--_JPG72.jpg Wybrano czas odjazdu. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.
images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/img1ea918c25d8c19b835477e6824d624d6_1_--_--_JPG72.jpg Wybrano czas odjazdu. Wentylacja postojowa jest aktualnie włączona. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.
images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/imgfc11ab975d8c874835477e686b806b80_1_--_--_JPG72.jpg Wybrano czas odjazdu. Ogrzewanie postojowe jest aktualnie włączone. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.

Ustawianie czasu odjazdu

 • Naciskać przycisk mbsymb5_inv_002c.png
  lub mbsymb5_inv_002e.png,
  aż na wyświetlaczu pojawi się wartość czasu, która ma zostać zmieniona.

 • Nacisnąć jednocześnie przyciski nfz_ba2_inv_0075.png
  i mbsymb5_inv_005e.png.
  Symbol mbsymb1b_inv_00ce.png
  na wyświetlaczu pilota miga.

 • Za pomocą przycisku mbsymb5_inv_002c.png
  lub mbsymb5_inv_002e.png
  ustawić żądany czas odjazdu.

Im dłużej naciska się przyciski mbsymb5_inv_002c.png
lub mbsymb5_inv_002e.png,
tym szybciej zmienia się wyświetlany czas.
 • Nacisnąć jednocześnie przyciski nfz_ba2_inv_0075.png
  i mbsymb5_inv_005e.png.
  Nowy czas odjazdu zostaje wprowadzony do pamięci.

Włączanie ustawionego czasu odjazdu

 • Naciskać przycisk mbsymb5_inv_002c.png
  lub mbsymb5_inv_002e.png,
  aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas odjazdu.

 • Nacisnąć przycisk nfz_ba2_inv_0075.png.
  Na wyświetlaczu pojawia się symbol mbsymb1b_inv_00cd.png
  i czas odjazdu.

Wyłączanie ustawionego czasu odjazdu

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_002c.png
  lub mbsymb5_inv_002e.png.
  Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie statusu ogrzewania postojowego.

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_002e.png.
  Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy zapisany w pamięci czas odjazdu.

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_005e.png.
  Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF.

  Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej przyciskiem na konsoli środkowej

  Kolory lampek kontrolnych w przycisku mają następujące znaczenie: niebieska Włączona wentylacja postojowa czerwona Włączone ogrzewanie po ...

  Wymiana baterii w pilocie

  OSTRZEŻENIEBaterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbku na ...

  Zobacz tez:

  Elementy i miejsce ich przechowywania
  Za pomocą zestawu mocującego EASY-PACK można na różne sposoby wykorzystać przestrzeń w bagażniku. Elementy zestawu znajdują się pod podłogą bagażnika. Otworzyć podłogę bagażnika więcej. Ele ...

  Wymiana opony dojazdowego koła zapasowego (opcja)
  Trwałość bieżnika dojazdowego koła zapasowego jest mniejsza niż koła pełnowymiarowego. Oponę koła dojazdowego należy wymienić, gdy widoczny stanie się wskaźnik zużycia. Nowa opona dojazdowego koła zapasowego powinna ...

  Prędkościomierz z segmentami
  Podświetlone segmenty w prędkościomierzu sygnalizują, jaki zakres prędkości jest aktualnie do dyspozycji Przy włączonym tempomacie więcej: Podświetlone są segmenty od prędkości wprowadzonej do pamięci do prędko ...

  Categorie