Mercedes-Benz Klasa C: Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

Mercedes-Benz Klasa C –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Ogrzewanie postojowe –> Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

Wskazówki ogólne

Do wyposażenia pojazdu należy jeden pilot. Można jednak używać również dwóch innych pilotów. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do fachowego serwisu.

Maksymalny zasięg pilota wynosi ok. 300 metrów. Zasięg może być mniejszy na skutek:

 • zakłóceń radiowych

 • występowania masywnych przeszkód między pilotem a pojazdem

 • niekorzystnego położenia pilota w stosunku do pojazdu

 • nadawania sygnału z zamkniętego pomieszczenia

Największy zasięg uzyskuje się, trzymając pilota pionowo do góry.

 

Wyczerpanie baterii w pilocie sygnalizuje symbol baterii w prawej części wyświetlacza. Należy wówczas wymienić baterię w pilocie więcej.

Włączanie i wyłączanie ogrzewania postojowego/ wentylacji postojowej

Włączanie i wyłączanie ogrzewania postojowego/ wentylacji postojowej


Pilot zdalnej obsługi

 1. Wyświetlacz

 2. mbsymb5_inv_002e.png
  Sprawdzanie statusu/ ustawianie czasu odjazdu

 3. mbsymb5_inv_005e.png
  Wyłączanie ogrzewania postojowego/ wentylacji

 4. nfz_ba2_inv_0075.png
  Włączanie ogrzewania postojowego/ wentylacji

 5. mbsymb5_inv_002c.png
  Sprawdzanie statusu/ ustawianie czasu odjazdu

 • Włączanie: Nacisnąć przycisk nfz_ba2_inv_0075.png.
  Na wyświetlaczu pilota pojawia się ON.

 • Wyłączanie: Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_005e.png.
  Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF.

Sprawdzanie statusu ogrzewania postojowego/ wentylacji

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_002c.png
  lub mbsymb5_inv_002e.png.

Na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące wskazania:]Wskazania

Znaczenie

images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/img45024d4c5d766dc235477e681aee1aee_1_--_--_JPG72.jpg Ogrzewanie postojowe/ wentylacja wyłączone.
images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/img48f8bf105d89027f35477e686b586b58_1_--_--_JPG72.jpg Wentylacja jest włączona. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania wentylacji postojowej (w minutach).
images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/img1e7dbd685d8a5a7335477e68559e559e_1_--_--_JPG72.jpg Ogrzewanie jest włączone. Liczba na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania ogrzewania postojowego (w minutach)
images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/img495f12b45d8b89da35477e681e461e46_1_--_--_JPG72.jpg Wybrano czas odjazdu. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.
images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/img1ea918c25d8c19b835477e6824d624d6_1_--_--_JPG72.jpg Wybrano czas odjazdu. Wentylacja postojowa jest aktualnie włączona. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.
images/w_322_261_czanie_i_wy_322_261_czanie_ogrzewania_wentylacji_postojowej_pilotem-2473/2162/imgfc11ab975d8c874835477e686b806b80_1_--_--_JPG72.jpg Wybrano czas odjazdu. Ogrzewanie postojowe jest aktualnie włączone. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.

Ustawianie czasu odjazdu

 • Naciskać przycisk mbsymb5_inv_002c.png
  lub mbsymb5_inv_002e.png,
  aż na wyświetlaczu pojawi się wartość czasu, która ma zostać zmieniona.

 • Nacisnąć jednocześnie przyciski nfz_ba2_inv_0075.png
  i mbsymb5_inv_005e.png.
  Symbol mbsymb1b_inv_00ce.png
  na wyświetlaczu pilota miga.

 • Za pomocą przycisku mbsymb5_inv_002c.png
  lub mbsymb5_inv_002e.png
  ustawić żądany czas odjazdu.

Im dłużej naciska się przyciski mbsymb5_inv_002c.png
lub mbsymb5_inv_002e.png,
tym szybciej zmienia się wyświetlany czas.
 • Nacisnąć jednocześnie przyciski nfz_ba2_inv_0075.png
  i mbsymb5_inv_005e.png.
  Nowy czas odjazdu zostaje wprowadzony do pamięci.

Włączanie ustawionego czasu odjazdu

 • Naciskać przycisk mbsymb5_inv_002c.png
  lub mbsymb5_inv_002e.png,
  aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas odjazdu.

 • Nacisnąć przycisk nfz_ba2_inv_0075.png.
  Na wyświetlaczu pojawia się symbol mbsymb1b_inv_00cd.png
  i czas odjazdu.

Wyłączanie ustawionego czasu odjazdu

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_002c.png
  lub mbsymb5_inv_002e.png.
  Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie statusu ogrzewania postojowego.

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_002e.png.
  Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy zapisany w pamięci czas odjazdu.

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_005e.png.
  Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF.

  Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej przyciskiem na konsoli środkowej

  Kolory lampek kontrolnych w przycisku mają następujące znaczenie: niebieska Włączona wentylacja postojowa czerwona Włączone ogrzewanie po ...

  Wymiana baterii w pilocie

  OSTRZEŻENIEBaterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbku na ...

  Zobacz tez:

  Wymiana opon
  1. Zaparkować pojazd na równym podłożu i mocno zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Ustawić drążek zmiany biegów w położeniu R (bieg wsteczny) (w przypadku manualnej skrzyni biegów) lub drążek selektora w po&# ...

  Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb
  Napełnianie Po wyłączeniu silnika, otworzyć korek 3, napełnić zbiornik, aż płyn będzie widoczny, następnie zakręcić korek. Uwaga: regularnie sprawdzać poziom napełnienia zbiornika, uzupełniając płyn przed ...

  Przegląd
  Lampka oświetlająca lusterko Uchwyt Kieszonka, np. na bilet parkingowy Lusterko kosmetyczne Osłona lusterka Lusterko kosmetyczne w osłonie przeciwsłonecznej Lampka oświetlająca lusterko działa tylko, gdy osłona prze ...

  Categorie