Mercedes-Benz Klasa C: Układ automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera

Mercedes-Benz Klasa C –> Bezpieczeństwo –> Dziecko w pojeździe –> Urządzenia zabezpieczające dzieci przed skutkami wypadków –> Układ automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera

Układ automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera


Jeśli pojazd nie jest wyposażony w funkcję automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera, w pojeździe umieszczona jest specjalna naklejka. Naklejka jest umieszczona po stronie pasażera, z boku na kokpicie. Naklejkę widać po otworzeniu drzwi po stronie pasażera.

Pojazdy bez układu automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera: lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF włącza się na krótko po przekręceniu kluczyka w stacyjce w położenie 2. Lampka kontrolna nie pełni jednak żadnej funkcji. Nie stanowi ona informacji o funkcji automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera.

Układ automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera


mbsymb6_inv_003a.pngLampka
kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF

Zespół czujników w fotelu pasażera rozpoznaje automatycznie, czy jest na nim zamontowany fotelik dziecięcy marki Mercedes-Benz z transponderami dla funkcji zapewniającej jego rozpoznawanie przez układ elektroniczny. W tym przypadku lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF mbsymb6_inv_003a.png
świeci się. Poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.

OSTRZEŻENIE

Jeśli po zamontowaniu fotelika dziecięcego lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF mbsymb2_inv_0034.png
nie świeci się, działanie poduszki powietrznej pasażera nie zostało wyłączone. Na skutek uruchomienia poduszki powietrznej pasażera dziecko może doznać poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

W takim przypadku:

 • Nie należy montować skierowanego tyłem do kierunku jazdy fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera.
 • Zamontować zwrócony tyłem do kierunku jazdy fotelik dziecięcy na jednym z zalecanych miejsc z tyłu

Lub

 • Na przednim fotelu pasażera montować tylko foteliki zwrócone przodem do kierunku jazdy. Przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby taśma pasa barkowego przebiegała od wylotu pasa do przodu, do prowadnicy pasa w foteliku dziecięcym. Ustawić wysokość pasa bezpieczeństwa w taki sposób, aby taśma pasa przebiegała do przodu u dołu.
 • Zlecić kontrolę funkcji automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego w fachowym serwisie.

Pod fotelik dziecięcy nie wolno podkładać żadnych przedmiotów, (np. poduszki), ponieważ zakłóca to działanie układu automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego. Podstawa fotelika powinna zawsze całą powierzchnią przylegać do fotela pasażera. Nieprawidłowo zamontowany fotelik może stanowić zagrożenie podczas wypadku.

 

Jeśli poduszka powietrzna pasażera została wyłączona przez funkcję automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego, po stronie pasażera nadal aktywne są:
 • boczna poduszka powietrzna
 • nadokienna poduszka powietrzna
 • napinacz pasa bezpieczeństwa

 

OSTRZEŻENIE

Urządzenia elektroniczne na fotelu pasażera mogą zakłócać działanie funkcji automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego, np.

 • notebook
 • telefon komórkowy
 • karta z transponderem, np. karnet narciarski lub identyfikato

W wyniku tego w razie wypadku poduszka powietrzna pasażera może nieoczekiwanie zadziałać lub nie zapewnić przewidzianej ochrony. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Dlatego na fotelu pasażera nie należy umieszczać żadnych wymienionych lub podobnych przedmiotów.

  Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera z przodu

  Wskazówka ostrzegawcza na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera (przykład) Symbol ostrzegawczy dotyczący skierowanego tyłem ...

  System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu

  ISOFIX jest znormalizowanym systemem mocującym do specjalnych fotelików dziecięcych na fotelach tylnych. Zaczepy do mocowania dwóch fotelików dzi ...

  Zobacz tez:

  Brak paliwa - wersje diesel
  Pojazdy z kluczykiem/nadajnikiem zdalnego sterowania Umieścić klucz w położeniu "Bieg" M (patrz paragraf "Stacyjka" w rozdziale 2) i odczekać kilka minut przed uruchomieniem pojazdu, aby umożliwić odpowietrzenie układu zasilania paliwem; ...

  Funkcja oszczędności akumulatora
  Jej zadaniem jest zapobieganie rozładowaniu akumulatora. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi od strony kierowcy system automatycznie wyłącza postojowe światła samochodu. Wskutek tej funkcji światła pozycyjne zostaną wyłą ...

  Zabezpieczanie zamków przed zamarznięciem
  Aby zapobiec zamarzaniu zamków, w ich otwory należy wprowadzić atestowany płyn odmrażający lub glicerynę. Jeżeli zamek jest oblodzony, należy polać go atestowanym płynem odmrażającym, aby usunąć lód. Jeżeli ...

  Categorie