Mercedes-Benz Klasa C: Tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC

Mercedes-Benz Klasa C –> Jazda i parkowazieć –> Układy ułatwiające jazdę –> SPEEDTRONIC –> Tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC

Wskazówki ogólne

Za pomocą dźwigni tempomatu obsługuje się tempomat lub DISTRONIC PLUS i tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC.

Lampka kontrolna LIM na dźwigni tempomatu wskazuje aktualnie wybrany układ:

 • Lampka kontrolna LIM nie świeci się: Wybrany jest tempomat lub DISTRONIC PLUS.

 • Lampka kontrolna LIM świeci się: Wybrane jest tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC.

Przy pracującym silniku za pomocą dźwigni tempomatu można wprowadzić do pamięci każdą prędkość powyżej 30 km/h.

Wskazówki ogólne


 1. Wprowadzanie do pamięci prędkości aktualnej lub większej

 2. Lampka kontrolna LIM

 3. Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości

 4. Wprowadzanie do pamięci prędkości aktualnej lub mniejszej

 5. Przełączanie pomiędzy tempomatem a tymczasowym ograniczeniem prędkości SPEEDTRONIC

 6. Wyłączanie tymczasowego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC

Wybieranie tymczasowego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC

 • Sprawdzić, czy lampka kontrolna LIM mbsymb6_inv_003b.png
  jest włączona. Jeśli tak, tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC jest już wybrane Jeśli nie, nacisnąć dźwignię tempomatu w kierunku strzałki mbsymb6_inv_0041.png.
  Lampka kontrolna LIM mbsymb6_inv_003b.png
  w dźwigni tempomatu świeci się. Wybrane jest tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC

Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości

Przy pracującym silniku za pomocą dźwigni tempomatu można wprowadzić do pamięci każdą prędkość powyżej 30 km/h

 • Nacisnąć krótko dźwignię tempomatu do punktu oporu w górę mbsymb6_inv_003a.png
  lub w dół mbsymb6_inv_003f.png.
  Aktualna prędkość jest zapisana w pamięci. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym przez pięć sekund widać zapisaną prędkość, np. Limit 100 km/h . Pojazdy z kierownicą wielofunkcyjną z 4 przyciskami: zapisana prędkość jest stale wyświetlana w pasku statusu, np. LIM 100 km/h Pojazdy z kierownicą wielofunkcyjną z 12 przyciskami: w prędkościomierzu są podświetlone segmenty od początku skali do zapisanej prędkości.

Wprowadzanie do pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości

OSTRZEŻENIE

Gdy zostanie wywołana zapisana prędkość i jest ona mniejsza od aktualnej prędkości, pojazd jest hamowany. Jeśli zapisana prędkość nie jest znana, pojazd może nieoczekiwanie zahamować. Istnieje ryzyko wypadku!

Przed wywołaniem zapisanej prędkości należy uwzględnić sytuację na drodze. Jeśli kierowca nie zna zapisanej prędkości, należy na nowo zapisać żądaną prędkość.

 • Pociągnąć krótko dźwignię tempomatu do siebie mbsymb6_inv_003d.png.

Ustawianie w etapach co 1 km/h

 • Nacisnąć krótko dźwignię tempomatu do punktu oporu w górę mbsymb6_inv_003a.png
  w celu ustawienia większej prędkości lub w dół mbsymb6_inv_003f.png
  w celu ustawienia mniejszej prędkości.

  Lub

 • Nacisnąć dźwignię tempomatu do punktu oporu i przytrzymać, aż ustawiona zostanie żądana prędkość. Naciśnięcie w górę mbsymb6_inv_003a.png
  powoduje zwiększanie prędkości, a w dół mbsymb6_inv_003f.png
  - zmniejszanie.

Ustawianie w etapach co 10 km/h

 • Nacisnąć krótko dźwignię tempomatu poza punkt oporu w górę mbsymb6_inv_003a.png
  w celu zwiększenia lub w dół mbsymb6_inv_003f.png
  w celu zmniejszenia prędkości. Lub

 • Nacisnąć dźwignię tempomatu poza punkt oporu i przytrzymać, aż żądana prędkość zostanie osiągnięta. Naciśnięcie w górę mbsymb6_inv_003a.png
  powoduje zwiększanie prędkości, a w dół mbsymb6_inv_003f.png
  - zmniejszanie.

Wyłączanie tymczasowego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC

Tymczasowego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC nie można wyłączyć przez wciśnięcie pedału hamulca.

Tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC można wyłączyć na kilka sposobów:

 • Nacisnąć krótko dźwignię tempomatu do przodu mbsymb6_inv_0042.png.
  Lub

 • Nacisnąć krótko dźwignię tempomatu w kierunku strzałki mbsymb6_inv_0041.png.
  Lampka kontrolna LIM mbsymb6_inv_003b.png
  w dźwigni tempomatu gaśnie. Tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC jest wyłączone. Tempomat jest wybrany.

Tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC wyłącza się automatycznie:

 • Gdy pedał gazu zostanie wciśnięty poza punkt oporu (kickdown). Wyłączenie następuje jednak tylko, gdy aktualna prędkość pojazdu nie różni się od zapisanej w pamięci prędkości o więcej niż 20 km/h. Słychać przy tym sygnał dźwiękowy.

 • Jeśli w pojeździe z mechaniczną skrzynią biegów nastąpi zbyt duży spadek prędkości obrotowej silnika na skutek włączenia zbyt wysokiego biegu.

W chwili wyłączenia silnika z pamięci kasowana jest ostatnio wprowadzona wartość prędkości.

Stałe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC

Za pomocą komputera pokładowego można na stałe ograniczyć prędkość w zakresie pomiędzy 160 km/h (np. przy korzystaniu z opon zimowych) a prędkością maksymalną więcej.

Krótko przed osiągnięciem ustawionego ograniczenia prędkości jego wartość pojawia się na wyświetlaczu.

Stałe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC jest aktywne również wtedy, gdy tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC jest wyłączone.

Ustawionego ograniczenia prędkości maksymalnej nie można przekroczyć, nawet po wciśnięciu pedału gazu poza punkt oporu (kickdown).

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Układ SPEEDTRONIC hamuje samoczynnie, aby nie dopuścić do przekroczenia ustawionej prędkości. Przed długimi i stromymi zjazdami należy odpowi ...

  DISTRONIC PLUS

  ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  Do prac przy akumulatorze, takich np. jak demontaż lub montaż, konieczne są narzędzia specjalistyczne i fachowa wiedza. Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie. OSTRZEŻENIENiefachowe prace przy akum ...

  Wymiana baterii w pilocie
  OSTRZEŻENIEBaterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Istnieje zagrożenie życia! Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym ...

  Rozstawianie trójkąta ostrzegawczego
  Rozłożyć podpórki do dołu na boki. Pociągnąć boczne odbłyśniki do góry, aż powstanie trójkąt równoboczny i połączyć je ze sobą górnym zatrzaskiem . ...

  Categorie