Mercedes-Benz Klasa C: Silnik

Problem

Możliwe przyczyny/ skutki i > rozwiązanie
problemu

Żółta lampka
ostrzegawcza diagnostyki silnika świeci się, podczas gdy silnik pracuje
Może występować usterka, na przykład:
 • w układzie sterowania pracą silnika
 • w układzie wtryskowym
 • w układzie wydechowym
 • w układzie zapłonowym (w pojazdach z silnikiem benzynowym)
 • w układzie paliwowym

W wyniku tego parametry emisji spalin mogą zostać przekroczone i silnik może pracować w trybie awaryjnym.

 • Zlecić możliwie szybko przegląd pojazdu w fachowym serwisie.

Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym: zbiornik paliwa został całkowicie opróżniony więcej.

 • Po zatankowaniu uruchomić silnik trzy lub cztery razy, kolejno po sobie.

  Gdy żółta lampka ostrzegawcza diagnostyki silnika gaśnie, tryb awaryjny jest zakończony. Należy sprawdzić pojazd.

Żółta lampka
ostrzegawcza rezerwy paliwa świeci się, podczas gdy silnik pracuje.
Poziom paliwa osiągnął rezerwę.

Po spadku poziomu paliwa poniżej rezerwyfunkcje ogrzewania postojowego są wyłączone.

 • Zatankować na najbliższej stacji paliw.
Czerwona lampka
ostrzegawcza płynu chłodzącego świeci się, podczas gdy silnik pracuje i wskaźnik temperatury płynu chłodzącego znajduje się na początku skali.
Czujnik temperatury wskaźnika temperatury płynu chłodzącego jest uszkodzony.

Temperatura płynu chłodzącego nie jest monitorowana. Jeśli płyn chłodzący jest zbyt gorący, może dojść do uszkodzenia silnika.

 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik. Przerwać jazdę!
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.
Czerwona lampka
ostrzegawcza płynu chłodzącego świeci się, podczas gdy silnik pracuje.
Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.

Jeśli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, dopływ powietrza do chłodnicy silnika może być utrudniony lub wentylator elektryczny chłodnicy silnika może być uszkodzony.

Płyn chłodzący jest za gorący i silnik nie jest wystarczająco chłodzony.

 • Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.
 • Odczekać, aż silnik ostygnie.
 • Sprawdzić, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika następuje bez przeszkód (np. powodowanych zamarzniętym błotem pośniegowym).
 • Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i uzupełnić go więcej. Przestrzegać przy tym wskazówek i ostrzeżeń.
 • Jeśli płyn chłodzący musi być częściej uzupełniany, zlecić kontrolę układu chłodzenia silnika.
 • Dojechać do najbliższego fachowego serwisu bez przekraczania temperatury płynu chłodzącego 120 C .
 • Unikać dużego obciążania silnika (np. jazdy pod górę) oraz jazdy z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem.
Czerwona lampka
ostrzegawcza płynu chłodzącego świeci się, podczas gdy silnik pracuje. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.
Płyn chłodzący przekroczył temperaturę 120 C . Dopływ powietrza do chłodnicy silnika może być utrudniony lub poziom płynu chłodzącego może być za niski.

OSTRZEŻENIE

Silnik nie jest wystarczająco chłodzony i może zostać uszkodzony.

Nie należy jechać z przegrzanym silnikiem. Jazda z przegrzanym silnikiem może prowadzić do zapłonu płynów, które w wyniku nieszczelności lub rozlania przedostały się do komory silnika.

Para z przegrzanego silnika może poza tym spowodować ciężkie poparzenia, nawet jeśli otwarta zostanie tylko pokrywa komory silnika.

Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

 • Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.
 • Odczekać, aż silnik ostygnie
 • Sprawdzić, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika następuje bez przeszkód (np. powodowanych zamarzniętym błotem pośniegowym)
 • Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i uzupełnić go więcej.

  Przestrzegać przy tym wskazówek i ostrzeżeń.

 • Jeśli płyn chłodzący musi być częściej uzupełniany, zlecić kontrolę układu chłodzenia silnika.
 • Dojechać do najbliższego fachowego serwisu bez przekraczania temperatury płynu chłodzącego 120 C .
 • Unikać dużego obciążania silnika (np. jazdy pod górę) oraz jazdy z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem.

  Układy bezpieczeństwa

  Problem Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Czerwona lampka ostrzegawcza hamulców świeci się, ...

  Układy ułatwiające jazdę

  Problem Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Czerwona lampka ostrzegawcza odległości świeci si ...

  Zobacz tez:

  Wersja 5-drzwiowa
  Otwieranie Nacisnąć przycisk 1 i podnieść pokrywę bagażnika. Zamykanie Opuścić pokrywę bagażnika, korzystając w tym celu z uchwytów wewnętrznych 2. Otwieranie ręczne od wewnątrz Cecha szczególna: W prz ...

  Włączanie funkcji
  Nacisnąć przełącznik 1 po stronie . Lampka kontrolna lub wyświetla się w kolorze zielonym, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat "Regulator" i wyświetlają się kreski, co wskazuje aktywację funkcji regulator ...

  Filtr powietrza układu klimatyzacji (opcja)
  Filtr powietrza układu klimatyzacji, zamontowany za schowkiem po stronie przedniego pasażera, zatrzymuje kurz i inne zanieczyszczenia doprowadzane wraz z zasysanym powietrzem do układu ogrzewania i klimatyzacji. Jeżeli w ciągu pewnego czasu pył i inne zanieczys ...

  Categorie