Mercedes-Benz Klasa C: Schowki z przodu

Mercedes-Benz Klasa C –> Przewóz bagażu i porady –> Schowki –> Schowki –> Schowki z przodu

Schowek w tablicy rozdzielczej

Schowek w tablicy rozdzielczej


 • Otwieranie: Pociągnąć za uchwyt mbsymb6_inv_003a.png
  i otworzyć pokrywę schowka w tablicy rozdzielczej mbsymb6_inv_003b.png.

 • Zamykanie: Zamknąć pokrywę schowka w tablicy rozdzielczej mbsymb6_inv_003b.png,
  aby nastąpiło jej zatrzaśnięcie.

Schowek można zablokować i odblokować tylko za pomocą kluczyka awaryjnego.

Schowek w tablicy rozdzielczej


 • Blokowanie: Włożyć kluczyk awaryjny w zamek i przekręcić o jedną czwartą obrotu w prawo, w położenie 2.

 • Odblokowanie: Włożyć kluczyk awaryjny w zamek i przekręcić o jedną czwartą obrotu w lewo, w położenie 1.

Schowek w tablicy rozdzielczej może być chłodzony więcej.

Schowek na okulary

Schowek przeznaczony wyłącznie na okulary znajduje się w okładzinie dachu po stronie kierowcy.

Schowek na okulary


 • Otwieranie: Pociągnąć schowek na okulary mbsymb6_inv_003a.png
  za uchwyt w dół.

Schowek w konsoli środkowej

Schowek w konsoli środkowej


 • Otwieranie: Przesunąć roletę mbsymb6_inv_003a.png
  w kierunku strzałki.

Schowek/ schowek na telefon pod podłokietnikiem

Schowek/ schowek na telefon pod podłokietnikiem


 • Otwieranie: Nacisnąć przycisk z lewej mbsymb6_inv_003b.png
  lub z prawej mbsymb6_inv_003a.png
  strony. Schowek otworzy się.

W zależności od wyposażenia pojazdu w schowku znajduje się złącze USB i złącze Aux-in lub złącze mediowe Media Interface. Media Interface jest uniwersalnym złączem, umożliwiającym korzystanie z przenośnych urządzeń audio, jak np. iPod, odtwarzacz MP3 (patrz oddzielna instrukcja obsługi systemu Audio lub COMAND Online).

Przed wykorzystaniem tych złączy należy wyjąć uchwyt telefonu komórkowego (patrz oddzielna instrukcja montażu) i zainstalowany wspornik telefonu odchylić do góry więcej.

Schowki pod przednimi fotelami

OSTRZEŻENIE

W przypadku przekroczenia maksymalnego obciążenia schowka, osłona może nie przytrzymać przedmiotów. Przedmioty mogą wypaść ze schowka i przemieszczając się po pojeździe spowodować obrażenia pasażerów. Istnieje ryzyko obrażeń, w szczególności podczas manewrów hamowania lub gwałtownej zmiany kierunku jazdy!

Należy zawsze przestrzegać maksymalnie dopuszczalnego obciążenia schowka. Ciężkie przedmioty należy przechowywać i zabezpieczać w bagażniku/ przestrzeni bagażowej.

Maksymalnie dopuszczalne obciążenie schowka wynosi 1,5 kg.

Schowki pod przednimi fotelami


 • Otwieranie: Pociągnąć uchwyt mbsymb6_inv_003a.png
  w górę i odchylić pokrywę mbsymb6_inv_003b.png
  do przodu.

W pojeździe wyposażonym w gaśnicę jest ona zamontowana zamiast schowka pod fotelem kierowcy.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIEW przypadku nieprawidłowego umieszczenia przedmiotów we wnętrzu pojazdu, może dojść do ich spadnięcia lub przemi ...

  Schowki z tyłu

  Schowek z tyłu Otwieranie: Rozłożyć podłokietnik . Odchylić osłonę podłokietnika w górę. ...

  Zobacz tez:

  Przegląd menu
  Obsługa komputera pokładowego więcej. W zależności od wyposażenia można wywołać następujące menu: Menu Reise (Statystyka) więcej Menu Navi (Zapowiedzi nawigacyjne) więcej Menu Audio więcej Menu Tel (te ...

  Włączanie i wyłączanie
  OSTRZEŻENIEW przypadku ponownego włączenia ogrzewania fotela poduszka i oparcie fotela mogą być bardzo gorące. W przypadku ograniczonego odczuwania temperatury lub ograniczonej możliwości reakcji na podwyższone temperatury może mie ...

  Zamykanie
  Uchwyt (wersja kombi) Pociągnąć klapę bagażnika za uchwyt w dół. Wersja kombi: Docisnąć klapę tylną od zewnątrz. W razie potrzeby zablokować pojazd za pomocą przycisku  kluczyka wi& ...

  Categorie