Mercedes-Benz Klasa C: Asystent ogranicznika prędkości

Wyświetlanie asystenta ogranicznika prędkości

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta).

 • Za pomocą lub
  wybrać Geschw. Limit (ogranicznik
  prędkości).

 • Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać rozpoznane ograniczenie prędkości w określonych warunkach więcej.

Włączanie lub wyłączanie funkcji wskazówek asystenta ogranicznika prędkości

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta).

 • Za pomocą lub
  wybrać Geschw. Limit (ogranicznik
  prędkości).

 • Tacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać asystenta ogranicznika prędkości.

 • Nacisnąć .
  Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.

 • Włączanie lub wyłączanie: Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Jeśli funkcja wskazówek asystenta ogranicznika prędkości jest włączona, rozpoznane ograniczenie prędkości jest automatycznie wyświetlane przez 5 sekund. Pozostałe wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego zostają na ten czas ukryte.

  Gdy asystent ogranicznika prędkości jest gotowy do działania i funkcja wskazówek jest włączona, w grafice systemów pojawia się symbol .

  Wyświetlanie grafiki systemów

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta. Za pomocą lub wybrać Grafika systemów. Nacisnąć . Na w ...

  Włączanie lub wyłączanie ESP

  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa" w opisie ESP więcej.   OSTRZEŻENIEGd ...

  Zobacz tez:

  Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie
  Wcisnąć przyciski 7, aby wybrać żądany tryb rozdziału powietrza (pojawia się lampka kontrolna w strefie 1): Strumień powietrza jest kierowany głównie na dysze usuwania zaparowania przedniej szyby i na szyby boczne przednie. Strumie&# ...

  Zagłówek
  Dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów wszystkie miejsca na tylnym fotelu są wyposażone w zagłówki. Zagłówek nie tylko zapewnia komfort pasażerom, ale również pomaga chronić głowę i szyję w razie kolizji. ...

  Centralne blokowanie i odblokowanie od wewnątrz
  Pojazd można centralnie zablokować i odblokować od wewnątrz. Jeśli pojazd został zablokowany za pomocą kluczyka lub poprzez funkcję KEYLESS-GO z zewnątrz, nie można go centralnie odblokować od wewnątrz. Odblokowanie: Nac ...

  Categorie