Mercedes-Benz Klasa C: Asystent ogranicznika prędkości

Wyświetlanie asystenta ogranicznika prędkości

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta).

 • Za pomocą lub
  wybrać Geschw. Limit (ogranicznik
  prędkości).

 • Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać rozpoznane ograniczenie prędkości w określonych warunkach więcej.

Włączanie lub wyłączanie funkcji wskazówek asystenta ogranicznika prędkości

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta).

 • Za pomocą lub
  wybrać Geschw. Limit (ogranicznik
  prędkości).

 • Tacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać asystenta ogranicznika prędkości.

 • Nacisnąć .
  Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.

 • Włączanie lub wyłączanie: Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Jeśli funkcja wskazówek asystenta ogranicznika prędkości jest włączona, rozpoznane ograniczenie prędkości jest automatycznie wyświetlane przez 5 sekund. Pozostałe wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego zostają na ten czas ukryte.

  Gdy asystent ogranicznika prędkości jest gotowy do działania i funkcja wskazówek jest włączona, w grafice systemów pojawia się symbol .

  Wyświetlanie grafiki systemów

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta. Za pomocą lub wybrać Grafika systemów. Nacisnąć . Na w ...

  Włączanie lub wyłączanie ESP

  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa" w opisie ESP więcej.   OSTRZEŻENIEGd ...

  Zobacz tez:

  Lusterka zewnętrzne
  Regulacja Wybrać lusterko wsteczne za pomocą przełącznika 2, a następnie użyć przycisku 1 do ustawienia go w żądanej pozycji. Lusterka ogrzewane Funkcja usuwania szronu włącza się jednocześnie z ogrzewaniem tylnej szyby. Z ...

  Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
  Demontaż pióra wycieraczki Wyjąć kluczyk ze stacyjki. Odchylić ramię wycieraczki od szyby tylnej, aż do wyczuwalnego zablokowania się Ustawić pióro wycieraczki  pod kątem prostym w stosunku do ramienia wyc ...

  Wspomaganie nagłego hamowania
  System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania. Zasada działania System umożliwia wykrycie sytuacji wymagającej nagłego hamowania. W takim przypadku zostaje natychmiast włączona maksymalna ...

  Categorie