Mercedes-Benz Klasa C: Asystent ogranicznika prędkości

Wyświetlanie asystenta ogranicznika prędkości

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta).

 • Za pomocą lub
  wybrać Geschw. Limit (ogranicznik
  prędkości).

 • Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać rozpoznane ograniczenie prędkości w określonych warunkach więcej.

Włączanie lub wyłączanie funkcji wskazówek asystenta ogranicznika prędkości

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta).

 • Za pomocą lub
  wybrać Geschw. Limit (ogranicznik
  prędkości).

 • Tacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać asystenta ogranicznika prędkości.

 • Nacisnąć .
  Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.

 • Włączanie lub wyłączanie: Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Jeśli funkcja wskazówek asystenta ogranicznika prędkości jest włączona, rozpoznane ograniczenie prędkości jest automatycznie wyświetlane przez 5 sekund. Pozostałe wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego zostają na ten czas ukryte.

  Gdy asystent ogranicznika prędkości jest gotowy do działania i funkcja wskazówek jest włączona, w grafice systemów pojawia się symbol .

  Wyświetlanie grafiki systemów

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta. Za pomocą lub wybrać Grafika systemów. Nacisnąć . Na w ...

  Włączanie lub wyłączanie ESP

  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa" w opisie ESP więcej.   OSTRZEŻENIEGd ...

  Zobacz tez:

  Sterowanie oświetleniem wewnętrznym
  Wskazówki ogólne Pomimo kluczyka w stacyjce w położeniu 2 po pewnym czasie funkcje oświetlenia wewnętrznego są automatycznie wyłączane, aby zapobiec rozładowaniu się akumulatora pojazdu Automatyczne sterowanie oświetleniem wewn ...

  Środki ostrożności podczas holowania awaryjnego
  Obrócić kluczyk zapłonu w położenie ACC, tak aby kierownica nie została zablokowana. Ustawić drążek zmiany biegów w położeniu N (neutralnym). Zwolnić hamulec postojowy Naciskać pedał hamulca z większ ...

  Wyłączenie funkcji
  Funkcja regulatora prędkości zostaje przerwana po naciśnięciu na przełącznik 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości. Potwierdza to zgaśnięcie zielonej lampki kontrolnej lub (zależnie od pojazdu) zielonych lampek kont ...

  Categorie