Mercedes-Benz Klasa C: Asystent ogranicznika prędkości

Wyświetlanie asystenta ogranicznika prędkości

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta).

 • Za pomocą lub
  wybrać Geschw. Limit (ogranicznik
  prędkości).

 • Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać rozpoznane ograniczenie prędkości w określonych warunkach więcej.

Włączanie lub wyłączanie funkcji wskazówek asystenta ogranicznika prędkości

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta).

 • Za pomocą lub
  wybrać Geschw. Limit (ogranicznik
  prędkości).

 • Tacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać asystenta ogranicznika prędkości.

 • Nacisnąć .
  Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.

 • Włączanie lub wyłączanie: Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Jeśli funkcja wskazówek asystenta ogranicznika prędkości jest włączona, rozpoznane ograniczenie prędkości jest automatycznie wyświetlane przez 5 sekund. Pozostałe wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego zostają na ten czas ukryte.

  Gdy asystent ogranicznika prędkości jest gotowy do działania i funkcja wskazówek jest włączona, w grafice systemów pojawia się symbol .

  Wyświetlanie grafiki systemów

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta. Za pomocą lub wybrać Grafika systemów. Nacisnąć . Na w ...

  Włączanie lub wyłączanie ESP

  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa" w opisie ESP więcej.   OSTRZEŻENIEGd ...

  Zobacz tez:

  Wskaźnik temperatury silnika
  Wskazuje temperaturę cieczy chłodzącej silnik, gdy zapłon jest włączony. Nie wolno kcntynuować jazdy samochodem z przegrzanym silnikiem. W takim wypadku prosimy o zapoznanie się z podrozdziałem Jeżeli silnik się przegrzewa" w roz ...

  Układ klimatyzacji sterowany ręcznie
  Pokrętło regulacji temperatury Pokrętło regulacji prędkości obrotowej wentylatora Przyciski trybu pracy Przycisk układu klimatyzacji (opcja) Przyciski regulacji poboru powietrza Przycisk odszraniania przedniej szyby Przycisk odszraniania tylnej s ...

  Przekroczenie prędkości ograniczonej
  W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości ograniczonej. W tym celu: należy wcisnąć zdecydowanie i mocno pedał gazu (poza "punkt oporu"). Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, wartość prędko&# ...

  Categorie