Mercedes-Benz Klasa C: Asystent ogranicznika prędkości

Wyświetlanie asystenta ogranicznika prędkości

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta).

 • Za pomocą lub
  wybrać Geschw. Limit (ogranicznik
  prędkości).

 • Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać rozpoznane ograniczenie prędkości w określonych warunkach więcej.

Włączanie lub wyłączanie funkcji wskazówek asystenta ogranicznika prędkości

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta).

 • Za pomocą lub
  wybrać Geschw. Limit (ogranicznik
  prędkości).

 • Tacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać asystenta ogranicznika prędkości.

 • Nacisnąć .
  Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.

 • Włączanie lub wyłączanie: Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Jeśli funkcja wskazówek asystenta ogranicznika prędkości jest włączona, rozpoznane ograniczenie prędkości jest automatycznie wyświetlane przez 5 sekund. Pozostałe wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego zostają na ten czas ukryte.

  Gdy asystent ogranicznika prędkości jest gotowy do działania i funkcja wskazówek jest włączona, w grafice systemów pojawia się symbol .

  Wyświetlanie grafiki systemów

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta. Za pomocą lub wybrać Grafika systemów. Nacisnąć . Na w ...

  Włączanie lub wyłączanie ESP

  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa" w opisie ESP więcej.   OSTRZEŻENIEGd ...

  Zobacz tez:

  Regulacja poboru powietrza
  Używana jest w celu wyboru dopływu świeżego powietrza lub recyrkulacji powietrza w kabinie. Aby wybrać tryb poboru, należy wcisnąć odpowiedni przycisk. Recyrkulacja powietrza Jeżeli włączony jest tryb recyrkulacji powietrza, zapali ...

  Mokra nawierzchnia
  Jeżeli podczas jazdy w intensywnym deszczu hamulec nie był używany przez dłuższy czas, przy pierwszym naciśnięciu pedału hamulca reakcja może być opóźniona. Do takiego zjawiska może dochodzić również bezpoś ...

  Prowadzenie do celu aktywne
  Żaden manewr nie został zapowiedziany Odległość do celu Odległość do miejsca wykonania najbliższego manewru Ulica, po której aktualnie porusza się pojazd Symbol "jedź tak, jak prowadzi droga" Zapowiedziany ...

  Categorie