Mercedes-Benz Klasa C: Aktywny asystent pasa ruchu

Wskazówki ogólne

Aktywny asystent pasa ruchu monitoruje obszar przed pojazdem poprzez kamerę mbsymb6_inv_003a.png,
zamontowaną u góry za szybą przednią. Zadaniem aktywnego asystenta pasa ruchu jest rozpoznawanie oznaczeń pasa ruchu umieszczonych na jezdni i ostrzeganie kierowcy, gdy pojazd przypadkowo zbacza z pasa ruchu. Jeśli kierowca nie reaguje na ostrzeżenia, może nastąpić ingerencja w formie korygującego tor jazdy, jednostronnego przyhamowania pojazdu.

Wskazówki ogólne


 1. Kamera aktywnego asystenta pasa ruchu

Jeśli w komputerze pokładowym poprzez funkcję Jednostka prędkości/ drogi: więcej jako jednostki wybrano km, aktywny asystent pasa ruchu działa przy prędkości powyżej 60 km/h. Jeżeli jako jednostki ustawiono mila, zakres działania zaczyna się od 40 mph.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Aktywny asystent pasa ruchu nie może zmniejszyć ryzyka wypadku wynikającego z niewłaściwego stylu jazdy oraz działa w granicach określonych przez prawa fizyki. Asystent pasa ruchu może nie uwzględniać warunków drogowych i atmosferycznych oraz sytuacji na drodze. Asystent pasa ruchu pełni jedynie funkcję pomocniczą. Odpowiedzialność za zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów, prędkość, hamowanie w odpowiednim momencie oraz utrzymanie toru jazdy spoczywa wyłącznie na kierowcy.

Aktywny asystent pasa ruchu nie może utrzymać trwale pojazdu na pasie ruchu.

OSTRZEŻENIE

Aktywny asystent parkowania nie zawsze może jednoznacznie rozpoznawać oznaczenia pasa ruchu

W takich przypadkach aktywny asystent pasa ruchu może

 • bezzasadnie ostrzec kierowcę i wyhamować pojazd, korygując tor jazdy
 • nie ostrzec kierowcy i nie zareagować.

Istnieje ryzyko wypadku!

Należy zawsze uważnie obserwować sytuację na drodze i utrzymywać pojazd na właściwym pasie ruchu, w szczególności gdy aktywny asystent pasa ruchu emituje ostrzeżenia. Jeśli sytuacja nie jest krytyczna, należy przerwać ingerencję hamulca.

System może funkcjonować nieprawidłowo lub nie działać

 • przy złej widoczności, spowodowanej np. mgłą, intensywnym deszczem, śniegiem, rozpryskami spod kół lub słabym oświetleniem jezdni

 • w przypadku oślepienia, np. przez pojazdy jadące z przeciwka, bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub odbicia promieni (np. na mokrej nawierzchni)

 • gdy szyba przednia w obszarze kamery jest zabrudzona, zaparowana, uszkodzona lub osłonięta, np. naklejką

 • gdy dla pasa ruchu brak jest oznaczeń na jezdni, oznaczeń jest za dużo lub jeśli oznaczenia te nie są jednoznaczne, np. w obszarze placów budów

 • gdy oznaczenia pasa ruchu są starte, nie odróżniają się wystarczająco od nawierzchni lub są pokryte np. brudem lub śniegiem

 • jeśli odległość od pojazdu poprzedzającego jest na tyle mała, że nie umożliwia rozpoznawania oznaczeń na jezdni

 • przy szybkiej zmianie oznaczeń na jezdni, np. na skutek rozgałęziania się lub łączenia bądź krzyżowania się pasów ruchu

 • na bardzo wąskich i krętych odcinkach drogi

 • w przypadku bardzo zmieniającego się cienia na jezdni

 • gdy przy przerywanej linii na jezdni na sąsiednim pasie ruchu nie zostanie rozpoznany pojazd.

Ostrzeżenia wibracjami kierownicy

Ostrzeżenie może następować, gdy jedno z kół przednich najedzie na oznaczenie pasa ruchu. W takiej sytuacji następuje przerywane wibrowanie kierownicy, trwające do 1,5 sekundy.

System rozpoznaje różne warunki przejeżdżania przez oznaczenia pasa ruchu tak, aby ostrzeżenia następowały bez zwłoki oraz w celu wyeliminowania nieuzasadnionych ostrzeżeń.

Ostrzeżenie następuje wcześniej

 • gdy pojazd na zakręcie zbliża się do zewnętrznego oznaczenia pasa ruchu

 • podczas jazdy na bardzo szerokim pasie ruchu, np. na autostradzie

 • jeśli system rozpozna linię ciągłą.

Ostrzeżenie następuje ze zwłoką

 • podczas jazdy na wąskim pasie ruchu

 • przy ścinaniu zakrętu.

Korekta toru jazdy przez hamowanie

OSTRZEŻENIE

Ingerencja hamulców korygująca tor jazdy nie zawsze może spowodować powrót pojazdu na pierwotny pas ruchu. Istnieje ryzyko wypadku!

Skręcać, hamować lub przyspieszać należy zawsze samodzielnie, w szczególności gdy emitowane jest ostrzeżenie przez aktywnego asystenta pasa ruchu lub dokonuje on hamowania korygującego tor jazdy.

 

OSTRZEŻENIE

Aktywny asystent pasa ruchu nie rozpoznaje sytuacji na drodze ani innych uczestników ruchu drogowego. W bardzo rzadkich przypadkach system może dokonać niewłaściwej ingerencji hamowania, np. w przypadku zamierzonego przejeżdżania przez ciągłą linię ograniczającą pas ruchu. Istnieje ryzyko wypadku!

Ingerencję hamowania można w każdej chwili przerwać, np. poprzez lekkie kontrowanie kierownicą. Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na zachowanie właściwej odległości od innych pojazdów lub obiektów znajdujących się na lub przy jezdni.

Przy wyjeżdżaniu poza pas ruchu w określonych warunkach może nastąpić krótkotrwałe jednostronne przyhamowanie pojazdu. Koryguje to w pewnym stopniu tor jazdy i zarazem sugeruje kierowcy konieczność odpowiedniego skręcenia kierownicy.

Funkcja jest dostępna w zakresie prędkości od 60 km/h do 200 km/h.

Korekta toru jazdy w formie przyhamowania następuje tylko, jeśli rozpoznane zostało przejeżdżanie linii ciągłej. Wyjeżdżanie poza pas ruchu jest wcześniej sygnalizowane przerywanym wibrowaniem kierownicy. Dodatkowym warunkiem działania tej funkcji jest rozpoznanie oznaczeń pasa ruchu po obu stronach. Korekta toru jazdy hamowaniem powoduje również nieznaczne zmniejszenie prędkości pojazdu.

W trakcie korygującego tor jazdy hamowania na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może pojawić się np. następujące wskazanie:

Korekta toru jazdy przez hamowanie


Pojazd z automatyczną skrzynią biegów (przykład)

Ponowne korygowanie toru jazdy hamowaniem może następować dopiero, gdy pojazd powróci na pierwotny pas ruchu.

Korygowanie toru jazdy hamowaniem nie następuje

 • w trakcie hamowania, przyspieszania i wyraźnego skręcania kierownicy

 • przy ścinaniu ciasnego zakrętu

 • gdy włączony zostanie kierunkowskaz

 • podczas ingerencji układów bezpieczeństwa jazdy, np. ESP, hamulca PRE-SAFE lub aktywnego asystenta kąta martwego

 • przy dynamicznej technice jazdy, z dużą prędkością na zakrętach lub znacznymi przyspieszeniami

 • po podłączeniu instalacji elektrycznej przyczepy do pojazdu (w pojeździe z hakiem holowniczym)

 • gdy układ ESP jest wyłączony

 • jeśli skrzynia biegów jest w innym położeniu, niż D

 • jeżeli wcześniej sygnalizowana była strata ciśnienia w oponie lub uszkodzenie opony.

Aktywny asystent pasa ruchu nie rozpoznaje sytuacji na drodze ani innych uczestników ruchu drogowego. Gdy korygowanie toru jazdy hamowaniem następuje w nieodpowiedniej chwili, można tę funkcję w każdej chwili przerwać

 • przez lekkie skontrowanie kierownicą

 • włączając kierunkowskaz

 • wciskając pedał hamulca lub pedał gazu.

Korygowanie toru jazdy hamowaniem zostaje automatycznie przerwane

 • podczas ingerencji układów bezpieczeństwa jazdy, np. ESP, hamulca PRE-SAFE lub aktywnego asystenta kąta martwego

 • jeśli oznaczenia pasa ruchu nie są już rozpoznawane.

Włączanie aktywnego asystenta pasa ruchu

 • Włączyć aktywnego asystenta pasa ruchu za pomocą komputera pokładowego, wybierając w tym celu Standardowy lub Adaptacyjny więcej.

  Jeśli prędkość przekracza 60 km/h i oznaczenia pasa ruchu są rozpoznawane, linie w grafice systemów więcej są wyświetlane na zielono. Asystent pasa ruchu jest gotowy do działania.

W przypadku wybrania opcji Standardowy nie następuje ostrzeżenie wibracjami,

 • po włączeniu kierunkowskazu. Przez określony czas nie ma wtedy ostrzeżeń

 • gdy następuje ingerencja jednego z układów bezpieczeństwa jazdy, np. ABS, BAS lub ESP.

W przypadku wybrania opcji Adaptacyjny nie następuje ostrzeżenie wibracjami,

 • po włączeniu kierunkowskazu. Przez określony czas nie ma wtedy ostrzeżeń

 • gdy następuje ingerencja jednego z układów bezpieczeństwa jazdy, np. ABS, BAS lub ESP

 • gdy nastąpi gwałtowne przyspieszenie, np. kickdown

 • gdy nastąpi silne hamowanie

 • w przypadku aktywnego skrętu, np. podczas wyprzedzania lub szybkiej zmiany pasa ruchu

 • przy ścinaniu ciasnego zakrętu.

Jazda z przyczepą

Po podłączeniu przyczepy należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna przyczepy została poprawnie podłączona do instalacji pojazdu. Można to wykonać w formie kontroli działania oświetlenia przyczepy.

  Aktywny asystent kąta martwego

  Wskazówki ogólne Aktywny asystent kąta martwego monitoruje obszary po obu stronach pojazdu, wykorzystując czujniki radarowe. Wskaźniki ostrzegawcze ...

  Jazda z przyczepą

  ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEPodczas wysuwania lub wsuwania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze ruchu rolety przeciwsłonecznej. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Przed rozpoczęciem wysuwania lub wsuwania należy upewnić się ...

  Ustawianie pochylenia kierownicy
  Regulacja pochylenia pozwala na dopasowanie kierownicy zgodnie z wymaganiami kierowcy. Można również podnieść kierownicę, aby stworzyć więcej miejsca na nogi przy wysiadaniu i wsiadaniu do pojazdu (opcja). Kierownica powinna być ustawiona wygod ...

  Holowanie z uniesioną osią tylną
  Możliwe tylko w pojeździe bez 4MATIC. Przy holowaniu pojazdu z uniesioną osią tylną należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa więcej. Podczas holowania pojazdu z uniesioną osią tylną zapłon musi ...

  Categorie