Mercedes-Benz Klasa C: Aktywny asystent kąta martwego

Wskazówki ogólne

Aktywny asystent kąta martwego monitoruje obszary po obu stronach pojazdu, wykorzystując czujniki radarowe. Wskaźniki ostrzegawcze w lusterkach zewnętrznych sygnalizują wykrycie pojazdów w monitorowanych strefach na sąsiednich pasach ruchu. Jeśli przed zmianą pasa ruchu włączony zostanie kierunkowskaz i w monitorowanej strefie martwego pola widzenia znajduje się inny pojazd, następuje optyczne i akustyczne ostrzeżenie. W razie rozpoznania zagrożenia kolizją może nastąpić korygujące tor jazdy przyhamowanie pojazdu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas korygującego tor jazdy hamowania aktywny asystent kąta martwego wykorzystuje czujniki radarowe skierowane do przodu. Wolna przestrzeń jest przy tym analizowana przed hamowaniem korygującym tor jazdy zgodnie z kierunkiem jazdy i w bok.

Aktywny asystent kąta martwego działa przy prędkości powyżej ok. 30 km/h.

Aby aktywny asystent kąta martwego prawidłowo wspomagał kierowcę, czujniki radarowe muszą być sprawne

Ważne zasady bezpieczeństwa

Aktywny asystent kąta martwego pełni jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje on należytej koncentracji przy prowadzeniu pojazdu i jest możliwe, że nie wszystkie sytuacje w ruchu drogowym oraz wszyscy uczestnicy ruchu drogowego będą rozpoznawani. Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na zachowanie właściwej odległości od innych pojazdów i obiektów znajdujących się na lub przy jezdni.

OSTRZEŻENIE

Aktywny asystent kąta martwego nie reaguje na pojazdy,

 • gdy są one wyprzedzane z zachowaniem niewielkiej odległości bocznej i następnie znajdą się w zakresie kąta martwego
 • gdy zbliżają się one z dużą różnicą prędkości i wyprzedzają pojazd systemowy.

W takich sytuacjach aktywny asystent kąta martwego nie może ostrzegać i podejmować ingerencji. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy stale obserwować sytuację na drodze i zachować wystarczający odstęp boczny.

Zasięg czujników

OSTRZEŻENIE

Aktywny asystent kąta martwego nie rozpoznaje wszystkich sytuacji na drodze i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Istnieje ryzyko wypadku!

Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na zachowanie właściwej odległości od innych pojazdów lub obiektów znajdujących się na lub przy jezdni.

Rozpoznawanie może być ograniczone szczególnie w następujących sytuacjac

 • przy zabrudzonych lub zasłoniętych czujnikach

 • przy złej widoczności, np. w wyniku deszczu, śniegu lub rozprysków spod kół.

Pojazdy znajdujące się w monitorowanej strefie martwego pola widzenia nie są wtedy rozpoznawane.

Aktywny asystent kąta martwego w niektórych sytuacjach może nie rozpoznawać wąskich pojazdów, np. motocykli i rowerów, lub rozpoznawać je zbyt późno.

Zasięg czujników


Limuzyna (przykład)

Aktywny asystent kąta martwego monitoruje przedstawiony na ilustracji obszar, obejmujący strefę do 3 metrów bezpośrednio obok i za pojazdem. Aktywny asystent kąta martwego wykorzystuje w tym celu czujniki radarowe zamontowane w tylnym zderzaku.

W przypadku wąskich pasów ruchu mogą być rozpoznawane pojazdy jadące nie sąsiednim, lecz kolejnym pasem. Do takich sytuacji może dochodzić, jeśli pojazd jedzie blisko wewnętrznej krawędzi pasa.

Ze względu na uwarunkowania systemowe

 • przy barierach oddzielających pasy ruchu i podobnych elementach na drodze może dochodzić do nieuzasadnionych ostrzeżeń

 • podczas dłuższej jazdy wzdłuż długich pojazdów, np. samochodów ciężarowych, funkcja ostrzegania jest przerywana

Po dwa czujniki radarowe aktywnego asystenta kąta martwego są wbudowane w przedni i tylny zderzak. Dodatkowy czujnik radarowy znajduje się za osłoną w atrapie chłodnicy. Należy zapewnić, aby czujniki i obszary wokół nich nie były zabrudzone, oblodzone lub pokryte błotem pośniegowym. Tylne czujniki nie mogą być zasłonięte, np. przez zewnętrzny bagażnik rowerowy lub przedmioty wystające z bagażnika. Po silnym zderzeniu lub uszkodzeniu zderzaka należy zlecić sprawdzenie działania czujników w fachowym serwisie. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że aktywny asystent kąta martwego nie będzie działać lub będzie działać nieprawidłowo.

Wskaźniki kontrolne i ostrzegawcze

Przy prędkości poniżej ok. 30 km/h aktywny asystent kąta martwego nie jest aktywny. Pojazdy znajdujące się w monitorowanej strefie martwego pola widzenia nie są wtedy rozpoznawane.

Wskaźniki kontrolne i ostrzegawcze


 1. Żółta lampka kontrolna/ czerwona lampka ostrzegawcza

Gdy aktywny asystent kąta martwego jest włączony, lampki kontrolne mbsymb6_inv_003a.png
w lusterkach zewnętrznych świecą się na żółto do momentu osiągnięcia prędkości 30 km/h. Przy prędkości powyżej 30 km/h lampki kontrolne gasną i aktywny asystent kąta martwego jest gotowy do działania.

Jeśli od prędkości ok. 30 km/h w monitorowanej strefie martwego pola widzenia rozpoznany zostanie pojazd, lampka ostrzegawcza mbsymb6_inv_003a.png
po odpowiedniej stronie świeci się na czerwono. Ostrzeżenie następuje zawsze, gdy rozpoznany pojazd wjeżdża od tyłu lub z boku w monitorowaną strefę martwego pola widzenia. W trakcie wyprzedzania wolniejszego pojazdu ostrzeżenie następuje tylko, jeśli różnica prędkości jest mniejsza niż 12 km/h.

Po włączeniu biegu wstecznego żółta lampka kontrolna gaśnie. Aktywny asystent kąta martwego nie jest wtedy dostępny.

Jasność lampek kontrolnych i ostrzegawczych jest regulowana automatycznie, w zależności od intensywności światła w otoczeniu.

Optyczne i akustyczne ostrzeżenie przed kolizją

Jeśli podczas zmiany pasa ruchu z użyciem kierunkowskazu w bocznym obszarze monitorowania zostanie rozpoznany pojazd, następuje optyczne i akustyczne ostrzeżenie o kolizji. Słychać wtedy podwójny sygnał ostrzegawczy i czerwona lampka ostrzegawcza mbsymb6_inv_003a.png
miga. Jeśli kierunkowskaz pozostaje włączony, rozpoznawane pojazdy są sygnalizowane miganiem czerwonej lampki ostrzegawczej mbsymb6_inv_003a.png.
Nie ma jednak kolejnych ostrzeżeń akustycznych.

Korygowanie toru jazdy hamowaniem

OSTRZEŻENIE

Ingerencja hamowania korygująca tor jazdy nie zawsze może zapobiec kolizji. Istnieje ryzyko wypadku!

Skręcać, hamować lub przyspieszać należy zawsze samodzielnie, w szczególności gdy emitowane jest ostrzeżenie przez aktywnego asystenta kąta martwego lub dokonuje on hamowania korygującego tor jazdy. Należy zawsze zachować bezpieczną odległość z boku od pozostałych pojazdów.

W bardzo rzadkich przypadkach system może wykonać nieprawidłową ingerencję hamowania. Ingerencję hamowania można w każdej chwili przerwać, np. poprzez lekkie kontrowanie kierownicą lub dodanie gazu.

Jeśli aktywny asystent kąta martwego rozpozna w monitorowanej strefie niebezpieczeństwo kolizji bocznej, następuje korygujące tor jazdy hamowanie. Funkcja ta pomaga uniknąć zderzenia.

Korygujące tor jazdy hamowanie jest dostępne w zakresie prędkości od 30 km/h do 200 km/h.

W trakcie korygującego tor jazdy hamowania miga czerwona lampka ostrzegawcza mbsymb6_inv_003a.png
w lusterku zewnętrznym i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się np. następujące wskazanie:

Korygowanie toru jazdy hamowaniem


Pojazd z automatyczną skrzynią biegów (przykład)

Korygujące tor jazdy hamowanie nie następuje lub jest znacznie słabsze

 • jeśli po obu stronach pojazdu znajdują się pojazdy lub przeszkody, np. barierki oddzielające jezdnię

 • gdy nadjeżdżający z przeciwka pojazd utrzymuje mały odstęp od pasa ruchu, po którym porusza się własny pojazd

 • podczas dynamicznej jazdy z dużą prędkością na zakrętach

 • w trakcie hamowania lub dodawania gazu

 • podczas ingerencji układu bezpieczeństwa jazdy, np. ESP lub hamulca PRE-SAFE

 • gdy układ ESP jest wyłączony

 • jeżeli wcześniej rozpoznana została strata ciśnienia w oponie lub uszkodzenie opony.

Włączanie aktywnego asystenta kąta martwego

 • Upewnić się, że aktywny asystent kąta martwego jest włączony w komputerze pokładowym więcej.

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2. Lampki ostrzegawcze mbsymb6_inv_003a.png
  w lusterkach zewnętrznych świecą się przez ok. 1,5 sekundy na czerwono, następnie na żółto.

Jazda z przyczepą

Po podłączeniu przyczepy należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna przyczepy została poprawnie podłączona do instalacji pojazdu. Można to wykonać w formie kontroli działania oświetlenia przyczepy. Aktywny asystent kąta martwego jest wtedy wyłączony. Lampki kontrolne w lusterkach zewnętrznych świecą się na żółto i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Aktiver Totwinkel-Assistent z.Zt. nicht verfügbar s. Betriebsanleitung (aktywny asystent kąta martwego chwilowo niedostępny, patrz instrukcja obsługi).

  Pakiet aktywnego bezpieczeństwa na pasie ruchu

  Wskazówki ogólne Pakiet aktywnego wspomagania kierowcy obejmuje układ DISTRONIC PLUS więcej, aktywnego asystenta kąta martwego więcej i aktywn ...

  Aktywny asystent pasa ruchu

  Wskazówki ogólne Aktywny asystent pasa ruchu monitoruje obszar przed pojazdem poprzez kamerę , zamontowaną u góry za szybą przednią. ...

  Zobacz tez:

  Lusterko wewnętrzne
  Lusterko wsteczne z dźwigienką 4 W czasie jazdy nocą, chcąc uniknąć oślepia- - nia przez reflektory pojazdu jadącego z tyłu, należy zmienić położenie dźwigienki 4 znaj- - dującej się za lusterkiem wstecznym. Lus ...

  Wyświetlacz wielofunkcyjny
  Włączanie wyświetlacza wielofunkcyjnego: włączyć zapłon włączyć światła otworzyć drzwi kierowcy Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym przedstawiane są wartości i ustawienia oraz ewentualne komuni ...

  Zaparowane reflektory
  W przypadku bardzo dużej wilgotności powietrza może dojść do zaparowania reflektorów. Włączyć światła i ruszyć. Zaparowanie ustąpi w czasie zależnym od długości jazdy i warunków pogodowych (wilgot ...

  Categorie