Hyundai i30: System monitor, ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Hyundai i30 –> Postępowanie w przypadku awarii –> System monitor, ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

System monitor, ciśnienia w ogumieniu (TPMS)


 1. Lampka kontrolna TPMS
 2. Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu
 3. Wskaźnik opony o niskim ciśnieniu

Raz na miesiąc należy sprawdzać, czy ciśnienie w każdym kole (zimnym), włącznie z zapasowym (jeżeli znajduje się na wyposażeniu) jest równe wartości zalecanej przez producenta pojazdu, podanej na tabliczce znamionowej pojazdu lub naklejce z danymi dotyczącymi ogumienia. (Jeżeli pojazd wyposażony jest w opony o innym rozmiarze, niż podany na tabliczce znamionowej pojazdu lub naklejce z danymi dotyczącymi ogumienia, należy określić prawidłowe ciśnienie dla tych opon).

Samochód Hyundai został wyposażony w dodatkowe zabezpieczenie - system monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), który zapala lampkę ostrzegawczą niskiego ciśnienia w ogumieniu, gdy w jednej lub kilku oponach jest zbyt niskie ciśnienie. W związku z tym, gdy zapala się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu, należy niezwłocznie zatrzymać pojazd, sprawdzić opony i doprowadzić ciśnienie do prawidłowej wartości. Jazda z wyraźnie za niskim ciśnieniem w oponie może spowodować jej przegrzanie, co w konsekwencji doprowadzi do uszkodzenia. Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu zwiększa zużycie paliwa i zmniejsza czas eksploatacji opon i może wpłynąć negatywnie na sterowność i drogę hamowania pojazdu.

Należy pamiętać, że TPMS nie zastępuje prawidłowej konserwacji opon. Kierowca odpowiada za utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w ogumieniu, nawet w przypadku, gdy ciśnienie nie spadło do wartości, przy której zapala się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu TPMS.

Samochód Hyundai wyposażony jest również w lampkę kontrolną układu TPMS sygnalizującą wadliwe działanie systemu. Lampka kontrolna układu TPMS jest oddzielnym wskaźnikiem, który po zapaleniu wyświetla symbol TPMS. Gdy lampka kontrolna pali się, system może nie być zdolny do wykrycia lub sygnalizacji niskiego ciśnienia w ogumieniu zgodnie z przeznaczeniem. Usterki układu TPMS mogą występować z wielu powodów, włącznie z wymianą lub przełożeniem opon lub kół w pojeździe, co uniemożliwia prawidłowe działanie systemu. Po wymianie jednej lub kilku opon (kół) w pojeździe należy zawsze sprawdzić lampkę kontrolną układu TPMS, aby upewnić się że układ TPMS może nadal funkcjonować prawidłowo.

UWAGA

Jeżeli lampka kontrolna układu TPMS, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu i wskaźnik opony o niskim ciśnieniu nie zapalają się na 3 sekundy po obróceniu włącznika zapłonu w położenie ON (uruchomienie silnika) lub pozostają zapalone dłużej niż 3 sekundy, należy skierować samochód do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI celem sprawdzenia.

Lampka ostrzegawcza
niskiego ciśnienia w ogumieniu

Wskaźnik opony
o niskim ciśnieniu

Jeżeli lampki ostrzegawcze niskiego ciśnienia w ogumieniu palą się, oznacza to, że w jednej lub kilku oponach panuje znacznie niższe ciśnienie od wymaganego. Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w poszczególnych oponach wskaże, w której oponie panuje niskie ciśnienie przez podświetlenie odpowiedniego koła na symbolu samochodu.

Jeżeli zapali się jedna z wymienionych wyżej lampek ostrzegawczych, należy natychmiast zmniejszyć prędkość, unikać ostrych zakrętów i uwzględniać dłuższą drogę hamowania. Należy zatrzymać pojazd i sprawdzić ogumienie najszybciej, jak jest to możliwe. Doprowadzić ciśnienie w oponach do prawidłowej wartości podanej na tabliczce znamionowej pojazdu lub naklejce z danymi dotyczącymi ogumienia znajdującej się na okładzinie środkowego słupka od strony kierowcy. Jeżeli nie jest możliwe dotarcie do stacji obsługi lub nie jest możliwe utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oponie, należy wymienić koło na zapasowe.

Po około 20 minutach ciągłej jazdy od ponownego uruchomienia pojazdu po wymianie koła może zapalić się lampka kontrolna układu TPMS i zgasnąć lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu.

UWAGA

Kolo zapasowe nie jest wyposażone w czujnik ciśnienia w oponie.

OSTROŻNIE

W zimie lub w niskiej temperaturze otoczenia, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu może zapalić się, jeżeli ciśnienie w ogumieniu było regulowane w wyższej temperaturze otoczenia. Nie oznacza to usterki układu TPMS, ponieważ spadek temperatury powoduje proporcjonalne obniżenie ciśnienia.

Przy jeździe z obszaru o wysokiej temperaturze otoczenia do obszaru o niskiej temperaturze otoczenia lub z obszaru o niskiej temperaturze otoczenia do obszaru o wysokiej temperaturze otoczenia, lub w przypadku znacznych zmian temperatury zewnętrznej, należy sprawdzać ciśnienie w ogumieniu i doprowadzać je do zalecanej wartości.

OSTRZEŻENIE Uszkodzenia spowodowane niskim ciśnieniem w ogumieniu

Znacznie niższe od normalnego ciśnienie w ogumieniu powoduje niestabilną jazdę samochodu i może przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem i wydłużenia drogi hamowania.

Dalsza jazda przy niskim ciśnieniu w oponach spowoduje przegrzanie i uszkodzenie ogumienia.

Lampka kontrolna systemu
monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Lampka kontrolna TPMS zapala się i pozostaje zapalona, gdy występuje usterka systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Jeżeli usterka wystąpi w czujniku przedniego lewego koła, lampka kontrolna TPMS zapali się, natomiast w przypadku niskiego ciśnienia w przedniej prawej, tylnej lewej lub tylnej prawej lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu i wskaźnik opony o niskim ciśnieniu mogą zapalić się razem z lampką kontrolną TPMS.

Niezwłocznie sprawdzić system w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI, aby określić przyczynę usterki.

OSTROŻNIE

 • Lampka kontrolna TPMS może zapalić się, gdy pojazd porusza się w sąsiedztwie linii energetycznych lub nadajników radiowych np. posterunków policji, urzędów państwowych, stacji radiowych, instalacji wojskowych, lotnisk, wież przekaźnikowych itd. Mogą one zakłócić prawidłowo działanie systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS).
 • Lampka kontrolna TPMS może zapalić się, gdy w pojeździe używane są łańcuchy śniegowe lub niektóre urządzenia elektroniczne, takie jak komputery przenośne, ładowarki, piloty zdalnego sterowania, nawigacja itp. Mogą one zakłócić prawidłowe działanie systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS).

Wymiana opony z systemem TPMS

W przypadku przebicia opony, zapali się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu i wskaźnik opony o niskim ciśnieniu. Niezwłocznie naprawić przebitą oponę w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI lub wymienić koło z przebitą oponą na zapasowe.

OSTROŻNIE

NIGDY nie wolno używać preparatu do naprawy przebitych opon. Uszczelniacz opon może uszkodzić czujnik ciśnienia. W przypadku użycia preparatu, należy wymienić czujnik ciśnienia w oponie.

Każde koło wyposażone jest w czujnik ciśnienia w oponie, zamontowany wewnątrz opony za zaworkiem. Należy używać specjalnych kół TPMS.

Zalecamy serwisowanie ogumienia w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Nawet po wymianie koła na zapasowe, po około 20 minutach ciągłej jazdy od ponownego uruchomienia pojazdu może zapalić się lampka kontrolna TPMS i zgasnąć lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu.

Jeżeli we wszystkich oponach panuje prawidłowe ciśnienie, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu i wskaźnik opony o niskim ciśnieniu zgasną, natomiast po kilku minutach zapali się lampka kontrolna TPMS, ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w czujnik ciśnienia.

Po doprowadzeniu ciśnienia w oponie do zalecanej wartości i zamontowaniu koła, lampka kontrolna TPMS, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu i wskaźnik opony o niskim ciśnieniu zgasną po kilku minutach jazdy.

Jeżeli lampki nie zgasną po kilku minutach jazdy, należy skierować pojazd do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Identyfikacja opony o niskim ciśnieniu poprzez proste oględziny nie zawsze jest możliwa. Należy zawsze mierzyć ciśnienie w oponach za pomocą dobrej jakości manometru. Prosimy pamiętać, że ciśnienie zmierzone w gorącej oponie (po jeździe) jest wyższe od ciśnienia zmierzonego w oponie zimnej (w pojeździe unieruchomionym przez co najmniej 3 godziny i po przejechaniu mniej niż 1,6 km w ciągu ostatnich trzech godzin przed pomiarem).

Przed pomiarem ciśnienia w ogumieniu pozostawić opony do ochłodzenia. Przed doprowadzeniem ciśnienia do zalecanej wartości upewnić się, że opona jest zimna.

Opona zimna oznacza, że pojazd był unieruchomiony przez 3 godziny i w ciągu tego czasu nie przejechał więcej niż 1,6 km.

OSTROŻNIE

Nie wolno używać uszczelniacza opon w pojeździe wyposażonym w system monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Płynny uszczelniacz opon może uszkodzić czujniki ciśnienia.

OSTRZEŻENIE TPMS

 • TPMS nie może ostrzec kierowcy przed poważnym i nagłym uszkodzeniu opony spowodowanym przez czynniki zewnętrzne takie jak gwoździe czy gruz.
 • W razie wyczucia niestabilności pojazdu, należy niezwłocznie zdjąć stopę z pedału przyspieszenia, stopniowo włączać hamulce z niewielką siłą i wolno skierować się do bezpiecznego miejsca na poboczu.

OSTRZEŻENIE Ochrona TPMS

Manipulowanie, modyfikacja lub wyłączanie elementów systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) może zakłócić zdolność systemu do ostrzegania kierowcy o niskim ciśnieniu w ogumieniu i/lub usterkach układu TPMS. Manipulowanie, modyfikacja lub wyłączanie elementów systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) może spowodować wyłączenie tych elementów z gwarancji.

  Jeżeli silnik się przegrzewa

  SILNIK SIĘ PRZEGRZEWA Jeżeli wskaźnik temperatury sygnalizuje przegrzewanie się silnika, wyczuwalny jest spadek mocy lub z silnika dochodzą gło" ...

  Jeżeli zostanie przebita opona

  ...

  Zobacz tez:

  Aktywne doświetlanie zakrętów
  Aktywne doświetlanie zakrętów jest realizowane przez zmianę położenia odbłyśników reflektorów, podążających za ruchem kierownicy. Na skutek tego następuje lepsze oświetlenie tej strony, w którą pojaz ...

  PRE-SAFE (system prewencyjnej ochrony pasażerów)
  System prewencyjnej ochrony pasażerów PRE-SAFE uruchamia w sytuacjach zagrożenia odpowiednie środki zapobiegawcze, służące ochronie osób znajdujących się w pojeździe. PRE-SAFE reaguje jeśli w pojazdach z DISTRONIC PLUS, nast ...

  Obsluga urzadzenia USB (PA760R) (OPCJA)
  1. Przycisk wyboru urządzenia zewnętrznego AUX 2. Przycisk przewijania ścieżki 3. Przycisk wyboru informacji dodatkowych INFO 4. Przycisk wyboru folderu 5. Przycisk dostrajania/zatwierdzania TUNE/ENTER 6. Przycisk odtwarzania losowego 7. Przycisk powtarzania 8. Przycis ...

  Categorie