Mercedes-Benz Klasa C: Światła

Włączanie i wyłączanie świateł dziennych

Funkcję Światła dzienne można ustawić tylko przy wyłączonym silniku.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Ustaw..

 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Światła


 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.

 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję Światła dzienne.
  Po włączeniu funkcji Światła dzienne stożek światła i symbol na
  wyświetlaczu wielofunkcyjnym mają kolor pomarańczowy.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_0061.png
  zmienić ustawienie.

Szczegółowe informacje dotyczące świateł dziennych więcej.

Włączanie i wyłączanie systemu Intelligent Light

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Ustaw..

 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Światła.


 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.

 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję Intell. Light
  System. Po włączeniu funkcji Intell. Light System stożek światła oraz symbol mbsymb2_inv_004c.png
  na wyświetlaczu wielofunkcyjnym mają kolor pomarańczowy.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_0061.png
  zmienić ustawienie.

Po włączeniu funkcji Intell. Light System aktywne są następujące funkcje:

 • światła autostradowe

 • aktywne doświetlanie zakrętów

 • światła doświetlenia skrętu

 • funkcja zaawansowanych świateł przeciwmgielnych

Po przestawieniu świateł mijania do ruchu prawo- lub lewostronnego, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w podmenu Światła zamiast funkcji Intell. Light System widać komunikat Intell. Light System: system nieaktywny, nieaktywny w ruchu lewostr. lub Intell. Light System: system nieaktywny, nieaktywny w ruchu prawostr. .

Dalsze informacje na temat Intelligent Light System więcej.

Ustawianie świateł mijania do ruchu prawo- lub lewostronnego

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Einstell. (ustaw.).

 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Licht (światła).

 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.

 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję Abblendlicht
  Einstellung für: (ustawianie świateł mijania do:). Na wyświetlaczu widać aktualne ustawienie Rechtsverkehr (ruch prawostronny) lub Linksverkehr (ruch lewostronny).

 • Za pomocą mbsymb5_inv_0061.png
  zmienić ustawienie. Po zmianie ustawienia przełączenie następuje dopiero podczas następnego postoju pojazdu.

Funkcja ta jest dostępna tylko w pojazdach z Intelligent Light System.

Za pomocą tej funkcji można przełączać pomiędzy symetrycznymi a asymetrycznymi światłami mijania więcej.

Po ustawieniu świateł mijania do ruchu prawo- lub lewostronnego niedostępne są światła autostradowe i rozszerzone światła przeciwmgielne.

Ustawianie świateł mijania do ruchu prawo- lub lewostronnego można również zlecić w fachowym serwisie.

Włączanie i wyłączanie asystenta adaptacyjnych świateł drogowych

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Ustaw..

 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Światła.


 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.

 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję Adapt. św. drog..
  Po włączeniu funkcji Adapt. św. drog. stożek światła i symbol mbsymb2_inv_005f.png
  na wyświetlaczu wielofunkcyjnym mają kolor pomarańczowy.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_0061.png
  zmienić ustawienie.

Dalsze informacje na temat asystenta adaptacyjnych świateł stop więcej.

Włączanie lub wyłączanie oświetlenia otoczenia i funkcji opóźnionego wyłączania świateł

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Ustaw.

 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Światła.


 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.

 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję Oświetl.
  otoczenia. Po włączeniu funkcji Oświetl. otoczenia stożek światła i otoczenie pojazdu są przedstawiane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w kolorze pomarańczowym.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_0061.png
  zmienić ustawienie.

Tymczasowe wyłączanie funkcji opóźnionego wyłączania oświetlenia otoczenia:

 • Przed opuszczeniem pojazdu przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 0.

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.

Po ponownym rozruchu silnika funkcja opóźnionego wyłączania oświetlenia otoczenia jest ponownie włączona.

Po włączeniu funkcji Oświetl. otoczenia i ustawieniu włącznika świateł w położeniu mbsymb1b_inv_00c3.png,
w ciemności aktywne są następujące funkcje:

 • Oświetlenie otoczenia: Oświetlenie zewnętrzne świeci się przez 40 sekund od zablokowania zamków za pomocą kluczyka. Po włączeniu silnika oświetlenie otoczenia jest wyłączane i włączane są automatyczne światła do jazdy więcej.

 • Opóźnione wyłączanie oświetlenia otoczenia: Oświetlenie zewnętrzne świeci się przez 60 sekund od wyłączenia silnika. Po zamknięciu drzwi i klapy bagażnika następuje wyłączenie oświetlenia otoczenia po upływie 5 sekund.

W przypadku funkcji oświetlenia otoczenia i opóźnionego wyłączenia świateł, w zależności od wyposażenia pojazdu, świecą się
 • światła postojowe
 • światła przeciwmgielne
 • światła mijania
 • światła dzienne
 • oświetlenie otoczenia w lusterkach zewnętrznych

Włączanie i wyłączanie funkcji opóźnionego wyłączania oświetlenia wewnętrznego

Po włączeniu funkcji Opóźnione wyłączanie oświetlenia wewnętrznego oświetlenie wewnętrzne świeci się jeszcze przez 20 sekund po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Ustaw..

 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Światła


 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.

 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję Opóźn. wył. wewn..
  Po włączeniu funkcji Opóźn. wył. wewn. wnętrze pojazdu na wyświetlaczu wielofunkcyjnym jest zaznaczone na pomarańczowo.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_0061.png
  zmienić ustawienie.

  Zestaw wskaźników

  Ustawianie jednostek odległości Za pomocą funkcji Anzeigeeinheit Tacho/Wegstrecke: (jednostki prędkości/ przebiegu:) można wybrać, czy na wy&# ...

  Pojazd

  Ustawianie stałego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Einstell. (ustaw.). Za pomocą ...

  Zobacz tez:

  Schowki z przodu
  Schowek w tablicy rozdzielczej Otwieranie: Pociągnąć za uchwyt i otworzyć pokrywę schowka w tablicy rozdzielczej . Zamykanie: Zamknąć pokrywę schowka w tablicy rozdzielczej , aby nastąpiło jej zatrzaśnięc ...

  Zmiana biegu na niższy
  Nacisnąć dźwignię wybierania biegów w lewo, w kierunku D- . Lub Pociągnąć za lewą manetkę zmiany biegów więcej. Automatyczna skrzynia biegów przełączy się na następny, niższy bieg. ...

  Problemy z paliwem i zbiornikiem paliwa
  Problem Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Z pojazdu wycieka paliwo. Przewód paliwowy lub zbiornik paliwa jest uszkodzony OSTRZEŻENIE Istnieje ryzyko pożaru lub eksplozji. Natychmiast przekręci& ...

  Categorie