Hyundai i30: Antena

Antena


Antena dachowa

Do odbioru sygnałów stacji w zakresach AM i FM samochód wyposażony jest w antenę dachową.

Antena ta jest demontowalna. Aby wymontować antenę, należy odkręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby zamontować antenę, należy wkręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

OSTROŻNIE

 • Przed wjechaniem w miejsce o niskim prześwicie należy upewnić się, że antena jest całkowicie złożona lub zdemontowana.
 • Przed wjazdem do myjni automatycznej antena musi zostać zdemontowana - w przeciwnym razie może zostać uszkodzona.
 • Przy ponownym montażu ważne jest, aby antenę wkręcić do oporu i ustawić w położeniu pionowym w celu zapewnienia właściwego odbioru sygnałów. Powinna być zapewniona możliwość złożenia lub demontażu anteny w przypadku parkowania pojazdu lub umieszczania ładunku na bagażniku dachowym.
 • Aby zapewnić prawidłowy odbiór sygnałów, przy załadunku przedmiotów na bagażnik dachowy nie należy ich kłaść obok anteny.

  System audio

  ...

  Zdalne sterowanie systemem audio (opcja)

  Przyciski zdalnego sterowania zamontowane są w kierownicy, aby ułatwiać bezpieczne kierowanie samochodem. OSTROŻNIE Nie wolno jednocześnie manipulo ...

  Zobacz tez:

  Wskazówki ogólne
  Jeśli pojazdu nie można zablokować lub odblokować za pomocą kluczyka lub KEYLESS-GO, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego. Po odblokowaniu i otworzeniu drzwi kierowcy/ klapy tylnej kluczykiem awaryjnym następuje uruchomienie autoalarmu więcej. ...

  Włączanie i wyłączanie
  OSTRZEŻENIEW przypadku ponownego włączenia ogrzewania fotela poduszka i oparcie fotela mogą być bardzo gorące. W przypadku ograniczonego odczuwania temperatury lub ograniczonej możliwości reakcji na podwyższone temperatury może mie ...

  Uruchamianie silnika przez pchanie pojazdu
  Silnik połączony z manualną skrzynią biegów nie może być uruchamiany przez pchanie pojazdu, ponieważ mog oby to uszkodzić system ograniczania emisji spalin. Silniki połączone z automatyczną skrzynią biegów nie mogą ...

  Categorie