Hyundai i30: Antena

Antena


Antena dachowa

Do odbioru sygnałów stacji w zakresach AM i FM samochód wyposażony jest w antenę dachową.

Antena ta jest demontowalna. Aby wymontować antenę, należy odkręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby zamontować antenę, należy wkręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

OSTROŻNIE

 • Przed wjechaniem w miejsce o niskim prześwicie należy upewnić się, że antena jest całkowicie złożona lub zdemontowana.
 • Przed wjazdem do myjni automatycznej antena musi zostać zdemontowana - w przeciwnym razie może zostać uszkodzona.
 • Przy ponownym montażu ważne jest, aby antenę wkręcić do oporu i ustawić w położeniu pionowym w celu zapewnienia właściwego odbioru sygnałów. Powinna być zapewniona możliwość złożenia lub demontażu anteny w przypadku parkowania pojazdu lub umieszczania ładunku na bagażniku dachowym.
 • Aby zapewnić prawidłowy odbiór sygnałów, przy załadunku przedmiotów na bagażnik dachowy nie należy ich kłaść obok anteny.

  System audio

  ...

  Zdalne sterowanie systemem audio (opcja)

  Przyciski zdalnego sterowania zamontowane są w kierownicy, aby ułatwiać bezpieczne kierowanie samochodem. OSTROŻNIE Nie wolno jednocześnie manipulo ...

  Zobacz tez:

  Asystent ogranicznika prędkości
  Wyświetlanie asystenta ogranicznika prędkości Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta). Za pomocą lub wybrać Geschw. Limit (ogranicznik prędkości). Nacisnąć . Na wyświetlaczu ...

  Rozkołysanie pojazdu
  Jeżeli wystąpi konieczność rozkołysania pojazdu celem oswobodzenia go ze śniegu, piasku lub błota, najpierw należy skręcić kierownicą w prawo i lewo, aby oczyścić przestrzeń przed przednimi kołami. W pojazdach z automatyc ...

  Włączanie funkcji RACE START
  Wcisnąć lewą stopą pedał hamulca i przytrzymać. Przekręcić pokrętło wybierania programu zgodnie z ruchem wskazówek zegara więcej, aż na pokrętle zaświeci się wskazanie RS. Na wyświetlaczu w ...

  Categorie