Hyundai i30: System immobilizera (opcja)

Hyundai i30 –> Cechy samochodu Hyundai –> Kluczyki –> System immobilizera (opcja)

System immobilizera (opcja)


Samochód Hyundai wyposażony jest w elektroniczny system immobilizera silnika, którego zadaniem jest zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego używania pojazdu.

System immobilizera samochodu Hyundai składa się z niewielkiego transpondera umieszczonego w kluczyku zapłonowym, uzwojenia anteny w cylindrze stacyjki i modułu sterującego immobilizera (lub jednostki Smartra).

W tym systemie, po włożeniu kluczyka zapłonowego do stacyjki i obróceniu w położenie "ON", uzwojenie anteny umieszczone we włączniku zapłonu odbiera sygnał z transpondera w kluczyku zapłonowym a następnie przesyła go do modułu sterującego silnikiem (ECU).

ECU sprawdza, czy sygnał pochodzi z właściwego kluczyka. Jeżeli kluczyk zostanie uznany za właściwy, silnik zostanie uruchomiony. Jeżeli kluczyk zostanie uznany za niewłaściwy, silnik nie zostanie uruchomiony.

Dezaktywacja systemu immobilizera: Włożyć kluczyk zapłonu do stacyjki i obrócić w położenie ON.

Aktywacja systemu immobilizera: Przekręcić kluczyk w stacyjce zapłonowej w położenie OFF. Następuje automatyczna aktywacja systemu immobilizera. Bez użycia właściwego kluczyka do samochodu uruchomienie silnika nie jest możliwe.

OSTRZEŻENIE

W celu uniemożliwienia kradzieży samochodu nie wolno pozostawiać zapasowych kluczyków w samochodzie. Hasło immobilizera jest niepowtarzalne i przypisane do właściciela samochodu, należy więc trzymać je w tajemnicy. Nie wolno przechowywać tego numeru w samochodzie

UWAGA

Podczas uruchamiania silnika nie używać kluczyka ze znajdującymi się w pobliżu innymi kluczykami z immobilizerem. W przeciwnym wypadku silnik może się nic uruchomić lub może wyłączyć się wkrótce po uruchomieniu.

Aby uniknąć nieprawidłowego działania po otrzymaniu nowego samochodu, należy trzymać każdy kluczyk oddzielnie.

OSTROŻNIE

Nie wolno umieszczać metalowych akcesoriów w sąsiedztwie kluczyka zapłonu.

Silnik może się nie uruchomić, ponieważ metalowe akcesoria mogą zakłócić odbiór sygnału z transpondera.

UWAGA

Jeżeli potrzebne są dodatkowe kluczyki lub gdy zostaną one zgubione, należy skontakto - wać się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

OSTROŻNIE

Transponder wbudowany w kluczyk zapłonu jest ważną częścią systemu immobilizera.

Zaprojektowany jest do wieloletniej, bezusterkowej eksploatacji. Należy jednak unikać wystawiania kluczyka na działanie wilgoci i ładunków elektrostatycznych oraz dbać o niego. W przeciwnym razie system immobilizera mógłby działać niewłaściwie.

OSTROŻNIE

Nie wolno zmieniać, modyfikować ani regulować systemu immobilizera, ponieważ może to doprowadzić do wadliwego działania.

System immobilizera należy serwisować wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Wadliwe działanie spowodowane przez niewłaściwe manipulacje, regulacje lub modyfikacje systemu immobilizera nie jest objęte gwarancją producenta pojazdu.

  Używanie kluczyka

  Kluczyk używany jest do uruchamiania silnika, blokowania i odblokowywania drzwi. OSTRZEŻENIE Kluczyk zapłonu Pozostawianie dzieci bez opieki w pojeździe ...

  System zdalnego blokowania drzwi

  ...

  Zobacz tez:

  Silnik (kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami)
  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Kühlmittel nachfüllen s. Betriebsanleitung (dolać płyn chłodzący, p. instr. obsługi) Poziom płynu chłodzącego ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEWymiary obręczy i opony oraz typ opony koła dojazdowego lub zapasowego i zmienianego koła mogą być różne. Po montażu koła dojazdowego lub zapasowego właściwości jezdne mogą być bardzo zakł ...

  Włączanie funkcji RACE START
  Wcisnąć lewą stopą pedał hamulca i przytrzymać. Przekręcić pokrętło wybierania programu zgodnie z ruchem wskazówek zegara więcej, aż na pokrętle zaświeci się wskazanie RS. Na wyświetlaczu w ...

  Categorie