Hyundai i30: Oznaczenie na boku opony

Hyundai i30 –> Obsługa –> Opony i koła –> Oznaczenie na boku opony

Oznaczenie na boku opony


Informacje opisują podstawowe parametry opony i zawierają jej numer identyfikacyjny (TIN). Numer TIN może być użyty do identyfikacji opony w przypadku wycofania z rynku wadliwego produktu.

1. Producent lub marka

Widoczna jest nazwa producenta lub marki.

2. Oznaczenie rozmiaru opony

Na boku opony znajduje się oznaczenie jej rozmiaru.

Informacja ta jest niezbędna przy wyborze nowych opon. Doniżej objaśniono znaczenie liter i cyfr składających się na oznaczenie rozmiaru opony.

Przykładowe oznaczenie opony: (Symbole te przedstawione są przykładowo; oznaczenie opony zmienia się w zależności od samochodu).

205 - szerokość opony w mm.

55 - wskaźnik przekroju. Stosunek wysokości do szerokości przekroju wyrażony w procentach

R - symbol budowy opony (radialna).

16 - średnica obręczy w calach.

91 - indeks nośności, kod cyfrowy związany z maksymalnym obciążeniem, jakiemu może być poddana opona.

H - symbol prędkości. Dodatkowe informacje można znaleźć w tabeli zamieszczonej w niniejszym rozdziale.

Oznaczenie rozmiaru obręczy

Oznaczenie obręczy zawiera również ważne informacje wymagane przy zmianie obręczy na nową. Poniżej objaśniono znaczenie liter i cyfr składających się na oznaczenie rozmiaru obręczy.

Przykładowe oznaczenie obręczy:

6.0 - szerokość obręczy w calach.

J - typ obrzeża obręczy.

16 - średnica obręczy w calach.

Symbole prędkości

W poniższej tabeli zestawiono kilka różnych symboli prędkości stosowanych obecnie w przypadku samochodów osobowych. Symbol prędkości jest częścią oznaczenia rozmiaru opony umieszczonego na jej boku. Symbol odpowiada maksymalnej bezpiecznej prędkości dla danej opony.


3. Sprawdzanie czasu eksploatacji opony (TIN: numer identyfikacyjny opony)

Każda opona starsza niż 6 lat, licząc od daty produkcji, starzeje się naturalnie i jej wytrzymałość oraz osiągi się zmniejszają (nawet, gdy nie jest używana). Z tego powodu opony (w tym oponę koła zapasowego) należy wymienić na nowe.

Datę produkcji opony można znaleźć na jej boku (ewentualnie wewnątrz), zawartą w kodzie DOT.

Kod DOT składa się szeregu cyfr i liter. Data produkcji określona jest przez ostatnie cztery cyfry (znaki) kodu DOT.

DOT: XXXX XXXX OOOO

Pierwszą część kodu DOT stanowi numer fabryczny, rozniar opony i wzór bieżnika, natomiast ostatnie cztery cyfry wskazują na tydzień i rok produkcji.

Na przykład: DOT XXXX XXXX 1610 informuje, że opona została wyprodukowana w 16. tygodniu 2010 roku.

OSTRZEŻENIE Wiek opony

Opony starzeją się, nawet jeżeli nie są eksploatowane.

Zalecana jest wymiana opon po 6 latach eksploatacji, bez względu na stan bieżnika. Wysoka temperatura otoczenia i częsta eksploatacja w warunkach wysokiego obciążenia przyspieszają zużywanie się opon. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować nagłe uszkodzenie opony, prowadzące do utraty kontroli nad pojazdem i wypadku grożącego poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

4. Budowa i materiał warstw opony

Opona składa się z kilku warstw tkaniny pokrytej gumą. Producent opony musi również określić materiały, jakie zostały użyte do jej produkcji (stal, nylon, poliester i inne). Litera R oznacza budowę radialną, litera D - budowę diagonalną, a litera B - budowę diagonalną z opasaniem.

5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w ogumieniu

Jest to liczba określająca maksymalne ciśnienie powietrza w oponie. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w ogumieniu.

Zalecane ciśnienie w ogumieniu można znaleźć na naklejce zawierającej informacje o oponach i obciążeniu.

6. Wskaźnik maksymalnej nośności

Liczba ta wskazuje maksymalne obciążenie (w kilogramach i funtach), jakiemu może być poddana opona. Przy wymianie opon w pojeździe należy zawsze stosować opony o tym samym wskaźniku nośności, jaki charakteryzował opony zamontowane fabrycznie.

7. Znormalizowana klasa jakości opony

Oznaczenia klas jakości można znaleźć na bocznej powierzchni opony, pomiędzy wzorem bieżnika i maksymalną szerokością sekcji Na przykład: TREADWEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATUREA

Trwałość bieżnika

Względna trwałość bieżnika jest wskaźnikiem porównawczym opartym na zużywaniu się opony w kontrolowanych warunkach znormalizowanego testu na torze. Przykładowo podczas znormalizowanego testu opona o trwałości 150 zużywałaby się 1,5 raza wolniej niż opona o trwałości 100.

Względne trwałości opon zależą od bieżących warunków ich użytkowania. Mogą jednak znacznie odbiegać od normy ze względu na zwyczaje kierowcy, sposób konserwacji ogumienia i różnice w nawierzchni dróg i warunków klimatycznych.

Wskaźnik ten wytłoczony jest na boku opony przeznaczonej dla samochodów osobowych.

Opony dostępre jako wyposażenie podstawowe lub opcjonalne mogą różnić się klasą jakości

Przyczepność - AA, A, B i C

Klasy przyczepności określane są symbolami literowymi AA, A, B i C, od najwyższej do najniższej.

Określają zdolność opony do hamowania, zmierzoną w kontrolowanych warunkach znormalizowanego testu na powierzchni asfaltowej i betonowej.

Opona oznaczona symbolem C charakteryzuje się słabą przyczepnością.

OSTRZEŻENIE

Klasa przyczepności nadawana jest danej oponie w oparciu o testy hamowania i nie obejmuje przyspieszania, pokonywania zakrętów, aquaplaningu ani charakterystyki maksymalnej przyczepności.

Temperatura - A, B i C

Klasy temperatury A (najwyższa), B i C określają odporność opony na temperaturę i jej zdolność do rozpraszania ciepła w warunkach znormalizowanego testu na specjalnym stanowisku laboratoryjnym.

Utrzymująca się wysoka temperatura może spowodować rozkład materiału opony i skrócenie czasu jej eksploatacji. Nadmierna temperatura może doprowadzić do nagłej awarii opony. Klasy B i A wskazują na wyższe parametry osiągnięte w teście laboratoryjnym niż minimum określone w przepisach.

OSTRZEŻENIE Temperatura opony

Klasa temperatury dla danej opony określana jest dla opony o prawidłowym ciśnieniu i nieprzeciążonej. Nadmierna prędkość, zbyt niskie ciśnienie lub nadmierne obciążenie - każdy z tych czynników, oddzielnie lub w połączeniu z innymi, może doprowadzić do wydzielania się znacznych ilości ciepła i nagłego uszkodzenia opony. Może to spowodować utratę panowania nad pojazdem i poważne obrażenia lub śmierć.

Oznaczenie na boku opony


Układ elektryczny pojazdu chroniony jest za pomocą bezpieczników przed uszkodzeniem w wyniku przeciążenia.

Samochód Hyundai posiada 2 (lub 3) tablice bezpieczników.

Jedna umieszczona jest w desce rozdzielczej po stronie kierowcy, a druga w komorze silnika, przy akumulatorze.

Jeżeli nie działają światła pojazdu, akcesoria lub lampki kontrolne, należy sprawdzić odpowiedni bezpiecznik. Jeżeli bezpiecznik jest przepalony, element bezpiecznika uległ stopieniu.

Jeżeli nie działa układ elektryczny, w pierwszej kolejności należy sprawdzić tablicę bezpieczników po stronie kierowcy.

Zawsze wymieniać przepalony bezpiecznik na nowy, o tym samym prądzie znamionowym.

Jeżeli wymieniony bezpiecznik przepali się, wskazuje to na usterkę elektryczną. Nie wolno używać układu, w którym występuje usterka. Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

Stosowane są trzy rodzaje bezpieczników: bezpieczniki szczękowe dla niskiego natężenia prądu znamionowego, kasetowe i bezpieczniki mocy dla wyższych natężeń prądu znamionowego.

OSTRZEŻENIE Wymiana bezpieczników

 • Nigdy nie wolno zastępować bezpiecznika czymkolwiek innym niż bezpiecznik 0 tej samej wartości znamionowej.
 • Bezpiecznik o wyższej wartości znamionowej może spowodować uszkodzenie 1 stworzyć niebezpieczeństwo pożaru.
 • Nigdy nie wolno używać drutu zamiast właściwego bezpiecznika - nawet tymczasowo.

  Może to spowodować poważne uszkodzenie przewodów i stworzyć niebezpieczeństwo pożaru.

OSTROŻNIE

Nie wolno wyjmować bezpieczników za pomocą śrubokręta ani innego metalowego przedmiotu - mogłoby to spowodować zwarcie i uszkodzenie układu.

  Konserwacja opon

  Obok prawidłowego ciśnienia prawidłowe ustawienie geometrii kół pozwala na zmniejszenie zużycia opon. Jeżeli następuje nierównomi ...

  Wymiana bezpiecznika z tablicy wewnętrznej

  1. Wyłączyć zapłon i wszystkie urządzenia elektryczne. 2. Otworzyć pokrywę tablicy bezpieczników. 3. Wyciągnąć ...

  Zobacz tez:

  BAS (układ wspomagania nagłego hamowania)
  Informacje ogólne Układ wspomagający hamowanie BAS działa w sytuacjach awaryjnego hamowania. Przy szybkim wciśnięciu pedału hamulca układ BAS automatycznie zwiększa siłę hamowania, skracając w ten sposób drogę hamowania. ...

  Aby zwiększyć zaprogramowaną prędkość jazdy
  Postępować zgodnie z jedną z poniższych procedur: Nacisnąć i p-zytrzymać przycisk +RES. Pojazd przyspieszy. Zwolnić przycisk po osiągnięciu przez pojazd wymaganej prędkości. Nacisnąć i natychmiast zwolnić przyci ...

  System kontroli prędkości maksymalnej
  Jeżeli kierowca nie chce przekraczać określonej prędkości, może ustawić prędkość maksymalną. W przypadku przekroczenia ustawionej prędkości maksymalnej, system włącza się (ustawiona prędkość maksymal ...

  Categorie