Hyundai i30: Pas bezpieczeństwa z napinaczem (opcja)

Hyundai i30 –> System bezpieczeństwa samochodu –> Pasy bezpieczeństwa –> Pas bezpieczeństwa z napinaczem (opcja)

Pas bezpieczeństwa z napinaczem (opcja)


Samochód Hyundai wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa z napinaczem dla kierowcy i przedniego pasażera. Zadaniem napinacza jest zapewnienie podczas niektórych zderzeń czołowych ciasnego przylegania pasa bezpieczeństwa do ciała osoby siedzącej w fotelu. Napinacz pasa bezpieczeństwa uruchamiany jest razem z poduszkami powietrznymi w przypadku dosyć mocnego zderzenia czołowego.

Jeżeli pojazd ragle się zatrzyma lub osoba siedząca w fotelu oochyli się do przodu zbyt szybko, zwijacz zablokuje pas w tym położeniu. Podczas niektórych zderzeń czołowych uruchomi się napinacz i pas zostanie ściągnięty tak, aby ciaśniej opinał ciało osoby siedzącej w fotelu.

Jeżeli system wykryje nadmierne napięcie pasa bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera w momencie uaktywnienia napinacza wstępnego, ogranicznik obciążenia wbudowany w napinacz zmniejszy napięcie odpowiedniego pasa (opcja)

Pas bezpieczeństwa z napinaczem (opcja)


Układ napinacza pasa składa się z następujących części. Ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunku: 1. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych (SRS).

2. Zwijacz zespołu napinacza

3. Moduł sterujący układem poduszek powietrznych SRS.

OSTRZEŻENIE

Aby odnieść maksymalną korzyść ze stosowania pasa bezpieczeństwa z napinaczem: 1. Pas bezpieczeństwa musi działać prawidłowo i powinien być zapięty w prawidłowym położeniu. Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie wszystkich informacji i wskazówek dotyczących środków bezpieczeństwa użytkowników pojazdu - w tym pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych - zawartych w tej instrukcji.

2. Kierowca powinien zawsze upewnić się, że on sam i pasażerowie mają prawidłowo zapięte pasy.

UWAGA

 • Napinacze pasów bezpieczeństwa kierowcy i przedniego pasażera zostaną uruchomione przy niektórych zderzeniach czołowych.

  Napinacz pasa bezpieczeństwa uruchamiany jest razem z poduszkami powietrznymi w przypadku wystarczająco mocnego zderzenia czołowego.

  Napinacze nie zostaną uruchomione, jeżeli podczas zderzenia pasy bezpieczeństwa nie będą zapięte.

 • W momencie uruchomienia napinacz)' pasów bezpieczeństwa może być słyszalny głośny dźwięk i w kabinie pasażerskiej może pojawić się drobny pył, wyglądający jak dym. Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne.
 • Pył nie jest szkodliwy, ale może wywołać podrażnienia skóry, dlatego nie należy go wdychać zbyt długo. Niezwłocznie po wypadku, podczas którego doszło do uruchomienia napinaczy pasów bezpieczeństwa, należ}' starannie umyć fragment}' skóry narażone na działanie pyłu.

Ponieważ czujnik, który uruchamia poduszkę powietrzną SRS, jest połączony z napinaczcm pasa bezpieczeństwa, po ustawieniu kluczyka zapłonu w położeniu ON lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych SRS w zespole wskaźników będzie świecić przez ok. 6 sekund, a następnie powinna zgasnąć.

OSTROŻNIE

 • Jeżeli napinacz pasa bezpieczeństwa nie działa prawidłowo, lampka ostrzegawcza będzie świecić, nawet jeśli nie wykryto usterki w układzie poduszek powietrznych SRS. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych SRS nie zapali się po przekręceniu kluczyka w położenie ON lub będzie palić się przez 6 sekund, a następnie pozostanie zapalona lub zapali się podczas jazdy, należy jak najszybciej sprawdzić napinacz i układ poduszek powietrznych w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.
 • Napinacze są urządzeniami jednorazowego użytku. Po zadziałaniu napinacze muszą zostać wymienione. Wszystkie pasy bezpieczeństwa, dowolnego typu, powinny być zawsze wymienione, jeżeli zostały użyte podczas wypadku.
 • Mechanizm napinacza pasa bezpieczeństwa nagrzewa się podczas aktywacji.

  Przez kilka minut po zadziałaniu napinaczy nie wolno dotykać ich mechanizmów

 • Nie wolno samodzielnie podejmować prób sprawdzania lub wymiany napinaczy pasów bezpieczeństwa. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.
 • Nie wolno uderzać w zespół napinacza pasa bezpieczeństwa.
 • Niewłaściwe obchodzenie się z napinaczami pasów bezpieczeństwa oraz niestosowanie się do ostrzeżeń zabraniających: uderzania, modyfikowania, sprawdzania.

  wymieniania, konserwowania lub naprawy zespołów napinaczy może spowodować ich niewłaściwe działanie lub przypadkowe uruchomienie i poważne obrażenia.

 • Podczas kierowania lub jazdy samochodem należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.
 • Jeśli pasy bezpieczeństwa lub napinacze wymagają wymiany, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

  3-punktowy tylny środkowy pas bezpieczeństwa (opcja)

  Aby zapiąć tylny środkowy pas bezpieczeństwa: 1. Wyciągnąć powoli pas ze zwijacza znajdującego się na górze oparcia w celu ...

  Środki ostrożności

  OSTRZEŻENIE Wszystkie osoby jadące samochodem zawsze powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. W przypadku kolizji lub nagłego hamowania pasy be ...

  Zobacz tez:

  Regulacja prędkości obrotowej wentylatora
  Aby działał wentylator, kluczyk zapłonu musi być w położeniu ON. Pokrętło regulacji prędkości obrotowej pozwala na regulację prędkości obrotowej wentylatora powietrza układu wentylacji. Aby zmienić prędkoś ...

  Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie
  Wcisnąć przyciski 7, aby wybrać żądany tryb rozdziału powietrza (pojawia się lampka kontrolna w strefie 1): Strumień powietrza jest kierowany głównie na dysze usuwania zaparowania przedniej szyby i na szyby boczne przednie. Strumie&# ...

  Nieprawidłowości w działaniu
  System może nie wykryć ograniczenia prędkość, jeśli:  przednia szyba nie jest czysta;  kamera jest oślepiona przez słońce;  widoczność jest niewystarczająca (noc, mgła itp.);  znaki są nieczytelne ...

  Categorie