Hyundai i30: Ochrona przed korozją

Ochrona samochodu Hyundai przed korozją

Wykorzystując najbardziej zaawansowane technologie w dziedzinie walki z korozją, firma Hyundai produkuje samochody najwyższej jakości.

Rozwiązuje to jednak problem tylko częściowo.

Aby uzyskać długotrwałą odporność samochodu Hyundai na korozję, potrzebna jest również współpraca i pomoc właściciela pojazdu.

Powszechne przyczyny korozji

W większości przypadków przyczyny korozji samochodu są następujące:

 • Sól stosowana do posypywania dróg, brud i wilgoć gromadzące się od spodu samochodu.
 • Uszkodzenia powłok lakierniczych lub ochronnych spowodowane przez kamienie, żwir, ścieranie się, zadrapania oraz wyszczerbienia pozostawiające niezabezpieczony metal na działanie korozji.

Powierzchnie o szczególnym zagrożeniu korozją

W przypadku eksploatacji w rejonach, gdzie samochód jest regularnie narażony na działanie czynników wywołujących korozję, szczególnego znaczenia nabiera zabezpieczenie przed korozją.

Najczęstszymi przyczynami przyspieszonej korozji są sól na drogach, pyły zawierające chemikalia, morskie powietrze i zanieczyszczenie środowiska przez przemysł.

Wilgoć przyspiesza korozję

Wilgoć tworzy warunki sprzyjające występowaniu korozji. Korozja przyspieszana jest przez wysoką wilgotność powietrza, zwłaszcza w temperaturach zbliżonych do 0C. W takich warunkach substancje wywołujące korozję utrzymywane są w styczności z powie-zchnią samochodu przez wolno odparowującą wilgoć.

Błoto szczególnie sprzyja korozji, ponieważ wolno wysycha i utrzymuje wilgoć w styczności z pojazdem.

Nawet jeśli błoto wydaje się suche, może nadal utrzymywać wilgoć i sprzyjać korozji.

Również wysoka temperatura przyspiesza korozję elementów, na których ze względu na słabą wentylację osadza się wilgoć. Z tych powodów bardzo istotne jest utrzymywanie samochodu w czystości, usuwanie błota i innych osadów. Dotyczy to nie tylko widocznych powierzchni, ale jeszcze bardziej podwozia.

Zapobieganie korozji

Można zapobiegać korozji od początku eksploatacji samochodu, przestrzegając poniższych zaleceń:

Utrzymywać samochód w czystości

Najlepszym sposobem zapobiegania korozji jest utrzymywanie samochodu w czystości i usuwanie substancji sprzyjających korozji. Szczególną uwagę należy zwracać na spodnią część samochodu

 • Eksploatując samochód na obszarze sprzyjającym korozji - morski klimat, sól na drogach, zanieczyszczenia przemysłowe, kwaśne deszcze itp. - należy szczególną wagę przykładać do zapobiegania korozji. W zimie spłukiwać podwozie samochodu co najmniej raz w miesiącu, a po zakończeniu sezonu zimowego dokładnie wyczyścić.
 • Podczas czyszczenia spodu samochodu należy zwrócić uwagę na elementy znajdujące się pod błotnikami i inne niewidoczne powierzchnie.

  Czyszczenie należy wykonać starannie - zwilżenie nagromadzonego błota, zamiast jego usunięcie, nie zapobiegnie korozji, lecz ją przyspieszy.

  Woda pod wysokim ciśnieniem i para wodna są bardzo skuteczne przy usuwaniu błota i innych substancji sprzyjających korozji.

 • Przy czyszczeniu dolnych części drzwi, progów i belek wzmacniających należy upewnić się, że otwory odpływowe są drożne - umożliwią odpływ wody i nie dopuszczą do jej nagromadzenia wewnątrz, co przyspieszyłoby korozję.

W garażu powinno być sucho

Nie wolno parkować samochodu w wilgotnym, słabo wentylowanym garażu. Stwarza to warunki sprzyjające korozji. Jest to bardzo istotne, gdy samochód jest myty w garażu lub gdy wjeżdża się do niego samochodem mokrym lub pokrytym śniegiem, lodem lub błotem. Nawet ogrzewany garaż może sprzyjać korozji, jeżeli nie jest dobrze wentylowany.

Utrzymywać powłoki lakiernicze i wykończenia w dobrym stanie

Zadrapania lub ubytki lakieru powinny być niezwłocznie uzupełniane lakierem zaprawowym, aby uniknąć powstawania korozji. Jeżeli w wyniku uszkodzenia powłoki widoczny jest metal, zaleca się skorzystanie z usług warsztatu blacharskolakierniczego.

Ptasie odchody: ptasie odchody są wysoce korozyjne i w kilka godzin mogą uszkodzić powierzchnie lakierowane. Dlatego należy je usuwać najszybciej, jak to możliwe.

Nie zaniedbywać wnętrza pojazdu

Wilgoć może gromadzić się pod wykładzinami i dywanikami podłogowymi, powodując korozję.

Należy okresowo sprawdzać, czy powierzchnie pod dywanikami są suche. Szczególną ostrożność zachować przy przewożeniu samochodem nawozów sztucznych, środków czyszczących lub chemikaliów.

Powinny być one przewożone w odpowiednich pojemnikach. Każde rozlanie lub wyciek należy niezwłocznie usuwać, a zabrudzone miejsca przemywać czystą wodą i dokładnie osuszać.

  Konserwacja obręczy kół z lekkiego stopu

  Obręcze kół z lekkiego stopu pokryte są przezroczystym preparatem ochronnym. Do not use any abrasive cleaner. polishing compound, solvent, or wire brus ...

  Dbałość o wnętrze samochodu

  ...

  Zobacz tez:

  Ograniczanie zakresu przełożeń
  Nacisnąć krótko dźwignię wybierania biegów w lewo, w kierunku D- . Lub Pociągnąć za lewą manetkę zmiany biegów. Automatyczna skrzynia biegów przełącza się na niższy bieg i ogranicza zakr ...

  Centralne blokowanie i odblokowanie od wewnątrz
  Pojazd można centralnie zablokować i odblokować od wewnątrz. Jeśli pojazd został zablokowany za pomocą kluczyka lub poprzez funkcję KEYLESS-GO z zewnątrz, nie można go centralnie odblokować od wewnątrz. Odblokowanie: Nac ...

  W celu prawidłowej eksploatacji akumulatora
  Bezpiecznie zamontować akumulator. Pokrywę akumulatora utrzymywać w stanie czystym i suchym. Bieguny i połączenia powinny być czyste, prawidłowo zamocowane i pokryte żelem lub smarem do biegunów akumulatorowych. Rozlany elektrolit nale ...

  Categorie