Hyundai i30: Obsluga urzadzenia USB (PA710R) (OPCJA)

Hyundai i30 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Dbałość o płyty kompaktowe (opcja) –> Obsluga urzadzenia USB (PA710R) (OPCJA)

OBSŁUGA URZĄDZENIA USB (PA710R) (OPCJA)


Jeżeli urządzenie USB będzie podłączone za pomocą specjalnego przewodu do wielogniazdowego portu w konsoli z prawej strony fotela kierowcy.

w górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się ikona "USB".

1. Przycisk wyboru urządzenia zewnętrznego AUX

Jeżeli podłączone jest urządzenie USB, wciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie się systemu z trybu CD na tryb USB celem odtworzenia utworów zapisanych w urządzeniu USB.

Jeżeli system jest w trybie "Radio" i nie jest załadowana płyta CD ani nie jest podłączone zewnętrzne urządzenie USB, wyświetlany jest komunikat "NO MEDIA".

2. Przycisk przewijania ścieżki

 • Naciśnięcie przycisku [SEEK
  ] na krócej niż 0,8 s powoduje odtworzenie bieżącej ścieżki od początku.

  Naciśnięcie przycisku na krócej niż 0,8s i ponowne jego wciśnięcie przed upływem 1 s powoduje odtworzenie poprzedniej ścieżki.

  Naciśnięcie przycisku na co najmniej 0,8 s spowoduje szybkie odtworzenie ścieżki w odwrotnym kierunku.

 • Naciśnięcie przycisku [SEEK  
  ] na krócej niż 0,8s powoduje przejście do następnej ścieżki.

  Naciśnięcie przycisku na co najmniej 0,8 s spowoduje szybkie odtworzenie ścieżki w normalnym kierunku.

3. Przycisk wyboru informacji dodatkowych INFO

Służy do wyświetlenia informacji o aktualnie odtwarzanym utworze w następującej kolejności: NAZWA PLIKU - TYTUŁ - WYKONAWCA - ALBUM - KATALOG - CAŁKOWITA LICZBA PLIKÓW - NAZWA PLIKU ... (informacje nie są wyświetlane, jeżeli nie są zapisane w pliku).

4. Przycisk wyboru folderu

 • Naciśnięcie przycisku [FLDRN
  ] powoduje przejście do podkatalogu i wyświetlenie pierwszego utworu. Aby przejść do wyświetlanego katalogu należy nacisnąć przycisk TUNE/ ENTER. Spowoduje to rozpoczęcie odtwarzania pierwszego utworu z katalogu
 • Naciśnięcie przycisku [ FLDR
  ] powoduje przejście do katalogu nadrzędnego i wyświetlenie pierwszego utworu. Aby przejść do wyświetlanego katalogu należy nacisnąć przycisk TUNE/ENTER. Spowoduje to rozpoczęcie odtwarzania pierwszego utworu z katalogu.

5. Przycisk dostrajania/zatwierdzania TUNE/ENTER

Obrócenie przycisku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje wyświetlenie następnego, w stosunku do aktualnie odtwarzanego, utworu.

Obrócenie przycisku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje wyświetlenie poprzedniego, w stosunku do aktualnie odtwarzanego, utworu.

Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnego utworu i rozpocząć jego odtwarzanie.

6. Przycisk odtwarzania losowego RANDOM

Naciśnięcie prz/cisku na krócej niż 0,8 s powoduje rozpoczęcie lub zakończenie odtwarzania utworów z bieżącego katalogu w kolejności losowej.

Naciśnięcie przycisku na dłużej niż 0,8 s powoduje losowe odtworzenie wszystkich utworów zapisanych w urządzeniu USB.

Ponownie nacisnąć przycisk, aby anulować ten tryb.

7. Przycisk powtarzania REPEAT

Naciśnięcie przycisku na krócej niż 0,8 s powoduje powtórzenie aktualnie odtwarzanego utworu.

Naciśnięcie przycisku na dłużej niż 0,8 s powoduje ponowne odtworzenie wszystkich utworów zapisanych w irządzeniu USB.

8. Przycisk automatycznego wyszukiwania SCAN

Naciśnięcie przycisku spowoduje odtworzenie początkowych 10 sekund każdego utworu zapisanego w urządzeniu USB. Ponowne naciśniecie przycisku anuluje działanie tej funkcji.

OSTROŻNIE Używanie urządzenia USB

 • W przypadku używania zewnętrznego urządzenia USB należy upewnić się, że nie jest ono podłączone w momencie uruchamiania silnika. Można je podłączyć po uruchomieniu silnika.
 • Uruchomienie silnika, gdy podłączone jest urządzenie USB, może spowodować uszkodzenie urządzenia (USB nie jest zgodne z ESA).
 • Jeżeli silnik zostanie uruchomiony lub wyłączony, gdy podłączone jest urządzęnie USB, urządzenie to może nie działać.
 • Urządzenie może nie odtwarzać nieoryginalnych plików MP3 lub WMA.
 • 1) Urządzenie może odtwarzać jedynie pliki MP3 z kompresją 8-320 Kb/s.

  2) Urządzenie może odtwarzać jedynie pliki WMA z kompresją 8-320 Kb/s.

 • Przy podłączaniu i odłączaniu urządzenia USB podjąć środki zapobiegające powstawaniu i rozładowywaniu ładunków elektrostatycznych.
 • Zakodowany odtwarzacz MP3 nie jest rozpoznawany przez system.
 • Podłączone zewnętrzne urządzenie USB może nie zostać rozpoznane - zależy to od jego stanu technicznego.
 • Jeżeli rozmiar jednostki alokacji urządzenia USB nie wynosi 512B lub 2048B, urządzenie nie zostanie rozpoznane
 • Można używać tylko urządzeń USB sformatowanych w systemie FAT 12/16/32.
 • Urządzenie bez autoryzacji USB IF może nie być rozpoznawalne.
 • Upewnić się, że port USB nie styka się z ludzkim ciałem ani innym obiektem.
 • Jeżeli urządzenie USB jest podłączane i odłączane wielokrotnie w krótkim czasie, może ulec uszkodzeniu.
 • Podczas podłączania lub odłączania urządzenia USB mogą być słyszalne dziwne dźwięki.
 • Jeżeli urządzenie USB zostanie odłączone podczas odtwarzania przez system w trybie USB, może ulec uszkodzeniu lub działać niewłaściwie. W związku z tym urządzenie USB należy podłączać przy wyłączonym silniku lub w innym trybie pracy samochodowego systemu audio.
 • W zależności od typu i pojemności urządzenia USB lub typu plików zapisanych w urządzeniu czas rozpoznawania poszczególnych urządzeń może się znacznie różnić.
 • Nie używać urządzenia USB do innych celów niż odtwarzanie plików muzycznych.
 • Używanie akcesoriów USB takich jak ładowarka lub grzejnik, podłączanych do interfejsu USB, może pogorszyć działanie lub spowodować usterki.
 • W przypadku korzystania z zakupionych oddzielnie urządzeń takich jak koncentrator USB, samochodowy system audio może nie rozpoznać urządzenia USB.

  Urządzenie USB należy podłączać bezpośrednio do gniazda w pojeździe.

 • Jeśli urządzenie USB jest podzielone na napędy logiczne, to system audio pojazdu rozpoznaje tylko pliki muzyczne z napędu o najwyższym priorytecie.
 • Urządzenia, takie jak odtwarzacze MP3 Player; telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, nie są rozpoznawane w standardzie USB l/F i nie mogą być odczytane.
 • Niestandardowe urządzenia USB (niezgodne ze specyfikacją METAL COVER TYPE USB) mogą nie zostać rozpoznane.
 • Czytniki pamięci USB flash (np. CF, SD, microSD itp.) oraz zewnętrzne napędy dysków twardych mogą nie zostać rozpoznane.
 • Pliki muzyczne chronione zabezpieczeniami typu DRM nie są rozpoznawane
 • Dane zapisane w pamięci USB mogą zostać utracone po podłączeniu do systemu AUDIO, zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych przed podłączeniem.
 • Należy unikać korzystania z pamięci USB, które są używane jako breloczki do kluczyków lub akcesoria telefonu komórkowego, ponieważ mogą one uszkodzić gniazdo USB. Można używać tylko produktów wyposażonych we wtyczkę pokazaną poniżej.

  Odtwarzacz plyt kompaktowych (PA710R) (OPCJA)

  1. Szczelina do wkładania CD 2. Lampka kontrolna CD 3. Przycisk wysuwania CD 4. Przycisk wyboru urządzenia zewnętrznego AUX 5. Przycisk automatycznego wyboru ...

  Obsluga urzadzenia iPod (PA710R) (OPCJA)

  1. Przycisk wyboru urządzenia iPod 2. Przycisk przewijania ścieżki 3. Przycisk wyboru informacji dodatkowych INFO 4. Przycisk automatycznego wyszukiwania kate ...

  Zobacz tez:

  Zagłówki przednie
  Podnoszenie zagłówka Pociągnąć zagłówek w górę do żądanej wysokości. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie. Opuszczanie zagłówka Wcisnąć przycisk 2 i przytrzymać zagłówek, opuszc ...

  Wymiana żarówek tylnej lampy zespolonej
  5 Drzwi Światło stopu/pozycyjne lub światło pozycyjne Kierunkowskaz tylny Światło cofania Tylne światło przeciwmgłowe (opcja) lub światło stopu Kombi Światło pozycyjne Kierunkowskaz tylny Światło co ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEJeśli podczas jazdy stopa spoczywa na pedale hamulca, może dojść do przegrzania układu hamulcowego. W wyniku tego wydłuża się droga hamowania i może nawet dojść do awarii układu hamulcowego. Istnieje ryzyk ...

  Categorie