Hyundai i30: Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (opcja)

Hyundai i30 –> Obsługa –> Układ kontroli emisji spalin –> Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (opcja)

System filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (DPF) usuwa sadzę emitowaną przez silnik samochodu.

W przeciwieństwie do jednorazowego filtra powietrza, system DPF automatycznie spala (utlenia) i usuwa nagromadzoną sadzę podczas eksploatacji pojazdu. Mówiąc innymi słowami, aktywne spalanie z wykorzystaniem zmiennego sterowania dawką paliwa i gazów spalinowych o wysokiej temperaturze powstających podczas normalnej/szybkiej jazdy umożliwia spalenie i usunięcie nagromadzonej sadzy.

Jeżeli pojazd porusza się przez dłuższy czas z małą prędkością, nagromadzona sadza może jednak nie być automatycznie usuwana z powodu niskiej temperatury gazów spalinowych. W tym szczególnym przypadku ilość sadzy nie mieści się w granicach wykrywania, zaś proces utleniania sadzy przez zmienne sterowanie dawką paliwa może nie zachodzić, co może spowodować miganie lampki kontrolnej sygnalizacji usterek.

Miganie lampki kontrolnej sygnalizacji usterek może ustać po zwiększeniu prędkości do ponad 60 km/h lub jeździe przez pewien czas na drugim biegu przy prędkości obrotowej silnika 1500- 2000obr./min (przez około 25 minut).

Jeżeli mimo przeprowadzenia tej procedury lampka kontrolna sygnalizacji usterek miga nadal, należy kierować pojazd do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI w celu sprawdzenia systemu DPF.

Kontynuowanie przez dłuższy czas jazdy przy migającej lampce kontrolnej sygnalizacji usterek może spowodować uszkodzenie systemu DPF i wzrost zużycia paliwa.

  Środki ostrożności związane z katalizatorem (opcja)

  OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru Gorący układ wydechowy może spowodować zapłon substancji łatwopalnych znajdujących si ...

  Informacje dla użytkownika

  ...

  Zobacz tez:

  Wstrzymanie manewru
  Manewr jest wstrzymany w następujących przypadkach:  kierowca przejmuje kontrolę nad kierownicą;  otwierają się drzwi lub klapa bagażnika;  pojazd zbyt długo stoi;  przeszkoda na trasie uniemożliwia zakończenie manewr ...

  Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji harmonogramu przeglądów
  Olej silnikowy i filtr oleju Olej silnikowy i filtr powinny być wymieniane zgodnie z harmonogramem przeglądów. W przypadku eksploatacji pojazdu w ciężkich warunkach konieczna jest częstsza wymiana oleju i filtra. Paski klinowe Należy dokonać oględ ...

  Zagłówki NECK-PRO/ komfortowe zagłówki NECK-PRO (oprócz pojazdów AMG)
  OSTRZEŻENIEDziałanie zagłówków może być zakłócone, jeśli przy zagłówkach zostaną umieszczone przedmioty, np. wieszak na ubrania używane są pokrowce na zagłówki Zagł&oac ...

  Categorie