Hyundai i30: Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (opcja)

Hyundai i30 –> Obsługa –> Układ kontroli emisji spalin –> Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (opcja)

System filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (DPF) usuwa sadzę emitowaną przez silnik samochodu.

W przeciwieństwie do jednorazowego filtra powietrza, system DPF automatycznie spala (utlenia) i usuwa nagromadzoną sadzę podczas eksploatacji pojazdu. Mówiąc innymi słowami, aktywne spalanie z wykorzystaniem zmiennego sterowania dawką paliwa i gazów spalinowych o wysokiej temperaturze powstających podczas normalnej/szybkiej jazdy umożliwia spalenie i usunięcie nagromadzonej sadzy.

Jeżeli pojazd porusza się przez dłuższy czas z małą prędkością, nagromadzona sadza może jednak nie być automatycznie usuwana z powodu niskiej temperatury gazów spalinowych. W tym szczególnym przypadku ilość sadzy nie mieści się w granicach wykrywania, zaś proces utleniania sadzy przez zmienne sterowanie dawką paliwa może nie zachodzić, co może spowodować miganie lampki kontrolnej sygnalizacji usterek.

Miganie lampki kontrolnej sygnalizacji usterek może ustać po zwiększeniu prędkości do ponad 60 km/h lub jeździe przez pewien czas na drugim biegu przy prędkości obrotowej silnika 1500- 2000obr./min (przez około 25 minut).

Jeżeli mimo przeprowadzenia tej procedury lampka kontrolna sygnalizacji usterek miga nadal, należy kierować pojazd do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI w celu sprawdzenia systemu DPF.

Kontynuowanie przez dłuższy czas jazdy przy migającej lampce kontrolnej sygnalizacji usterek może spowodować uszkodzenie systemu DPF i wzrost zużycia paliwa.

  Środki ostrożności związane z katalizatorem (opcja)

  OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru Gorący układ wydechowy może spowodować zapłon substancji łatwopalnych znajdujących si ...

  Informacje dla użytkownika

  ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEW przypadku obsługi urządzeń komunikacyjnych podczas jazdy uwaga kierowcy jest odwrócona od sytuacji na drodze. Poza tym można utracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku! Takie urządzenia należy obsług ...

  Środki ostrożności podczas holowania awaryjnego
  Obrócić kluczyk zapłonu w położenie ACC, tak aby kierownica nie została zablokowana. Ustawić drążek zmiany biegów w położeniu N (neutralnym). Zwolnić hamulec postojowy Naciskać pedał hamulca z większ ...

  Zabezpieczenia boczne
  Boczne poduszki powietrzne Są to poduszki powietrzne, w które wyposażone są przednie fotele i które rozwijają się po ich zewnętrznej stronie (od strony drzwi); mają one za zadanie chronić pasażerów w przypadku gwałtownego ud ...

  Categorie