Hyundai i30: Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (opcja)

Hyundai i30 –> Obsługa –> Układ kontroli emisji spalin –> Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (opcja)

System filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (DPF) usuwa sadzę emitowaną przez silnik samochodu.

W przeciwieństwie do jednorazowego filtra powietrza, system DPF automatycznie spala (utlenia) i usuwa nagromadzoną sadzę podczas eksploatacji pojazdu. Mówiąc innymi słowami, aktywne spalanie z wykorzystaniem zmiennego sterowania dawką paliwa i gazów spalinowych o wysokiej temperaturze powstających podczas normalnej/szybkiej jazdy umożliwia spalenie i usunięcie nagromadzonej sadzy.

Jeżeli pojazd porusza się przez dłuższy czas z małą prędkością, nagromadzona sadza może jednak nie być automatycznie usuwana z powodu niskiej temperatury gazów spalinowych. W tym szczególnym przypadku ilość sadzy nie mieści się w granicach wykrywania, zaś proces utleniania sadzy przez zmienne sterowanie dawką paliwa może nie zachodzić, co może spowodować miganie lampki kontrolnej sygnalizacji usterek.

Miganie lampki kontrolnej sygnalizacji usterek może ustać po zwiększeniu prędkości do ponad 60 km/h lub jeździe przez pewien czas na drugim biegu przy prędkości obrotowej silnika 1500- 2000obr./min (przez około 25 minut).

Jeżeli mimo przeprowadzenia tej procedury lampka kontrolna sygnalizacji usterek miga nadal, należy kierować pojazd do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI w celu sprawdzenia systemu DPF.

Kontynuowanie przez dłuższy czas jazdy przy migającej lampce kontrolnej sygnalizacji usterek może spowodować uszkodzenie systemu DPF i wzrost zużycia paliwa.

  Środki ostrożności związane z katalizatorem (opcja)

  OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru Gorący układ wydechowy może spowodować zapłon substancji łatwopalnych znajdujących si ...

  Informacje dla użytkownika

  ...

  Zobacz tez:

  Ostrzeżenie o odległości bezpieczeństwa
  Przy pomocy radaru 1 ta funkcja ostrzega kierowcę o odstępie czasowym, jaki dzieli jego pojazd od pojazdu poprzedzającego, żeby przestrzegał odległości bezpieczeństwa między dwoma pojazdami. Uwaga: Należy zadbać, aby radar 1 nie by ...

  Przed wejściem do pojazdu
  Upewnić się, że wszystkie szyby, zewnętrzne lusterka wsteczne i zewnętrzne światła są czyste. Sprawdzić stan ogumienia. Sprawdzić, czy pod pojazdem nie ma śladów wycieków. Upewnić się, że za samochodem n ...

  Boczne poduszki powietrzne
  OSTRZEŻENIENieodpowiednie pokrowce mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić aktywację poduszek powietrznych zamontowanych w fotelach. Poduszki powietrzne nie zapewniają wtedy pasażerom przewidzianej ochrony. Poza tym działanie funkcji autom ...

  Categorie