Hyundai i30: Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (opcja)

Hyundai i30 –> Obsługa –> Układ kontroli emisji spalin –> Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (opcja)

System filtra cząstek stałych w silniku wysokoprężnym (DPF) usuwa sadzę emitowaną przez silnik samochodu.

W przeciwieństwie do jednorazowego filtra powietrza, system DPF automatycznie spala (utlenia) i usuwa nagromadzoną sadzę podczas eksploatacji pojazdu. Mówiąc innymi słowami, aktywne spalanie z wykorzystaniem zmiennego sterowania dawką paliwa i gazów spalinowych o wysokiej temperaturze powstających podczas normalnej/szybkiej jazdy umożliwia spalenie i usunięcie nagromadzonej sadzy.

Jeżeli pojazd porusza się przez dłuższy czas z małą prędkością, nagromadzona sadza może jednak nie być automatycznie usuwana z powodu niskiej temperatury gazów spalinowych. W tym szczególnym przypadku ilość sadzy nie mieści się w granicach wykrywania, zaś proces utleniania sadzy przez zmienne sterowanie dawką paliwa może nie zachodzić, co może spowodować miganie lampki kontrolnej sygnalizacji usterek.

Miganie lampki kontrolnej sygnalizacji usterek może ustać po zwiększeniu prędkości do ponad 60 km/h lub jeździe przez pewien czas na drugim biegu przy prędkości obrotowej silnika 1500- 2000obr./min (przez około 25 minut).

Jeżeli mimo przeprowadzenia tej procedury lampka kontrolna sygnalizacji usterek miga nadal, należy kierować pojazd do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI w celu sprawdzenia systemu DPF.

Kontynuowanie przez dłuższy czas jazdy przy migającej lampce kontrolnej sygnalizacji usterek może spowodować uszkodzenie systemu DPF i wzrost zużycia paliwa.

  Środki ostrożności związane z katalizatorem (opcja)

  OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru Gorący układ wydechowy może spowodować zapłon substancji łatwopalnych znajdujących si ...

  Informacje dla użytkownika

  ...

  Zobacz tez:

  Opuszczanie pojazdu z podnośnika
  OSTRZEŻENIEJeśli śruby lub nakrętki kół nie zostaną dokręcone zalecanym momentem dokręcania, może dojść do poluzowania się kół. Istnieje ryzyko wypadku! Po zmianie koła zlecić niezwłoczni ...

  Sprawdzanie baterii
  Nacisnąć przycisk lub . Jeśli lampka kontrolna baterii zaświeci się na krótko, bateria jest w prawidłowym stanie. Jeśli lampka kontrolna baterii nie zaświeci się podczas testu, bateria jest rozładowana. ...

  Czyszczenie końcówek rur wydechowych
  Nie czyścić końcówek rur wydechowych środkami kwaśnymi, np. preparatami sanitarnymi, preparatami do czyszczenia obręczy kół. Na skutek środków do posypywania nawierzchni oraz innych niekorzystnych wpływów ot ...

  Categorie