Hyundai i30: Ładowanie akumulatora

Hyundai i30 –> Obsługa –> Akumulator –> Ładowanie akumulatora

Samochód Hyundai wyposażony jest w bezobsługowy akumulator wapniowy.

 • Jeżeli akumulator rozładuje się w krótkim czasie (ponieważ np. w pojeździe pozostawione zostaną włączone reflektory lub oświetlenie wnętrza), należy go ładować w trybie wolnym przez 10 godzin.
 • Jeżeli akumulator rozładowuje się stopniowo z powodu wysokiego obciążenia podczas eksploatacji pojazdu, należy go ładować przez dwie godziny prądem o natężeniu 20-30 A.

OSTROŻNIE Akumulator AGM (opcja)

 • Akumulatory z absorpcyjną matą szklaną (AGM) są bezobsługowe i powinny być obsługiwane jedynie w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI. Do ładowania akumulatora AGM należy używać wyłącznie całkowicie automatycznych prostowników zaprojektowanych specjalnie do akumulatorów AGM.
 • Akumulator AGM należy wymieniać jedynie na oryginalny akumulator HYUNDAI przeznaczony do systemów ISG.
 • Po ponownym podłączeniu lub wymianie akumulatora AGM funkcje ISG nie są dostępne od razu.

  W razie potrzeby użycia funkcji ISG wymagana jest trwająca około 4 godziny kalibracja akumulatora przy wyłączonym zapłonie.

OSTRZEŻENIE Ładowanie akumulatora

Podczas ładowania akumulatora należy przestrzegać następujących zasad:

 • Akumulator należy wymontować z pojazdu i umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • W pobliżu akumulatora nie wolno palić papierosów, wywoływać iskier i używać otwartego ognia.
 • Obserwować akumulator w czasie ładowania.

  Jeżeli z komór akumulatora gwałtownie zacznie wydobywać się gaz ("gotowanie") lub temperatura elektrolitu w którejkolwiek komorze przekroczy 49C, należy zakończyć ładowanie lub zmniejszyć natężenie prądu ładowania.

 • Podczas sprawdzania akumulatora należy nosić okulary ochronne.
 • Odłączyć prostownik w następującej kolejności:

1. Wyłączyć prostownik za pomocą włącznika głównego.

2. Odłączyć zacisk ujemny od ujemnego bieguna akumulatora.

3. Odłączyć zacisk dodatni od dodatniego bieguna akumulatora.

 • Przed rozpoczęciem konserwacji lub ładowania akumulatora wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne I silnik.
 • Przy odłączaniu akumulatora przewód ujemny należy rozłączać jako pierwszy i podłączać jako ostatni.

  W celu prawidłowej eksploatacji akumulatora

  Bezpiecznie zamontować akumulator. Pokrywę akumulatora utrzymywać w stanie czystym i suchym. Bieguny i połączenia powinny być czyste, prawid& ...

  Ponowne ustawianie elementów

  Po rozładowaniu lub odłączeniu akumulatora poniższe elementy należy ustawić ponownie: Elektryczne podnośniki szyb (zobacz: rozdział 4) ...

  Zobacz tez:

  Systemy multimedialne
   Multimedialny wyświetlacz dotykowy;  Elementy sterujące przy kierownicy;  Elementy sterujące przy kierownicy;  Mikrofon. Aby zapoznać się z działaniem wyposażenia, należy przeczytać jego instrukcję. ...

  Skrzynka bezpieczników w bagażniku (limuzyna)
  Zwracać uwagę, aby po zdjęciu osłony do wnętrza skrzynki bezpieczników nie dostała się woda lub wilgoć.   Podczas zamykania osłony należy zwrócić uwagę, aby przylegała ona prawidłow ...

  Przyczepność opon
  Przyczepność opon zmniejsza się, gdy są one zużyte, panuje w nich nieprawidłowe ciśnienie powietrza lub jazda odbywa się po śliskiej nawierzchni. Opony należy wymienić, gdy na bieżniku pojawią się oznaki zużycia. W celu z ...

  Categorie