Hyundai i30: Ładowanie akumulatora

Hyundai i30 –> Obsługa –> Akumulator –> Ładowanie akumulatora

Samochód Hyundai wyposażony jest w bezobsługowy akumulator wapniowy.

 • Jeżeli akumulator rozładuje się w krótkim czasie (ponieważ np. w pojeździe pozostawione zostaną włączone reflektory lub oświetlenie wnętrza), należy go ładować w trybie wolnym przez 10 godzin.
 • Jeżeli akumulator rozładowuje się stopniowo z powodu wysokiego obciążenia podczas eksploatacji pojazdu, należy go ładować przez dwie godziny prądem o natężeniu 20-30 A.

OSTROŻNIE Akumulator AGM (opcja)

 • Akumulatory z absorpcyjną matą szklaną (AGM) są bezobsługowe i powinny być obsługiwane jedynie w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI. Do ładowania akumulatora AGM należy używać wyłącznie całkowicie automatycznych prostowników zaprojektowanych specjalnie do akumulatorów AGM.
 • Akumulator AGM należy wymieniać jedynie na oryginalny akumulator HYUNDAI przeznaczony do systemów ISG.
 • Po ponownym podłączeniu lub wymianie akumulatora AGM funkcje ISG nie są dostępne od razu.

  W razie potrzeby użycia funkcji ISG wymagana jest trwająca około 4 godziny kalibracja akumulatora przy wyłączonym zapłonie.

OSTRZEŻENIE Ładowanie akumulatora

Podczas ładowania akumulatora należy przestrzegać następujących zasad:

 • Akumulator należy wymontować z pojazdu i umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • W pobliżu akumulatora nie wolno palić papierosów, wywoływać iskier i używać otwartego ognia.
 • Obserwować akumulator w czasie ładowania.

  Jeżeli z komór akumulatora gwałtownie zacznie wydobywać się gaz ("gotowanie") lub temperatura elektrolitu w którejkolwiek komorze przekroczy 49C, należy zakończyć ładowanie lub zmniejszyć natężenie prądu ładowania.

 • Podczas sprawdzania akumulatora należy nosić okulary ochronne.
 • Odłączyć prostownik w następującej kolejności:

1. Wyłączyć prostownik za pomocą włącznika głównego.

2. Odłączyć zacisk ujemny od ujemnego bieguna akumulatora.

3. Odłączyć zacisk dodatni od dodatniego bieguna akumulatora.

 • Przed rozpoczęciem konserwacji lub ładowania akumulatora wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne I silnik.
 • Przy odłączaniu akumulatora przewód ujemny należy rozłączać jako pierwszy i podłączać jako ostatni.

  W celu prawidłowej eksploatacji akumulatora

  Bezpiecznie zamontować akumulator. Pokrywę akumulatora utrzymywać w stanie czystym i suchym. Bieguny i połączenia powinny być czyste, prawid& ...

  Ponowne ustawianie elementów

  Po rozładowaniu lub odłączeniu akumulatora poniższe elementy należy ustawić ponownie: Elektryczne podnośniki szyb (zobacz: rozdział 4) ...

  Zobacz tez:

  Akcesoria
  Dodatkowe urządzenia elektryczne i elektroniczne Przed montażem tego typu akcesorium (w szczególności typu nadajnik/odbiornik: pasmo częstotliwości, poziom mocy, położenie anteny itp.), należy upewnić się, że jest ono kom ...

  Włączanie biegu wstecznego
  Bieg wsteczny R należy włączać wyłącznie w stojącym pojeździe. W przeciwnym razie można uszkodzić skrzynię biegów.   Przy włączonym biegu wstecznym funkcja ECO Start-Stop jest niedostępna. ...

  Przed wejściem do pojazdu
  Upewnić się, że wszystkie szyby, zewnętrzne lusterka wsteczne i zewnętrzne światła są czyste. Sprawdzić stan ogumienia. Sprawdzić, czy pod pojazdem nie ma śladów wycieków. Upewnić się, że za samochodem n ...

  Categorie