Renault Megane: Ręczne składanie oparć

Renault Megane –> Komfort jazdy –> Tylna kanapa –> Ręczne składanie oparć

Ręczne składanie oparć


Należy upewnić się, czy fotele przednie są wystarczająco przesunięte do przodu.

Umieścić pas bezpieczeństwa w zaczepie 2, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Pociągnij dźwignię 1 i opuść oparcie A.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Ręczne składanie oparć


Aby ponownie zamontować oparcie, postępować w odwrotnej kolejności.

Zamontować oparcie i zatrzasnąć je na jego wsporniku.

W przypadku dwumiejscowej konfiguracji kanapy, ze złożonym małym oparciem B, używanie środkowego siedzenia jest zabronione, ponieważ nie można zapiąć pasa bezpieczeństwa (zamki pasa są niedostępne).

 

Przy ponownym rozkładaniu oparcia, należy zwrócić uwagę, czy jest ono prawidłowo zablokowane.

W przypadku używania pokrowców foteli, należy sprawdzić, czy nie przeszkadzają one w zablokowaniu oparcia.

Należy sprawdzić prawidłowe ułożenie pasów.

Konieczne jest również ponowne ustawienie zagłówków.

 

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach, należy sprawdzić, czy nic nie blokuje mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, żwir, kawałki materiału, zabawki, itp.).

  Tylna kanapa

  ...

  Automatyczne składanie oparć (położenie na równo z podłogą) (wersja kombi)

  Od strony bagażnika, pociągając za element sterujący 3, możesz automatycznie odblokować oparcia tylnej kanapy, aby uzyskać płaską ...

  Zobacz tez:

  Zamiana kół
  OSTRZEŻENIEJeśli w przypadku różnych wymiarów kół lub opon zostaną zamienione koła osi przedniej z kołami osi tylnej, właściwości jezdne mogą być mocno zakłócone. Poza tym hamulce kó ...

  Regulacja pasów bezpieczeństwa
  Oprzeć się wygodnie. Pas obojczykowy 1 musi przebiegać jak najbliżej szyi, jednak nie zachodzić na nią. Pas biodrowy 2 musi płasko przylegać do miednicy, zachodząc na uda. Pas powinien możliwie jak najdokładniej przylegać do ...

  Ciągnięcie przyczepy
  Rozważając możliwość wykorzystania samochodu do holowania, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego. W różnych krajach przepisy dotyczące ciągnięcia przyczep, holowania samochodów lub innego rodzaju po ...

  Categorie