Renault Megane: Ręczne składanie oparć

Renault Megane –> Komfort jazdy –> Tylna kanapa –> Ręczne składanie oparć

Ręczne składanie oparć


Należy upewnić się, czy fotele przednie są wystarczająco przesunięte do przodu.

Umieścić pas bezpieczeństwa w zaczepie 2, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Pociągnij dźwignię 1 i opuść oparcie A.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Ręczne składanie oparć


Aby ponownie zamontować oparcie, postępować w odwrotnej kolejności.

Zamontować oparcie i zatrzasnąć je na jego wsporniku.

W przypadku dwumiejscowej konfiguracji kanapy, ze złożonym małym oparciem B, używanie środkowego siedzenia jest zabronione, ponieważ nie można zapiąć pasa bezpieczeństwa (zamki pasa są niedostępne).

 

Przy ponownym rozkładaniu oparcia, należy zwrócić uwagę, czy jest ono prawidłowo zablokowane.

W przypadku używania pokrowców foteli, należy sprawdzić, czy nie przeszkadzają one w zablokowaniu oparcia.

Należy sprawdzić prawidłowe ułożenie pasów.

Konieczne jest również ponowne ustawienie zagłówków.

 

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach, należy sprawdzić, czy nic nie blokuje mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, żwir, kawałki materiału, zabawki, itp.).

  Tylna kanapa

  ...

  Automatyczne składanie oparć (położenie na równo z podłogą) (wersja kombi)

  Od strony bagażnika, pociągając za element sterujący 3, możesz automatycznie odblokować oparcia tylnej kanapy, aby uzyskać płaską ...

  Zobacz tez:

  Zasięg czujników
  Wskazówki ogólne PARKTRONIC nie uwzględnia przeszkód, które znajdują się poniżej zasięgu wykrywalności, np. osoby, zwierzęta lub przedmioty znajdują się powyżej zasięgu wykrywalności, np. wys ...

  Uzupełnianie układu spryskiwaczy szyb i układu zmywania reflektorów
  OSTRZEŻENIENiektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Wykonywanie czynności w komorze silnika wiąże się z niebezpieczeństwem obr ...

  Obsługa zamków drzwi z zewnątrz pojazdu
  Drzwi blokuje się. obracając kluczyk w zamku w kierunku przodu pojazdu, a odblokowuje, obracając kluczyk w kierunku tyłu pojazdu. Zablokowanie/odblokowanie jednych drzwi za pomocą kluczyka powoduje automatyczne zablokowanie/odblokowanie wszystkich drzwi po ...

  Categorie