Renault Megane: Ręczne składanie oparć

Renault Megane –> Komfort jazdy –> Tylna kanapa –> Ręczne składanie oparć

Ręczne składanie oparć


Należy upewnić się, czy fotele przednie są wystarczająco przesunięte do przodu.

Umieścić pas bezpieczeństwa w zaczepie 2, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Pociągnij dźwignię 1 i opuść oparcie A.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Ręczne składanie oparć


Aby ponownie zamontować oparcie, postępować w odwrotnej kolejności.

Zamontować oparcie i zatrzasnąć je na jego wsporniku.

W przypadku dwumiejscowej konfiguracji kanapy, ze złożonym małym oparciem B, używanie środkowego siedzenia jest zabronione, ponieważ nie można zapiąć pasa bezpieczeństwa (zamki pasa są niedostępne).

 

Przy ponownym rozkładaniu oparcia, należy zwrócić uwagę, czy jest ono prawidłowo zablokowane.

W przypadku używania pokrowców foteli, należy sprawdzić, czy nie przeszkadzają one w zablokowaniu oparcia.

Należy sprawdzić prawidłowe ułożenie pasów.

Konieczne jest również ponowne ustawienie zagłówków.

 

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach, należy sprawdzić, czy nic nie blokuje mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, żwir, kawałki materiału, zabawki, itp.).

  Tylna kanapa

  ...

  Automatyczne składanie oparć (położenie na równo z podłogą) (wersja kombi)

  Od strony bagażnika, pociągając za element sterujący 3, możesz automatycznie odblokować oparcia tylnej kanapy, aby uzyskać płaską ...

  Zobacz tez:

  Silnik (kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami)
  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Kühlmittel nachfüllen s. Betriebsanleitung (dolać płyn chłodzący, p. instr. obsługi) Poziom płynu chłodzącego ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEOpary paliwa są łatwopalne. W przypadku niefachowego obchodzenia się z paliwem istnieje ryzyko pożaru i wybuchu! Należy koniecznie unikać ognia, otwartych źródeł światła, palenia papierosów i iskier ...

  Problemy z funkcją rozpoznawania fotelika dziecięcego
  Problem Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF na konsoli środkowej świeci się. Na fotelu pasażera jest zamontowany specjalny fotelik dziecięcy Mercedes-Benz, wyposaż ...

  Categorie