Renault Megane: Ręczne składanie oparć

Renault Megane –> Komfort jazdy –> Tylna kanapa –> Ręczne składanie oparć

Ręczne składanie oparć


Należy upewnić się, czy fotele przednie są wystarczająco przesunięte do przodu.

Umieścić pas bezpieczeństwa w zaczepie 2, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Pociągnij dźwignię 1 i opuść oparcie A.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Ręczne składanie oparć


Aby ponownie zamontować oparcie, postępować w odwrotnej kolejności.

Zamontować oparcie i zatrzasnąć je na jego wsporniku.

W przypadku dwumiejscowej konfiguracji kanapy, ze złożonym małym oparciem B, używanie środkowego siedzenia jest zabronione, ponieważ nie można zapiąć pasa bezpieczeństwa (zamki pasa są niedostępne).

 

Przy ponownym rozkładaniu oparcia, należy zwrócić uwagę, czy jest ono prawidłowo zablokowane.

W przypadku używania pokrowców foteli, należy sprawdzić, czy nie przeszkadzają one w zablokowaniu oparcia.

Należy sprawdzić prawidłowe ułożenie pasów.

Konieczne jest również ponowne ustawienie zagłówków.

 

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach, należy sprawdzić, czy nic nie blokuje mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, żwir, kawałki materiału, zabawki, itp.).

  Tylna kanapa

  ...

  Automatyczne składanie oparć (położenie na równo z podłogą) (wersja kombi)

  Od strony bagażnika, pociągając za element sterujący 3, możesz automatycznie odblokować oparcia tylnej kanapy, aby uzyskać płaską ...

  Zobacz tez:

  Automatyczne otwieranie i zamykanie od wewnątrz
  OSTRZEŻENIEPodczas zamykania klapy tylnej może dojść do zakleszczenia kończyn. Poza tym w obszarze zamykania mogą się znajdować osoby lub przejść tam w trakcie zamykania, np. dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ...

  Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
  Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2 więcej. Za pomocą przycisków lub na kierownicy wybrać menu Service. Za pomocą lub wybrać Reifendruck (ciśnienie w oponach). Nacisną ...

  Montaż siatki za tylnymi siedzeniami
  (za drugim rzędem tylnych foteli w wersji 7-miejscowej) Wewnątrz pojazdu, z obu stron:  podnieść osłonę 6, aby uzyskać dostęp do szyny służącej za górne mocowanie siatki;  wprowadzić górny wspornik 7 ...

  Categorie