Renault Megane: Anulowanie manewru

Manewr jest przerwany w następujących przypadkach:

 •  naciśnięcie przycisku włączenia systemu;
 •  przekroczenie prędkości 7 km/h;
 •  wykonanie ponad 10 ruchów w przód i w tył podczas manewru;
 •  czujniki systemu pomocy przy parkowaniu są brudne lub zasłonięte;
 •  koła pojazdu wpadły w poślizg.

Zgaśnięcie lampki kontrolnej na
tablicy wskaźników i sygnał dźwiękowy informują o zakończeniu manewru.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Sprawdzić, czy manewr jest zgodny z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego na wybranych drogach.

 •  Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na znajdujące się w pobliżu pojazdu przeszkody ruchome (dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o zbyt małych wymiarach, by system mógł je wykryć (średniej wielkości kamień, cienki słupek itp.).
 •  System może nie wykryć przedmiotów znajdujących się w martwym punkcie czujników.
 •  Podczas etapów manewru kierownica może wykonywać szybkie obroty: nie wkładać rąk do środka i zwrócić uwagę, aby nic nie dostało się do środka.
 •  Należy zawsze sprawdzić, czy zaproponowane przez system miejsce parkingowe jest dostępne i wolne od przeszkód.
 •  System musi być wyłączony, gdy holowana jest przyczepa.

  Wstrzymanie manewru

  Manewr jest wstrzymany w następujących przypadkach:  kierowca przejmuje kontrolę nad kierownicą;  otwierają się drzwi lub klapa baga& ...

  Automatyczna skrzynia biegów

  ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEZ dysz wentylacyjnych może się wydobywać bardzo gorące lub bardzo zimne powietrze. W wyniku tego w bezpośrednim pobliżu dysz wentylacyjnych może dojść do poparzeń lub odmrożeń. Istnieje niebezpieczeńs ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEDłuższy kontakt łatwopalnych materiałów, np. suchych liści, trawy lub gałęzi z gorącymi elementami układu wydechowego lub strumieniem spalin może być przyczyną pożaru. Istnieje niebezpiecze ...

  Wymiana baterii w pilocie
  OSTRZEŻENIEBaterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Istnieje zagrożenie życia! Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym ...

  Categorie