Renault Megane: Oświetlenie i sygnalizacja zewnętrzna

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Oświetlenie i sygnalizacja zewnętrzna

Światła pozycyjne


Światła pozycyjne


Obrócić pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 2. Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników.

Przed rozpoczęciem jazdy nocą: sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych.

Należy zwracać uwagę, by światła nie były niczym pokryte lub zasłonięte (brud, błoto, śnieg, przewożone przedmioty,...).

Światła drogowe


Światła drogowe


Po włączeniu świateł mijania, pchnąć dźwignię 1. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Aby wrócić do położenia świateł mijania, dźwignię 1 pociągnąć do siebie.

W trybie AUTO, przy włączonych światłach drogowych można włączyć światła mijania poprzez pociągnięcie dźwigni 1 do siebie.

Światła mijania


Działanie ręczne

Obrócić pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 2.

Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników.

Działanie automatyczne

Obrócić pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciwko oznaczenia 2: przy pracującym silniku, światła mijania zapalają się lub gasną automatycznie, w zależności od natężenia światła zewnętrznego, bez konieczności ręcznego ustawiania dźwigni 1.

Podczas jazdy lewą stroną jezdni pojazdem z kierownicą umieszczoną po lewej stronie (lub odwrotnie) światła należy wyregulować podczas wizyty w salonie (odnieś się do punktu "Regulacja wiązki świateł reflektorów" w rozdziale 1).

Automatyczne światła drogowe


W zależności od wersji pojazdu, ten system automatycznie zapala i gasi światła drogowe.

Wykorzystuje kamerę znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym w celu wykrycia pojazdów z tyłu i pojazdów jadących w przeciwnym kierunku.

Światła drogowe włączają się automatycznie, jeżeli:

 •  oświetlenie zewnętrzne jest słabe;
 •  nie wykryto żadnego pojazdu ani świateł;
 •  prędkość pojazdu jest większa niż ok.

  40 km/h.

Jeśli nie spełniono któregoś z warunków, system przełączy się na światła mijania.

System "automatycznych świateł drogowych" w żadnym wypadku nie zwalnia z konieczności zachowania uwagi oraz odpowiedzialności kierowcy za światła pojazdu i ich dostosowanie do warunków oświetlenia, widoczności i ruchu.

Automatyczne światła drogowe


System może ulegać zakłóceniom w niektórych warunkach, szczególnie takich jak:
 •  ekstremalne warunki pogodowe (deszcz, śnieg, mgła itd.) ;
 •  zasłonięta przednia szyba lub kamera;
 •  kiedy pojazd z tyłu lub z przodu posiada mniej widoczne lub zasłonięte światła;
 •  nieprawidłowa regulacja świateł przednich;
 •  systemy odblaskowe;
 •  ...

Włączenie

 •  Obracać pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciwko oznaczenia 2: Popchnąć dźwignię 1, aby włączyć światła drogowe.
 •  lub, zależnie od pojazdu, na ekranie wielofunkcyjnym: wybrać menu "Pojazd", następnie "Wspomaganie kierowcy", "Światła drogowe automatyczne", po czym wybrać "ON".

Na tablicy wskaźników świeci się lampka kontrolna .


Wyłączenie

 •  Pociągnąć dźwignię 1 do siebie;
 •  lub obrócić pierścień 3 w inne położenie niż AUTO ;
 •  lub, zależnie od pojazdu, na ekranie wielofunkcyjnym: wybrać menu "Pojazd", następnie "Wspomaganie kierowcy", "Światła drogowe automatyczne", po czym wybrać "OFF".

Lampka kontrolna na tablicy
wskaźników gaśnie.

Nieprawidłowości w działaniu


Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat "Skontroluj światła automat." pojawia się na tablicy wskaźników, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Korzystanie nocą z przenośnego systemu nawigacji w strefie przedniej szyby znajdującej się pod kamerą może powodować zakłócenia w działaniu systemu "automatycznych świateł drogowych" (ryzyko odblasku na przedniej szybie).

Funkcja zapalania świateł dziennych

Światła dzienne zapalają się automatycznie bez konieczności przestawiania dźwigni 1 przy uruchamianiu silnika i wyłączają się w momencie wyłączenia silnika.

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy wyświetla się komunikat "Skontroluj oświetlenie" z lampką kontrolną ,
a lampka kontrolna miga na tablicy
wskaźników, to znaczy, że doszło do usterki oświetlenia.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wyłączanie świateł

Istnieją dwie możliwości:

 •  ręcznie ustawić pierścień 3 w położeniu 0;
 •  światła gasną automatycznie w momencie wyłączenia silnika, przy otwarciu drzwi po stronie kierowcy lub zablokowaniu zamków w pojeździe. W takim przypadku, gdy silnik zostanie ponownie uruchomiony, światła zapalą się w położeniu pierścienia 3.

Sygnał dźwiękowy informujący o pozostawieniu zapalonych świateł

Sygnał dźwiękowy emitowany w momencie otwarcia drzwi kierowcy sygnalizuje pozostawienie włączonych świateł.

Funkcja "zewnętrzne oświetlenie towarzyszące"

Ta funkcja umożliwia chwilowe zapalenie świateł mijania (aby oświetlić bramę podczas otwierania, itp.).

Przy wyłączonym silniku i zgaszonych światłach, kiedy pierścień3 jest w położeniu 0 lub AUTO, pociągnąć dźwignię 1 do siebie: światła mijania zapalą się na około trzydzieści sekund. Aby wydłużyć ten czas, można pociągnąć dźwignię maksymalnie cztery razy (całkowity czas ograniczony do dwóch minut). Komunikat "Oświetl dojście przez _ _ _" wraz z czasem świecenia pojawia się na tablicy wskaźników, aby potwierdzić tę czynność. Następnie można zablokować zamki w pojeździe.

W celu wyłączenia świateł, zanim nastąpi to w trybie automatycznym, obrócić pierścień 3 do dowolnego położenia, po czym ponownie ustawić w pozycji AUTO.

Funkcja powitania i pożegnania (zależnie od wersji pojazdu)

Gdy funkcja jest włączona, światła dzienne i światła pozycyjne tylne zapalają się automatycznie w chwili wykrycia karty RENAULT lub przy otwieraniu pojazdu.

Wyłączają się automatycznie:

 •  około minutę po zapaleniu;
 •  przy uruchamianiu silnika w zależności od położenia dźwigni oświetlenia; lub
 •  przy blokowaniu pojazdu.

Oświetlenie powitalne pod zewnętrznymi lusterkami wstecznymi

Po włączeniu funkcji oświetlenie znajdujące się pod zewnętrznymi lusterkami wstecznymi zapalają się automatycznie po wykryciu karty RENAULT, przy odblokowaniu pojazdu lub otwarciu drzwi.

Wyłączają się automatycznie:

 •  około minutę po zapaleniu;
 •  przy włączaniu silnika; lub
 •  przy blokowaniu pojazdu.

Włączanie-wyłączanie funkcji

Na ekranie wielofunkcyjnym wybrać menu "Pojazd", "Ustawienia użytkownika" następnie "Zewnętrzne powitanie". Wybrać "ON" lub "OFF", aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Przednie światła przeciwmgielne


Przednie światła
przeciwmgielne

Obrócić środkowy pierścień 4 dźwigni 1 do położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 2 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić.

Działanie świateł zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrznego; włączeniu świateł przeciwmgielnych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

Tylne światła przeciwmgielne

Obrócić środkowy pierścień 4 dźwigni do położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 2 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić.

Działanie światła zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrznego; włączeniu świateł przeciwmgielnych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

Należy pamiętać o wyłączaniu tych świateł w momencie, gdy ustała przyczyna ich stosowania, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi.

W czasie mgły , gdy pada śnieg lub gdy przewozi się przedmioty wystające poza dach, automatyczne włączanie reflektorów nie odbywa się w sposób regularny.

Włączanie świateł przeciwmgielnych pozostaje pod kontrolą kierowcy: lampki kontrolne na tablicy wskaźników informują o ich włączeniu (lampka zapalona) lub wyłączeniu (lampka zgaszona).

Wyłączenie świateł

Obróć ponownie pierścień 4, aby ustawić oznaczenie 2 naprzeciw symbolu odpowiadającego światłom przeciwmgielnym, które chcesz wyłączyć. Odpowiednia lampka kontrolna gaśnie na tablicy wskaźników.

Wyłączenie oświetlenia zewnętrznego powoduje zgaszenie świateł przeciwmgielnych.

  Regulacja ustawienia reflektorów

  W pojazdach wyposażonych w taką funkcję, element sterujący A umożliwia regulację wysokości wiązki światła w zależno" ...

  Wycieraczki, spryskiwacze szyb

  ...

  Zobacz tez:

  Kontrola awarii świateł w przypadku technologii LED
  W przypadku przyczepy z oświetleniem w technologii LED na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może pojawiać się komunikat o usterce pomimo sprawnego oświetlenia. Przyczyną komunikatu może być spadek natężenia prądu poniżej ...

  Uruchomienie silnika
  Ustawić dźwignię 1 w położeniu P, włączyć zapłon. W celu przestawienia dźwigni z położenia P, należy koniecznie wcisnąć pedał hamulca przed naciśnięciem przycisku odblokowującego 2. Wciskaj&# ...

  Sprawdzanie ilości czynnika chłodniczego i oleju do obiegów chłodniczych
  Jeżeli ilość czyinika chłodniczego w układzie jest niska, zmniejszeniu ulega sprawność układu klimatyzacji. Nadmierna ilość czynnika chłodniczego ma również negatywny wpływ na działanie układu klimatyzacji. W ...

  Categorie