Hyundai i30: Holowanie awaryjne

Hyundai i30 –> Postępowanie w przypadku awarii –> Holowanie –> Holowanie awaryjne

Holowanie awaryjne


Jeżeli samochód wymaga holowania, powinno być ono wykonane przez autoryzowaną stację obsługi HYUNDAI lub profesjonalną firmę zajmującą się holowaniem pojazdów.

W celu holowania awaryjnego w przypadku, gdy profesjonalny sprzęt do holowania nie jest dostępny, połączyć linkę holowniczą lub łańcuch do jednego z haków Holowniczych z przodu (lub z tyłu) samochodu. Podczas holowania samochodu zachować najwyższą ostrożność. W holowanym pojeździe musi przebywać kierowca obsługujący kierownicę i hamulce.

Takie holowanie można prowadzić wyłącznie na drogach o utwardzonej nawierzchni, na niewielką odległość i z niewielką prędkością. Ponadto koła, osie, zespół napędowy, układ kierowniczy i hamulce muszą być w dobrym stanie technicznym.

 • Nie wolno używać haków holowniczych do wyciągania pojazdu z błota, piasku lub innych miejsc, z których pojazd nie może wyjechać o własnym napędzie.
 • Unikać holowania pojazdu o większej masie niż pojazd holujący.
 • Kierowcy obu pojazdów muszą się ze sobą często komunikować.

OSTROŻNIE

 • Przymocować pas holowniczy do haka holowniczego.
 • Wykorzystanie innego elementu pojazdu zamiast haka holowniczego spowoduje uszkodzenie nadwozia pojazdu.
 • Używać wyłącznie linki lub łańcucha przeznaczonego specjalnie do holowania pojazdów. Bezpiecznie przymocować linkę lub łańcuch holowniczy do haka.
 • Przed podjęciem holowania awaryjnego sprawdzić, czy hak holowniczy nie jest złamany ani uszkodzony.
 • Bezpiecznie przymocować linkę lub łańcuch holowniczy do haka.
 • Nie szarpać za hak. Używać stałej i równomiernej siły.
 • Aby uniknąć uszkodzenia haka, nie wolno go ciągnąć w bok ani w kierunku pionowym.

  Zawsze pociągać hak do przodu.

OSTRZEŻENIE

Podczas holowania samochodu zachować najwyższą ostrożność.

 • Unikać nagłego ruszania lub gwałtownych manewrów, mogących spowodować nadmierne obciążenie awaryjnego haka holowniczego i linki lub łańcucha holowniczego. Hak i linka lub łańcuch holowniczy mogą ulec uszkodzeniu i spowodować poważne obrażenia lub szkody materialne.
 • Jeżeli nie jest możliwe ruszenie unieruchomionym pojazdem, nie wolno kontynuować holowania. W sprawie pomocy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI lub profesjonalną firmą holowniczą.
 • Holować pojazd w kierunku jak najbardziej zbliżonym do jazdy do przodu.
 • Podczas holowania zachować bezpieczną odległość od pojazdu.

Holowanie awaryjne


Używać pasa holowniczego o długości nieprzekraczającej 5m. W środku pasa przywiązać biały lub czerwony kawałek tkaniny (o szerokości ok. 30 cm), aby poprawić widoczność pasa.

Jechać ostrożnie tak, aby pas holowniczy nie był luźny.

  Demontowany hak holowniczy (tylny)

  1. Otworzyć drzwi bagażnika i wyjąć hak holowniczy ze skrzynki na narzędzia. 2. Zdjąć zaślepkę otworu w tylnym zderzaku, nacis ...

  Środki ostrożności podczas holowania awaryjnego

  Obrócić kluczyk zapłonu w położenie ACC, tak aby kierownica nie została zablokowana. Ustawić drążek zmiany biegów w po& ...

  Zobacz tez:

  Wskazania standardowe
  Przycisk na kierownicy przytrzymać wciśnięty, aż pojawi się menu Reise (statystyka) ze wskazaniem przebiegu dziennego i przebiegu całkowitego . Wskazania komputera "od rozruchu" lub "od resetu" Statystyka "Od rozruchu" (przykł ...

  Przypadki szczególne
  W przypadku gdy zachodzi konieczność zatrzymania pojazdu jadącego po pochyłym terenie lub ciągnącego przyczepę, należy pociągnąć i przytrzymać przez kilka sekund włącznik 2, aby uzyskać maksymalną siłę ham ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEMateriały eksploatacyjne mogą być trujące i niebezpieczne dla zdrowia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Podczas stosowania, przechowywania i utylizacji materiałów eksploatacyjnych należy przestrzegać infor ...

  Categorie