Renault Megane: Nieprawidłowości w działaniu

Renault Megane –> Rady praktyczne –> Nieprawidłowości w działaniu

Wskazówki zamieszczone w poniższej tabeli umożliwią Państwu samodzielne, szybkie i tymczasowe usunięcie usterki. Ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji samochodu należy jednak jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Sposób użycia karty RENAULT

MOŻLIWE PRZYCZYNY

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Karta RENAULT nie działa i nie można odblokować lub zablokować zamków. Zużyta bateria karty. Wymienić baterię. Można nadal zablokować/ odblokować zamki i uruchomić silnik pojazdu (patrz paragraf "Blokowanie-, odblokowanie zamków" w rozdziale 1 i "Uruchamianie, wyłączanie silnika" w rozdziale 2).
Używanie urządzeń działających na tej samej częstotliwości, co karta (telefon komórkowy...). Wyłączyć te urządzenia lub użyć kluczyka zapasowego (patrz paragraf "Blokowanie, odblokowanie zamków" w rozdziale 1).
Pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Akumulator pojazdu jest rozładowany.

Użyć kluczyka wbudowanego w kartę (patrz paragraf "Blokowanie, odblokowanie zamków" w rozdziale 1).
Pojazd jest uruchomiony. Przy pracującym silniku, odblokowanie/zablokowanie karty jest nieaktywne. Wyłączyć zapłon.

Wskazówki zamieszczone w poniższej tabeli umożliwią Państwu samodzielne, szybkie i tymczasowe usunięcie usterki. Ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji samochodu należy jednak jak najszybciej skonsultować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Użycie nadajnika zdalnego sterowania

MOŻLIWE PRZYCZYNY

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Nadajnik zdalnego sterowania nie działa i nie można odblokować lub zablokować zamków. Zużyta bateria nadajnika. Użyć kluczyka.
Używanie urządzeń działających na tej samej częstotliwości, co nadajnik (telefon komórkowy, itp.). Wyłączyć urządzenia lub skorzystać z kluczyka.
Pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Rozładowany akumulator.

Wymienić baterię. Można nadal zablokowaćodblokować zamki i uruchomić silnik pojazdu (patrz paragraf "Blokowanie-odblokowanie zamków drzwi" w rozdziale 1 i "Uruchamianiewyłączanie silnika" w rozdziale 2).
Pojazd jest uruchomiony. Przy pracującym silniku odblokowanie/zablokowanie kluczykiem jest nieaktywne. Wyłączyć zapłon.

 

Podczas próby rozruchu silnika

MOŻLIWE PRZYCZYNY

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Lampki kontrolne na tablicy wskaźników nie świecą się lub świecą słabiej, rozrusznik nie pracuje Zaciski przewodów akumulatora źle dokręcone, odłączone lub utlenione. Należy je dokręcić, ponownie podłączyć lub oczyścić jeżeli są utlenione.
Akumulator rozładowany lub uszkodzony. Podłączyć akumulator naładowany w miejsce rozładowanego.

Patrz paragraf "Akumulator: postępowanie w razie awarii" w rozdziale 5 lub, w razie potrzeby, należy wymienić akumulator.

Nie należy pchać pojazdu jeśli kolumna kierownicy jest zablokowana.

Wadliwe działanie instalacji. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Silnika nie można uruchomić. Warunki niezbędne do rozruchu niespełnione. Patrz paragraf "Uruchamianie, wyłączanie silnika" w rozdziale 2.
Karta RENAULT nie działa. Patrz paragraf "Uruchamianie, wyłączanie silnika" w rozdziale 2.
Nie można wyłączyć silnika. Karta nie wykryta. Patrz paragraf "Uruchamianie, wyłączanie silnika" w rozdziale 2.
Problem elektroniczny. Wcisnąć szybko pięć razy przycisk uruchamiania silnika.
Kolumna kierownicza jest zablokowana. Blokada kierownicy Poruszaj kierownicą, wciskając jednocześnie przycisk rozruchu silnika lub, zależnie od wersji pojazdu, przekręcając kluczyk (odnieś się do punktu "Uruchamianie, wyłączanie silnika" w rozdziale 2).
Wadliwe działanie instalacji. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

 


W czasie jazdy MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Wibracje. Niedopompowane opony lub zniszczone albo niewyważone koła. Sprawdzić ciśnienie w oponach, jeśli jest prawidłowe, zlecić kontrolę stanu ogumienia Autoryzowanemu Partnerowi marki.
Z układu wydechowego wydostaje się biały dym. W pojazdach z silnikiem wysokoprężnym nie musi to oznaczać usterki. Dym może być spowodowany regeneracją filtra cząstek stałych. Patrz paragraf "Cechy szczególne wersji z silnikiem diesel" w rozdziale 2.
Dym wydobywający się spod pokrywy komory silnika. Zwarcie lub wyciek z układu chłodzenia Zatrzymać pojazd, wyłączyć zapłon, odsunąć się od pojazdu i skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Włącza się lampka kontrolna ciśnienia oleju: na zakrętach lub przy hamowaniu Zbyt niski poziom oleju. Dolać oleju silnikowego (patrz paragraf "Poziom oleju silnikowego: uzupełnianie
późno gaśnie lub pozostaje włączona w czasie przyspieszania Nieprawidłowe ciśnienie oleju. Należy zatrzymać się i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.
Trudności w obracaniu kierownicą. Przegrzanie się układu wspomagania. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Silnik ulega przegrzaniu. Wskazówka wskaźnika temperatury płynu chłodzącego znajduje się w strefie ostrzegawczej i zapala się lampka kontrolna . Uszkodzenie wentylatora chłodnicy. Zatrzymać się, wyłączyć silnik i skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Wycieki płynu chłodzącego. Sprawdzić zbiornik płynu chłodzącego: musi zawierać płyn. Jeżeli go nie zawiera, należy skontaktować się jak najszybciej z Autoryzowanym Partnerem marki.
Wrzenie w zbiorniku płynu chłodzącego. Usterka mechaniczna: pęknięcie uszczelki głowicy. Wyłączyć silnik.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

 

Chłodnica: W przypadku dużego ubytku płynu chłodzącego, nigdy nie należy uzupełniać poziomu zimnym płynem chłodzącym, gdy silnik jest rozgrzany. Po każdej naprawie pojazdu, gdy zaistniała konieczność nawet częściowego zlania płynu, układ chłodzenia należy ponownie napełnić nowym płynem do odpowiedniego poziomu. Przypominamy o obowiązku stosowania wyłącznie produktów atestowanych przez nasze Służby Techniczne.

 

Osprzęt elektryczny

MOŻLIWE PRZYCZYNY

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Wycieraczki nie działają. Przyklejone do szyby pióra wycieraczek Odkleić przednie pióra przed włączeniem wycieraczek.
Wadliwe działanie instalacji elektrycznej. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Uszkodzony bezpiecznik Wymienić bezpiecznik, patrz paragraf "Bezpieczniki".
Nie można wyłączyć wycieraczek Uszkodzone elektryczne elementy sterujące. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Zwiększona częstotliwość migania kierunkowskazów. Przepalona żarówka Patrz paragrafy "Reflektory przednie: wymiana żarówek" lub "Światła tylne i boczne: wymiana żarówek" w rozdziale 5.
Nie działają światła kierunkowskazów. Wadliwe działanie instalacji elektrycznej lub elementów sterujących. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Uszkodzony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik, patrz paragraf "Bezpieczniki".
Nie można włączyć ani wyłączyć reflektorów. Wadliwe działanie instalacji elektrycznej lub elementów sterujących. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Uszkodzony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik, patrz paragraf "Bezpieczniki".
Ślady skraplania w reflektorach. Obecność śladów skraplania w reflektorach może być zjawiskiem naturalnym związanym ze zmianami temperatury.

W takim przypadku, ślady znikają wkrótce po włączeniu świateł.

 
Świecenie kontrolki niezapięcia pasów bezpieczeństwa na miejscach z przodu jest niezgodne ze stanem zapięcia pasów. Jakiś przedmiot położony między podłogą a fotelem zakłóca działanie czujnika. Wyjąć wszystkie przedmioty znajdujące się pod fotelami przednimi.

  Przyczepa

  Przed holowaniem należy ustawić skrzynię biegów w położeniu neutralnym, odblokować kolumnę kierownicy, a następnie zwolnić ham ...

  Dane techniczne

  ...

  Zobacz tez:

  Układy ułatwiające jazdę (kierownica wielofunkcyjna z 4 przyciskami)
  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Funkcja HOLD jest wyłączona. Pojazd wpadł w poślizg Aus (wył.) Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy. W ...

  Tabliczka ze specyfikacją opon i zalecanym ciśnieniem w ogumieniu
  Opony w nowym samochodzie Hyundai zostały dobrane tak, aby zapewniać najlepsze osiągi w normalnych warunkach eksploatacji. Zalecane ciśnienie w oponach podane jest na tabliczce przymocowanej do środkowego słupka od strony kierowcy. Numer silnika Numer s ...

  Sposób użycia
  Istnieją dwa sposoby blokowania/odblokowania zamków pojazdu:  karta RENAULT w trybie "wolne ręce";  karta RENAULT w trybie zdalnego sterowania. Karty RENAULT nie wolno chować w miejscu, gdzie może mieć kontakt z innymi urz ...

  Categorie