Renault Megane: Nieprawidłowości w działaniu

Nieprawidłowości w działaniu


W niektórych przypadkach karta RENAULT typu "wolne ręce" może przestać działać:

 •  zużycie baterii karty RENAULT...
 •  gdy w pobliżu znajdują się urządzenia działające na tej samej częstotliwości (ekran, telefon komórkowy, gry wideo...);
 •  pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Zależnie od pojazdu na tablicy wskaźników pojawia się komunikat "Zbliż kartę do START i naciśnij" lub "symbool + START symbolu +START".

Nieprawidłowości w działaniu


Wcisnąć pedał hamulca lub pedał sprzęgła, następnie przycisnąć kartę RENAULT 3 (stroną, na której znajduje się logo) na około 2 sekundy do

 •  przycisku start 2 (wersje z kierownicą po lewej stronie); lub
 •  symbolu 4 (wersje z kierownicą po prawej stronie).

Nacisnąć przycisk 2, aby uruchomić pojazd.

Komunikat gaśnie.

  Funkcja "Akcesoria" (włączenie zapłonu)

  Po uzyskaniu dostępu do pojazdu, dostępne są niektóre funkcje (radioodtwarzacz, system nawigacji, wycieraczki ...). Aby uzyskać dostęp do p ...

  Warunki niezbędne do wyłączenia silnika

  Pojazd musi znajdować się na postoju, a dźwignia powinna być ustawiona w położeniu N lub P, w przypadku pojazdów z automatyczną skr ...

  Zobacz tez:

  Ręczne ustawianie zagłówków
  Ustawianie wysokości zagłówków Wyżej: Pociągnąć zagłówek do góry, aż osiągnie żądane położenie. Niżej: Nacisnąć przycisk odblokowania w kierunku strzałki i wcisn ...

  Ostrzeżenia na drodze
  Światła awaryjne Światła awaryjne służą jako ostrzeżenie dla innych kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do pojazdu z włączonymi światłami awaryjnymi, wyprzedz ...

  Procedura awaryjnego uruchamiania silnika
  OSTROŻNIE Akumulator AGM (opcja) Akumulatory z absorpcyjną matą szklaną (AGM) są bezobsługowe i powinny być obsługiwane jedynie w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI. Do ładowania akumulatora AGM należy używać wył ...

  Categorie