Renault Megane: Informacje ogólne

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Komputer pokładowy –> Informacje ogólne

Komputer pokładowy 1

Komputer pokładowy


Zależnie od wersji pojazdu, łączy on następujące funkcje:

 •  przebyty dystans;
 •  parametry podróży;
 •  komunikaty informacyjne;
 •  komunikaty o nieprawidłowościach w działaniu (wyświetlające się wraz z lampką kontrolną );

 •  komunikaty alarmowe (wyświetlające się wraz z lampką kontrolną );

Wszystkie funkcje są opisane na następnych stronach.

Przyciski wyboru informacji wyświetlanych na ekranie 2

Kolejne informacje można przewijać, naciskając krótko przycisk 2 (wyświetlenie zależy od wyposażenia pojazdu oraz kraju):

 1.  licznik przebiegu całkowitego i przebiegów częściowych;
 2.  parametry podróży:
 •  średnie zużycie paliwa;
 •  chwilowe zużycie paliwa;
 •  przewidywana droga, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku;
 •  przebyty dystans;
 •  średnia prędkość ;
 1.  bieżąca prędkość;
 2.  przebieg pozostały do następnego przeglądu;
 3.  resetowanie ciśnienia powietrza w oponach;
 4.  dziennik pokładowy, wyświetlanie komunikatów informacyjnych i o nieprawidłowościach w działaniu.

Przycisk zerowania licznika przebiegów częściowych

Przycisk zerowania licznika przebiegów częściowych


Po wybraniu na wyświetlaczu wartości "licznika przebiegów częściowych", wcisnąć przycisk OK 3 aż do wyzerowania licznika.

Zerowanie parametrów podróży (Top départ)

Po wybraniu na wyświetlaczu jednego z parametrów podróży, wcisnąć przycisk OK 3 przytrzymując go, aż do wyzerowania wyświetlanej wartości.

Interpretacja wartości pojawiających się na wyświetlaczu po przejechaniu kilku kilometrów od momentu wciśnięcia przycisku Top Départ

Wartości określające średnie zużycie paliwa i średnią prędkość stają się bardziej dokładne i miarodajne w miarę jak rośnie ilość kilometrów przejechanych od chwili ostatniego wciśnięcia przycisku "Top départ".

Średnie zużycie paliwa zmniejsza się w sytuacji gdy:

 •  samochód przestał przyspieszać;
 •  silnik osiągnął swą normalną temperaturę pracy (przycisk Top Départ został wciśnięty, gdy silnik nie był jeszcze rozgrzany);
 •  po jeździe w ruchu miejskim samochód wyjechał na drogę poza miastem.

Automatyczne zerowanie parametrów podróży

Przy przeładowaniu pamięci jednego z parametrów, następuje jej automatyczne wyzerowanie.

  Komputer pokładowy

  ...

  Parametry podróży

  Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. ...

  Zobacz tez:

  Włącznik świateł
  Obsługa Lewe światło parkingowe Prawe światło parkingowe Światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i podświetlenie zestawu wskaźników Automatyczne światła drogowe stero ...

  Ogólne środki ostrożności
  Nie wolno dopuścić, aby żrące roztwory, takie jak perfumy czy olej z kosmetyków, stykały się z deską rozdzielczą, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie lub odbarwienie. Jeżeli substancje te rozleją się na deskę rozd ...

  Awaryjne uruchamianie silnika
  Awaryjne uruchamianie silnika może być niebezpieczne, jeżeli wykonywane jest nieprawidłowo. Aby uniknąć odniesienia obrażeń lub uszkodzenia pojazdu czy akumulatora, należy postępować zgodnie z procedurą uruchamiania awaryjnego. ...

  Categorie