Renault Megane: Informacje ogólne

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Komputer pokładowy –> Informacje ogólne

Komputer pokładowy 1

Komputer pokładowy


Zależnie od wersji pojazdu, łączy on następujące funkcje:

 •  przebyty dystans;
 •  parametry podróży;
 •  komunikaty informacyjne;
 •  komunikaty o nieprawidłowościach w działaniu (wyświetlające się wraz z lampką kontrolną );

 •  komunikaty alarmowe (wyświetlające się wraz z lampką kontrolną );

Wszystkie funkcje są opisane na następnych stronach.

Przyciski wyboru informacji wyświetlanych na ekranie 2

Kolejne informacje można przewijać, naciskając krótko przycisk 2 (wyświetlenie zależy od wyposażenia pojazdu oraz kraju):

 1.  licznik przebiegu całkowitego i przebiegów częściowych;
 2.  parametry podróży:
 •  średnie zużycie paliwa;
 •  chwilowe zużycie paliwa;
 •  przewidywana droga, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku;
 •  przebyty dystans;
 •  średnia prędkość ;
 1.  bieżąca prędkość;
 2.  przebieg pozostały do następnego przeglądu;
 3.  resetowanie ciśnienia powietrza w oponach;
 4.  dziennik pokładowy, wyświetlanie komunikatów informacyjnych i o nieprawidłowościach w działaniu.

Przycisk zerowania licznika przebiegów częściowych

Przycisk zerowania licznika przebiegów częściowych


Po wybraniu na wyświetlaczu wartości "licznika przebiegów częściowych", wcisnąć przycisk OK 3 aż do wyzerowania licznika.

Zerowanie parametrów podróży (Top départ)

Po wybraniu na wyświetlaczu jednego z parametrów podróży, wcisnąć przycisk OK 3 przytrzymując go, aż do wyzerowania wyświetlanej wartości.

Interpretacja wartości pojawiających się na wyświetlaczu po przejechaniu kilku kilometrów od momentu wciśnięcia przycisku Top Départ

Wartości określające średnie zużycie paliwa i średnią prędkość stają się bardziej dokładne i miarodajne w miarę jak rośnie ilość kilometrów przejechanych od chwili ostatniego wciśnięcia przycisku "Top départ".

Średnie zużycie paliwa zmniejsza się w sytuacji gdy:

 •  samochód przestał przyspieszać;
 •  silnik osiągnął swą normalną temperaturę pracy (przycisk Top Départ został wciśnięty, gdy silnik nie był jeszcze rozgrzany);
 •  po jeździe w ruchu miejskim samochód wyjechał na drogę poza miastem.

Automatyczne zerowanie parametrów podróży

Przy przeładowaniu pamięci jednego z parametrów, następuje jej automatyczne wyzerowanie.

  Komputer pokładowy

  ...

  Parametry podróży

  Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. ...

  Zobacz tez:

  Kierunkowskazy
  Na ekranie 3 wyświetlane są następujące wskaźniki: Aktywny tryb, siła nawiewu i tryb rozdziału powietrza w kabinie (czasowe wyświetlanie po naciśnięciu odpowiedniego elementu sterującego).  Temperatura zewnętrzna. Te ...

  Obsluga radioodtwarzacza (SA710) (OPCJA)
  1. Przycisk wyboru zakresu pasma FM 2. Włącznik - wyłącznik (ON-OFF) i regulacja głośności (VOLUME) 3. Przycisk automatycznego programowania AUTO STORĘ 4. Przycisk automatycznego wyboru kanałów 5. Przycisk dosirajania/ustawiania parametr& ...

  Kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami
    Funkcja 1 Wyświetlacz wielofunkcyjny 2 Wyświetlacz systemu Audio/ COMAND, patrz oddzielna instrukcja obsługi 3 Włączanie LINGUATRONIC, patrz oddzielna instrukcja obsługi 4 Odrzu ...

  Categorie