Renault Megane: Blokowanie-odblokowanie zamków elementów otwieranych

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Blokowanie-odblokowanie zamków elementów otwieranych

Przypadek braku działania nadajnika zdalnego sterowania lub, zależnie od wersji pojazdu, karty RENAULT

W niektórych przypadkach nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe lub karta RENAULT może nie działać:

 •  zużycie baterii nadajnika zdalnego sterowania na fale radiowe lub karty RENAULT, rozładowany akumulator itp.
 •  używanie urządzeń działających na tej samej częstotliwości co karta (telefon komórkowy...);
 •  pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Można wtedy:

 •  użyć, zależnie od wersji pojazdu, kluczyka wbudowanego w nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe lub kluczyka zapasowego wbudowanego w kartę, aby odblokować drzwi przednie, lewe;
 •  zablokować ręcznie zamki wszystkich drzwi;
 •  aby użyć przycisku blokowania/odblokowania drzwi po wewnętrznej stronie (patrz następne strony).

Kluczyk wbudowany w kartę

Kluczyk wbudowany w kartę


Wbudowany kluczyk 2 służy do blokowania lub odblokowania przednich lewych drzwi, gdy karta RENAULT nie może zadziałać.

Dostęp za pomocą klucza 2

Przesunąć tylną obudowę 1 w dół, dociskając strefę A.

Dostęp za pomocą klucza


Używanie kluczyka wbudowanego w kartę RENAULT

Używanie kluczyka wbudowanego w kartę RENAULT


 •  Wprowadzić końcówkę klucza 2 w rowek 3 na dole obudowy B w lewych drzwiach;
 •  Przesunąć do góry w celu zdjęcia osłony B;
 •  Włożyć klucz 2 w zamek i zablokować lub odblokować lewe przednie drzwi.

Po uzyskaniu dostępu do pojazdu wsunąć wbudowany kluczyk w odpowiednie miejsce w karcie RENAULT.

Pojazdy z kluczykiem, nadajnikiem zdalnego sterowania

Sposób użycia kluczyka

Sposób użycia kluczyka


Wprowadź kluczyk 5 do zamka 4 i zablokuj lub odblokuj przednie drzwi lewe.

Ręczne blokowanie zamków drzwi

Ręczne blokowanie zamków drzwi


W przypadku otwartych drzwi, obrócić śrubę 6 (za pomocą końcówki kluczyka) i zamknąć drzwi.

Drzwi są odtąd zablokowane z zewnątrz.

Otwarcie drzwi będzie możliwe tylko od wewnątrz lub przy pomocy kluczyka w przypadku przednich lewych drzwi.

Sterowanie blokowaniemodblokowaniem zamków drzwi od wewnątrz

Sterowanie blokowaniemodblokowaniem zamków drzwi od wewnątrz


Przełącznik 7 steruje jednocześnie zamkami drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa.

Jeżeli jeden z elementów otwieranych nadwozia (drzwi lub pokrywa bagażnika) jest otwarty lub niedomknięty, następuje szybkie zablokowanie-odblokowanie zamków.

W przypadku przewożenia przedmiotów z otwartym bagażnikiem, możliwe jest mimo to zablokowanie zamków pozostałych drzwi i pokryw: po wyłączeniu silnika, wcisnąć i przytrzymać przez ponad pięć sekund przełącznik 7 w celu zablokowania pozostałych zamków.

Blokowanie elementów otwieranych bez użycia karty RENAULT lub klucza

Na przykład w przypadku rozładowanej baterii, chwilowego braku działania karty RENAULT lub klucza itp.

Przy wyłączonym silniku i otwartym jednym z elementów otwieranych (drzwi lub pokrywa bagażnika), wcisnąć i przytrzymać przez ponad pięć sekund przełącznik 7.

Po zamknięciu drzwi wszystkie elementy otwierane nadwozia zostaną zablokowane.

Odblokowanie pojazdu od zewnątrz jest możliwe jedynie za pomocą karty RENAULT znajdującej się w strefie zasięgu pojazdu lub za pomocą kluczyka.

Lampka kontrolna informująca o zablokowaniu elementów otwieranych nadwozia

Przy włączonym zapłonie, lampka kontrolna wbudowana w przełącznik 7 informuje kierowcę o stanie zablokowania drzwi lub pokrywy bagażnika:

 •  lampka zapalona oznacza, że elementy otwierane nadwozia są zablokowane;
 •  lampka zgaszona oznacza, że elementy otwierane nadwozia są odblokowane.

W chwili zablokowania drzwi z zewnątrz lampka kontrolna pozostaje zapalona, a następnie gaśnie.

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub kartę RENAULT.

 

Odpowiedzialność kierowcy

W przypadku jazdy z zablokowanymi zamkami drzwi, należy pamiętać, że może to utrudnić ratownikom dostęp do kabiny w razie wypadku.

  Zabezpieczenie antywłamaniowe

  Nigdy nie należy korzystać z funkcji zabezpieczenia antywłamaniowego drzwi, jeżeli wewnątrz samochodu pozostała jakaś osob ...

  Otwieranie i zamykanie drzwi

  ...

  Zobacz tez:

  Zapalniczka
  OSTRZEŻENIEW przypadku dotknięcia gorącego elementu zapalniczki lub gorącej oprawki można doznać poparzeń. Poza tym łatwopalne materiały mogą się zapalić, jeśli gorąca zapalniczka wypadnie np. gdy dziec ...

  Filtr powietrza układu klimatyzacji (opcja)
  Filtr powietrza układu klimatyzacji, zamontowany za schowkiem po stronie przedniego pasażera, zatrzymuje kurz i inne zanieczyszczenia doprowadzane wraz z zasysanym powietrzem do układu ogrzewania i klimatyzacji. Jeżeli w ciągu pewnego czasu pył i inne zanieczys ...

  Problemy z szybami bocznymi
  Problem: nie można zamknąć szyby, ponieważ ciała obce, np. liście lub inne przedmioty w prowadnicy blokują jej ruch. Usunąć przeszkadzające przedmioty Zamknąć szybę boczną. Problem: nie można zamkną ...

  Categorie