Renault Megane: Blokowanie-odblokowanie zamków elementów otwieranych

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Blokowanie-odblokowanie zamków elementów otwieranych

Przypadek braku działania nadajnika zdalnego sterowania lub, zależnie od wersji pojazdu, karty RENAULT

W niektórych przypadkach nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe lub karta RENAULT może nie działać:

 •  zużycie baterii nadajnika zdalnego sterowania na fale radiowe lub karty RENAULT, rozładowany akumulator itp.
 •  używanie urządzeń działających na tej samej częstotliwości co karta (telefon komórkowy...);
 •  pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Można wtedy:

 •  użyć, zależnie od wersji pojazdu, kluczyka wbudowanego w nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe lub kluczyka zapasowego wbudowanego w kartę, aby odblokować drzwi przednie, lewe;
 •  zablokować ręcznie zamki wszystkich drzwi;
 •  aby użyć przycisku blokowania/odblokowania drzwi po wewnętrznej stronie (patrz następne strony).

Kluczyk wbudowany w kartę

Kluczyk wbudowany w kartę


Wbudowany kluczyk 2 służy do blokowania lub odblokowania przednich lewych drzwi, gdy karta RENAULT nie może zadziałać.

Dostęp za pomocą klucza 2

Przesunąć tylną obudowę 1 w dół, dociskając strefę A.

Dostęp za pomocą klucza


Używanie kluczyka wbudowanego w kartę RENAULT

Używanie kluczyka wbudowanego w kartę RENAULT


 •  Wprowadzić końcówkę klucza 2 w rowek 3 na dole obudowy B w lewych drzwiach;
 •  Przesunąć do góry w celu zdjęcia osłony B;
 •  Włożyć klucz 2 w zamek i zablokować lub odblokować lewe przednie drzwi.

Po uzyskaniu dostępu do pojazdu wsunąć wbudowany kluczyk w odpowiednie miejsce w karcie RENAULT.

Pojazdy z kluczykiem, nadajnikiem zdalnego sterowania

Sposób użycia kluczyka

Sposób użycia kluczyka


Wprowadź kluczyk 5 do zamka 4 i zablokuj lub odblokuj przednie drzwi lewe.

Ręczne blokowanie zamków drzwi

Ręczne blokowanie zamków drzwi


W przypadku otwartych drzwi, obrócić śrubę 6 (za pomocą końcówki kluczyka) i zamknąć drzwi.

Drzwi są odtąd zablokowane z zewnątrz.

Otwarcie drzwi będzie możliwe tylko od wewnątrz lub przy pomocy kluczyka w przypadku przednich lewych drzwi.

Sterowanie blokowaniemodblokowaniem zamków drzwi od wewnątrz

Sterowanie blokowaniemodblokowaniem zamków drzwi od wewnątrz


Przełącznik 7 steruje jednocześnie zamkami drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa.

Jeżeli jeden z elementów otwieranych nadwozia (drzwi lub pokrywa bagażnika) jest otwarty lub niedomknięty, następuje szybkie zablokowanie-odblokowanie zamków.

W przypadku przewożenia przedmiotów z otwartym bagażnikiem, możliwe jest mimo to zablokowanie zamków pozostałych drzwi i pokryw: po wyłączeniu silnika, wcisnąć i przytrzymać przez ponad pięć sekund przełącznik 7 w celu zablokowania pozostałych zamków.

Blokowanie elementów otwieranych bez użycia karty RENAULT lub klucza

Na przykład w przypadku rozładowanej baterii, chwilowego braku działania karty RENAULT lub klucza itp.

Przy wyłączonym silniku i otwartym jednym z elementów otwieranych (drzwi lub pokrywa bagażnika), wcisnąć i przytrzymać przez ponad pięć sekund przełącznik 7.

Po zamknięciu drzwi wszystkie elementy otwierane nadwozia zostaną zablokowane.

Odblokowanie pojazdu od zewnątrz jest możliwe jedynie za pomocą karty RENAULT znajdującej się w strefie zasięgu pojazdu lub za pomocą kluczyka.

Lampka kontrolna informująca o zablokowaniu elementów otwieranych nadwozia

Przy włączonym zapłonie, lampka kontrolna wbudowana w przełącznik 7 informuje kierowcę o stanie zablokowania drzwi lub pokrywy bagażnika:

 •  lampka zapalona oznacza, że elementy otwierane nadwozia są zablokowane;
 •  lampka zgaszona oznacza, że elementy otwierane nadwozia są odblokowane.

W chwili zablokowania drzwi z zewnątrz lampka kontrolna pozostaje zapalona, a następnie gaśnie.

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub kartę RENAULT.

 

Odpowiedzialność kierowcy

W przypadku jazdy z zablokowanymi zamkami drzwi, należy pamiętać, że może to utrudnić ratownikom dostęp do kabiny w razie wypadku.

  Zabezpieczenie antywłamaniowe

  Nigdy nie należy korzystać z funkcji zabezpieczenia antywłamaniowego drzwi, jeżeli wewnątrz samochodu pozostała jakaś osob ...

  Otwieranie i zamykanie drzwi

  ...

  Zobacz tez:

  Włączanie/ przełączanie
  Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 więcej. Ustawić żądaną temperaturę. Włączanie: Nacisnąć przycisk . Lampka kontrolna w przycisku  świeci się. Automatyczna regula ...

  Uruchamianie silnika przez pchanie pojazdu
  Silnik połączony z manualną skrzynią biegów nie może być uruchamiany przez pchanie pojazdu, ponieważ mog oby to uszkodzić system ograniczania emisji spalin. Silniki połączone z automatyczną skrzynią biegów nie mogą ...

  Cecha szczególna
  Należy pilnować, aby kamera 1 nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg itd.). Ruchome pole pomiaru odległości 3 Jest pokazany w kolorze niebieskim na ekranie wielofunkcyjnym 2 Wskazuje tor jazdy samochodu w zależności od położenia ...

  Categorie